Aerační věže

První aplikace aeračních věží je již šestým rokem v provozu na přehradě v Brně. Aerační věže jsou dvojího typu: - aerační věže čerpadlové - aerační věže aerátorové…

Získejte informace o produktu

Aerační věže čerpadlové - slouží hlavně k promíchávání vodního sloupce jezera. Využívá principu dopravy okysličené vody, která je pod hladinou do bezkyslíkatých oblastí, které jsou nade dnem.

Aerační věže s aerátorem - slouží hlavně k prokysličení vodního sloupce. K aerátoru, který je umístěný nade dnem je přiveden vzduch. V aerátoru je vzduch míchán s vodou a tato směs vzduchu a vody je tryskami aerátoru rozmetána do okolního bezkyslíkatého prostředí.

Vybrané reference

Aerace přehrady aeračními věžemi, město: Brno (Povodí Moravy, s.p.), 2010-2011, CZ