Protizápachové filtrační elementy AS-OREO

Multifunkční protizápachové filtrační elementy do kanalizačních šachet…

Získejte informace o produktu

Protizápachové filtrační elementy AS-OREO jsou určeny všude tam, kde nepříjemný zápach z kanalizace nebo šachty obtěžuje okolí.

Protizápachové filtrační elementy AS-OREO jsou dodávány ve dvou základních provedeních:
• protizápachové filtry pro osazení do odvětrávacího komínku,
• protizápachové filtry pro osazení do kanalizační šachty,
• případně dle přání zákazníka.

Individuální přístup

Firma ASIO, spol. s.r.o. má dlouholeté zkušenosti v oblasti boje se zápachem nejrůznějšího charakteru. Zejména v případě problémů s pachy z čerpacích stanic, separované moči, lapáků tuků nebo domovních ČOV a kanalizací. Po konzultaci se zákazníkem dokážeme vytvořit komplexní řešení, které bude vyhovovat přesně Vašim potřebám – kombinací výše zmíněných metod vytvoříme ucelené technologické řešení, které umožní odstranění problému se zápachem z průmyslu nebo domácnosti. Vhodný typ náplně je zvolen podle povahy zápachu, jeho složení a koncentrace polutantů. Před objednávkou je tedy vždy vhodná konzultace.

Efektivita odstranění zápachu

Filtrační elementy AS-OREO jsou určeny pro malé zdroje zápachu. Pro bližší specifikaci lze říct, že se hodí pro odstranění zápachu nejrůznějšího charakteru v koncentracích 10 – 150 ppm a lze je použít až do kapacity 12 m3/hod čištěného plynu, pokud uvažujeme použití jednoho, nebo do 100 m3/hod při použití v sérii. Při potřebě odstranění zápachu z větších zdrojů je vhodné aplikovat jiné technologie z portfolia firmy ASIO, spol. s r.o., například AS-PCO.

Efektivita odstranění jednotlivých plynů se liší. Je dána zejména velikostí molekuly daného plynu, potažmo strukturou molekuly jakožto zdroje zápachu, a účinností vybrané náplně. Nejlepší účinnosti při odstraňování zápachu dosahují filtry u H2S, kdy byla naměřena redukce zápachu 87 – 99 %, dále NH3 a merkaptanů 68 – 97 % z původní koncentrace.

Komínkové filtry

Jednotlivé řady filtrů se vyznačují rozdílnou kapacitou podle objemu filtračního lože, a tedy i sorpční kapacity, kterou lze ještě navýšit pomocí přidaného gelu, který navíc může okolí lehce ovonět neagresivní vůní. Od průměru 110 mm je možné filtry dovybavit i aktivním odvětráním pomocí průmyslových ventilátorů.

Kanalizační a šachtové filtry

Tyto filtry se vyrábí v několika různých provedeních na míru daného otvoru šachty, kterou je třeba osadit. Filtry tedy mohou být jak čtvercové, tak kruhové. Ze zkušenosti také víme, že ne vždy je každý kanál o průměru 600 mm stejný – někdy udává výrobce průměr víka, jindy zase kanalizačního lemu. Firma ASIO, spol. s r.o. jakožto výrobce těchto filtrů je schopna vyrobit filtrační elementy na míru daného otvoru. Bližší informace jsou k dispozici v projekčních a instalačních podkladech.

Životnost filtrační náplně

Životnost filtrační náplně je dána koncentrací plynu, který odstraňujeme. Čím vyšší koncentrace, tím nižší bude životnost. Životnost je také dána maximálním denním průtokem vzdušiny přes filtrační lože, výkonem dmychadel instalovaných např. v ČOV, atd. Proto je dobré návrh konzultovat s odborníky firmy ASIO, spol. s r.o.

Nakládání s náplní po skončení její životnosti

Všechny používané sorpční náplně jsou biodegradabilní a z přírodních materiálů. Sorpční gely během svého použití zmenšují svůj objem, až zmizí úplně. Aktivní uhlí je možné spálit nebo zkompostovat. Co se týče materiálu filtračních vaků, je použit syntetický materiál, který je možné recyklovat, a proto doporučujeme vaky vyhodit do kontejnerů na plastové obaly.