Ionizace

Vznik aktivního kyslíku je přírodní přirozený proces, který sterilizuje a dezodorizuje atmosféru. Dobře známý je čerstvý a čistý vzduch po bouřce, kdy je atmosféra vyčištěná pomocí fyzikálně-chemických procesů, např. iniciovaných blesky…

Získejte informace o produktu

Vznik aktivního kyslíku je přírodní přirozený proces, který sterilizuje a dezodorizuje atmosféru.
Dobře známý je čerstvý a čistý vzduch po bouřce, kdy je atmosféra vyčištěná pomocí fyzikálně-chemických procesů, např. iniciovaných blesky.

V ionizační jednotce je vytvářeno silné elektrostatické pole.
Ve vzduchu procházejícím mezi dvěma elektrodami pak vznikají chemické reakce. Výsledným efektem je pak to, že na jedné straně se elektron v atomu přesune na dráhu s vyšším energetickým potenciálem a na druhé straně je současně generován reálný kyslíkový radikál. Tj. simultánně dochází jak k aktivaci kyslíku, tak k ionizaci. Aktivovaný kyslík je pak silným oxidačním činidlem. Ve srovnání s oxidací neutrálním kyslíkem má oxidace s aktivním kyslíkem řadu výhod. Reakce probíhají okamžitě a dokonce i silné polutanty jsou oxidovány okamžitě. Zapáchající látky jsou oxidovány na vodu, uhlík, oxidy a další neškodné sloučeniny. Stejně tak jsou degradovány i zapáchající látky.

  • Systém IonActOx (čištění aktivním kyslíkem) - systém vhodný pro úpravu vzduchu v uzavřených prostorách
  • Systém IonActOx-IB s by-passem - systém schopný zpracovat velké objemy vzduchu

Proces ionizace se používá zejména k odstraňování zápachu v prostorách budov jako jsou sušárny, prostory s kalovými nádržemi, kancelářské prostory, úpravny odpadních vod, čerpací stanice, flotační zařízení v mlékárnách atd. Jelikož ionizace závisí zejména na aktivaci kyslíku, je aplikace této technologie velmi flexibilní. Jsou-li ionizační jednotky instalovány v místnostech, znečištěný vzduch se upravuje přímo. Ionizační jednotka aktivuje kyslík ve vzduchu, prostor znečištěný zapáchajícími látkami slouží k provedení konečné reakce. Odsávání vzduchu z místnosti je možné proto omezit na minimum nebo (u některých aplikací) dokonce úplně vyloučit. To má za následek nízké provozní náklady, zejména na vytápění (nebo chlazení v teplém podnebí). Přetržitý provoz jednotky je možný. Nelze-li ionizační jednotku instalovat v místnosti, je možné ionizovat i venkovní (čerstvý) vzduch a pro konečnou reakci jej mísit se znečištěným vzduchem.

Ionizace - IonActOx - IAO (příklady realizace)
Typ budovy Česlovna Česlovna (mech. předčištění)
Zápach střední nízká koncentrace
Kontaminace H 2 S, NH 3
Objem budovy 230 m 3 3 500 m 3
Cirkulace vzduchu 4 000 m 3 4 000 m 3
Typ jednotky IonActOx Vario 3000 / 90
Počet jednotek 1 ks 4 ks
Rozměry jednotky 680 x 680 x 2720 mm 910 x 810 x 3100 mm / 1 ks
Váha jednotky 400 kg 250 kg / 1 ks
Materiál nerez ocel AISI 304 (1.4301) nerez ocel AISI 304 (1.4301)
Ventilátor radiální radiální
Materiál galvanizovaná ocel galvanizovaná ocel
Ovládací panel 1 ks 1 ks
Rozměry ovládacího panelu 500 x 500 x 230 mm
Materiál nerez ocel AISI 304 (1.4301)
Spotřeba el. energie 1,5 kW (maximum)
Přívod energie 400 V / 50 Hz / 16 A nutné