Flotace – průmyslové čištění odpadních vod

Princip technologie čištění průmyslových odpadních vod AS-FLOT je založen na separačním procesu, který se používá k oddělení dispergovaných částic (pevných či tukových) z kapaliny pomocí mikrobublinek vzduchu. Při flotaci se částice znečištění navazují na mikrobublinky vzduchu a společně jsou vynášeny k hladině, kde vzniká flotační pěna. Tato pěna je následně stahována z hladiny stíracím zařízením…

V rámci širokého portfolia se ASIO TECH zabývá i  čištěním průmyslových odpadních vod v různých odvětvích. Flotační technologie je v průmyslu jedním z nejčastěji volených separačních stupňů. Firmám nabízíme komplexní servis, který zahrnuje laboratorní testy i pilotní flotační zkoušky v areálů průmyslových závodů.

Pilotním testováním AS-FLOT se zákazníkovi ověřuje technologie ve vlastním provozu, má tedy jistotu, že bude technologie fungovat, eliminuje rizika nevhodné investice a může porovnávat s jinými technologiemi. Školení pracovníci jsou navíc připraveni seznámit zákazníka s celým procesem testování a popíšou obsluhu a provoz. Z pilotního testování jsme následně schopni vytvořit nabídku zařízení přímo na míru (velikost, výkon, spotřeba) včetně výpočtů cenové návratnosti.

Princip technologie čištění průmyslových odpadních vod AS-FLOT je založen na separačním procesu, který se používá k oddělení dispergovaných částic (pevných či tukových) z kapaliny pomocí mikrobublinek vzduchu. Při flotaci se částice znečištění navazují na mikrobublinky vzduchu a společně jsou vynášeny k hladině, kde vzniká flotační pěna. Tato pěna je následně stahována z hladiny stíracím zařízením. Flotační pěna, neboli flotační kal, je částečně zahuštěný kapalný odpad. Doporučujeme tedy zkonzultovat spojené testování s pilotní jednotkou AS-DEHYDRÁTOR, jež slouží k  odvodnění čistírenských a průmyslových kalů . Průběh pilotního testování jednotky AS-FLOT a AS-DEHYDRÁTOR lze shlédnout v následujícím videu.

Postup pilotního testování se skládá z několika navazujících kroků:

  • Před samotnou pilotáží odeberou naši pracovníci, popř. sama firma, reprezentativní vzorek, který bude podroben laboratorním testům. V první fázi testování odzkoušíme, zda je třeba v procesu čištění odpadní vody chemická předúprava. Pokud ano, otestujeme různá koagulační a flokulační činidla a určíme teoretickou spotřebu.
  • V dohodnutém termínu k vám dorazí naši pracovníci s pilotní jednotkou AS-FLOT, jež je umístěna na paletě a lze ji tak převážet na přípojném zařízení k automobilu. Délka pilotního testování by měla být minimálně 5 pracovních dní, doba testování může být po dohodě i delší.
  • První den slouží k zapojení pilotní jednotky (místo čerpání, místo sběru flotačního kalu, odpady, odtok, ..). Po zapojení jednotky dojde ke krátkému spuštění, abychom ověřili, zda dané nastavení je plně vyhovující a funkční.
  • Následující dny naši technologové testují různá nastavení tak, aby dosáhli co možná nejlepšího výsledku. Tento proces zahrnuje odladění dávky koagulantu či flokulantu, regulace nátoku, různé poměry recirkulace atd. V pravidelných intervalech se také odebírají vzorky nátoku a odtoku, jež jsou následně podrobeny laboratornímu testování, dle požadavků zákazníka. V průběhu testování jsou vám naši pracovníci stále k dispozici a jsou připraveni vám popsat danou technologii.
  • Závěrečný den je určen k odstavení jednotky, čištění jednotlivých částí a konečné sbalení celé technologie.