Biofiltry AS-BioAir

Typová řada biofiltrů je navržena pro množství vzduchu od 100 do 1700 m3.h-1. Součástí biofiltru je nádrž, rošt, příruby na připojení odpadního vzduchu, rozvody vody pro postřik biofiltrační náplně. Biofiltr není vybaven zastřešením, předčištěním ani ohřevem vzduchu. Součástí filtru nejsou odtahové ventilátory…

Získejte informace o produktu

Biologické čištění odpadních plynů je moderní způsob čištění organického znečištění, využívající enzymatického vybavení mikroorganismů na rozklad nežádoucích organických látek obsažených v plynech. Tohoto principu lze však využít jen u takových látek, které jsou biologicky odbouratelné, při určité rychlosti biodegradace. Tam kde možnosti biofiltrů nestačí, můžeme aplikovat například jednotky PCO, pracující na principu katalitické oxidace.

Biologické filtry obsahují nosné médium, které je často tvořeno organickými materiály, které mohou nést rostoucí mikroorganismy, jimž slouží pachové látky jako živiny. Tímto způsobem se odstraňuje zápach ze vzdušiny, která je prostřednictvím vzduchotechniky svedena z jednotlivých částí provozu.

Zapáchající látky musejí být zachyceny na nosné médium, proto médium musí mít co největší plochu. Vzhledem k tomu, že mikroorganismy rovněž potřebují vodu, je nutno udržovat náplň biofiltru vlhkou. Dosažené ekologické přínosy spočívají ve snižování emisí zápachu. Průměrná účinnost biofiltrů u asanačních podniků je uváděna mezi 60 a 99 %, pokud jde o eliminaci zapáchajících látek z odsávaného vzduchu z provozu těchto zařízení.

Kapacita biofiltru

Typová řada biofiltrů je navržena pro množství vzduchu od 100 do 1700 m 3 .h -1 . Součástí biofiltru je nádrž, rošt, příruby na připojení odpadního vzduchu, rozvody vody pro postřik biofiltrační náplně. Biofiltr není vybaven zastřešením, předčištěním ani ohřevem vzduchu. Součástí filtru nejsou odtahové ventilátory.

Označení Průtok vzduchu Rozměry(DxŠxV) Objem náplně
[m 3 .hod -1 ] [mm x mm x mm] [m 3 ]
AS-BioAir 100 100 1160 × 1140 x 1400 1
AS-BioAir 200 200 1160 x 2120 x 1400 2
AS-BioAir 380 380 1960 × 2260 x 1400 3,8
AS-BioAir 560 560 2860 x 2260 x 1400 5,6
AS-BioAir 750 750 3720 × 2260 x 1400 7,5
AS-BioAir 950 950 4660 × 2260 x 1400 9,5
AS-BioAir 1150 1150 5560 × 2260 x 1400 11,5
AS-BioAir 1320 1320 6460 × 2260 x 1400 13,2
AS-BioAir 1520 1520 7360 × 2260 x 1400 15,2
AS-BioAir 1700 1700 8260 × 2260 x 1400 17

Popis funkce

Odpadní vzduch je tlačen do dna biofiltru. Toto uspořádání je výhodnější než odsávání vzduchu až za biofiltrem. Znečištěný vzduch je ve dně nádrže rovnoměrně rozveden pod rošt, který nad sebou nese náplň biofiltru. Vzduch prostupuje nosičem. Ideální rychlost prostupu vzdušiny nosičem je 2-3 cm.s-1. Na nosiči uvnitř biofiltru jsou imobilizovány mikroorganismy, které tvoří tzv. biofilm, slabou vrstvičku, ve které dochází k samotné biodegradaci. Biofilm je tvořen převážně bakteriemi, obsahuje však i nižší houby, prvoky a bezobratlé. Prvoci a bezobratlí se zpravidla živí bakteriemi a nižšími houbami. Odstraňování polutantů je několikastupňový proces. Prvním krokem je rozpouštění molekul polutantu v kapalné fázi (ve vodě), následuje transport molekuly biofilmem k bakteriální buňce a transport molekuly přes buněčnou membránu do bakterie, kde dochází k samotnému metabolismu a rozkladu polutantu. Získaná energie oxidací polutantu se využívá v buňce k syntéze buněčné hmoty a rozmnožování mikroorganismů. Biofiltr je dle potřeby zvlhčován na asi 60 % vlhkosti. Toto se provádí pomocí rozprašovacích trysek. Při přebytku vody v biofiltru je možnost tuto vodu odpustit pomocí kulového kohoutu umístěného u dna nádrže. Nádrže jsou vyrobeny jako samonosné.