Aplikační plavidlo

Pro tuto technologii je použito fyzikálně-chemického principu potlačování rozvoje SINIC a to dávkování koagulantu do povrchových vod. Plavidlo je možno použít na řízené a exaktní dávkování jakékoliv tekuté látky do nádrží s podrobným reportingem aplikace…

Získejte informace o produktu

Řízené dávkování látek pro srážení sinic aplikačním plavidlem

Plavidlem zajišťujeme službu řízeného dávkování aplikované látky pod vodní hladinu.

Metoda

Pro tuto technologii je použito fyzikálně-chemického principu potlačování rozvoje SINIC a to dávkování koagulantu do povrchových vod. Plavidlo je možno použít na řízené a exaktní dávkování jakékoliv tekuté látky do nádrží s podrobným reportingem aplikace.

Princip

Postup odstraňování sinic z vodního sloupce nádrže pomocí koagulantu je následující:
Základním nutričním (výživným) prvkem sinic je fosfor. Proto se jej snažíme z vody odstranit, eliminovat jeho přísun či ho převést do formy, kterou sinice nedokáží využít. Koagulant (anorganická látka, která neutralizuje povrchový náboj částic ve vodě a umožňuje shlukování ve větší celky) – například polyaluminiumchlorid, který je v optimální dávce aplikován do vody. Polyaluminiumchlorid způsobuje tvorbu vloček hydroxidu hlinitého a zároveň tvoří nerozpustné komplexy s fosforem. Tyto sloučeniny již nemohou být zdrojem živin. Vločky hydroxidu hlinitého sedimentují a přitom odstraňují z vodního sloupce dispergované látky, řasy a sinice. Usazené vločky hydroxidu hlinitého na dně vytvářejí bariéru, která zamezuje uvolňování fosforu ze sedimentu do vody. Výhoda srážení oproti aplikaci algicidů spočívá v nerozrušení buněk sinic, takže nedojde k vylití toxinů z buněk sinic do vody. Cílem aplikace je pokles sinic ke dnu do oblasti, kde již nemohou provádět fotosyntézu a dochází k jejich pozvolnému rozkladu.Popis

V plavidle je umístěna nádrž pro cca 6 t koagulantu. Koagulant (nebo jiná tekutá látka) je z autocisterny přečerpán do nádrží umístěných na břehu jezera, odtud je koagulant tankován do nádrže v plavidle. Vše se děje za přísných bezpečnostních podmínek přičemž „ani kapka koagulantu neukápne vedle“. Aplikovaná dávka je určena na základě koagulačního pokusu pro každý den aplikace. Délka aplikace se podle plochy a objemu vodní nádrže pohybuje řádově ve dnech. Dávkované množství aplikované látky dále závisí na rychlosti lodi a hloubce vody pod plavidlem. Na základě těchto parametrů operátor řídí přesnou a efektivní dávku koagulantu pro konkrétní profil. Další výhodou je využití námořní navigace GPS, která nejenže zaznamenává aktuální polohu v souřadnicích, ale také zakresluje trajektorii již projeté dráhy, kde již aplikace koagulantu proběhla, takže lodivod je schopen zjistit, kde již bylo dávkovaní provedeno a kde nikoliv. Za použití výše zmíněné technologie je zřejmé, že dokážeme dávkovat optimální ekologickou a zároveň ekonomickou dávku koagulantu pro daný profil a pro konkrétní koncentraci sinic. Plavidlo pro dávkování chemikálií je schváleno Státní plavební správou a má povolení pro plavbu v českých vodách i v zahraničí pro plavební zónu 3.

Vybrané reference

Aplikace PAXu do vodního sloupce z lodě (s chemií), město: Plumlov - přehrada, (Povodí Moravy, s.p.), 2008, CZ
Mobilní aerace z lodí, město: Brno - přehrada (Metrostav), 2009, CZ