Zařízení k odběru sedimentů AS-SEDI

Odběrové zařízení na sedimenty sloužící k odběru dnových sedimentů ve vodních nádržích…

Získejte informace o produktu

Zařízení slouží především k odběru dnových sedimentů ve vodních nádržích. Po spuštění na laně dojde k zaboření spodní části vlastní vahou dle mocnosti dna. Aby byla zachována horní neporušená vrstva i s vodou, má toto zařízení doraz v podobě kruhového závaží. Po zaboření se zařízení plynule táhne směrem k hladině. Před vytažením nad hladinu je vhodné spodní část odběrové trubky překrýt rukou, aby případně řídký sediment nevyjel nechtěně ven. Takto odebraný vzorek sedimentu se vyjme vyřazením zpětné klapky pomocí táhla v horní části zařízení. V případě potřeby převozu vzorku bez ovlivnění okolním prostředím (kyslík) lze spodní část uzavřít špuntem, opatrně povolit šroubení a totéž provézt i u horní části. V případě tohoto způsobu odběrů je potřeba doobjednat více odběrových trubek – dle množství odběrovým lokalit.