Plavidlo pro separaci částic biomasy

Technologie je založena na sběru biomasy z povrchu vodní hladiny a odseparování částic biomasy na mechanickém filtru, přičemž biomasa obsahuje velké množství živin, které by se jinak usazovaly v podobě organických látek v sedimentu dna…

Získejte informace o produktu

Odstraňování biomasy z povrchu vodní hladiny pomocí plavidla pro separaci částic biomasy

Plavidlem pro separaci částic biomasy z povrchu hladiny zajišťujeme službu odstranění biomasy z vodní hladiny.

Metoda

Pro tuto technologii je použito nechemického principu odstraňování biomasy a to mechanickou separací.

Princip

Technologie je založena na sběru biomasy z povrchu vodní hladiny a odseparování částic biomasy na mechanickém filtru, přičemž biomasa obsahuje velké množství živin, které by se jinak usazovaly v podobě organických látek v sedimentu dna.

Popis

Přefiltrovaná voda může být ještě dále upravena před vypuštěním zpět do nádrže další technologií pracující na fyzikálním principu, která likviduje například sinice, jež prošly filtrem. Vytěžené sinice jsou na plavidle skladovány v kontejneru, který je na břehu vyložen a převezen k ekologické likvidaci.

Výhoda

  • Touto technologií se do vody nedostávají žádné cizorodé látky a celý princip je nanejvýš ekologický k životnímu prostředí.
  • Odstraněním biomasy z vodních nádrží dochází k redukci potenciálních živin v sedimentech.

Vybrané reference

Sběr biomasy, město: Brno - přehrada, (Povodí Moravy, s.p.), 2011, CZ
Mobilní aerace z lodí, město: Brno - přehrada (Metrostav), 2009, CZ