Pračka vzduchu s fotokatalytickým čištěním vypírky

Technologie fotokatalytické čištění vzduchu pomocí fotoaktivních částic ftalocyaninů rozpuštěných ve vodě byla vyvinuta pro čištění vzduchu s obsahem zapáchajících látek organického původu. Zapáchající látky jsou ve skrápěné koloně vypírány do roztoku s fotoaktivní látkou, která při světelné expozici uvolňuje aktivní formy kyslíku rozkládající organické molekuly znečištění na oxid uhličitý a vodu, tím se nosný roztok neustále regeneruje a je v procesu recyklován…

Získejte informace o produktu

Naše zařízení pro čištění vzduchu využívá rozpuštěné fotoaktivní částice ftalocyaninů k odstranění zapáchajících látek organického původu ze vzduchu.
Znečištěný vzduch je protiproudně vypírán vodou, ve které jsou rozpuštěny také molekuly fotoaktivních látek – ftalocyaninů. Tato kapalina s navázaným znečištěním je pak následně ozařována, čímž dochází ke generaci aktivních forem kyslíku, které oxidují organické látky často způsobující zápachy na neškodný oxid uhličitý. Kapalina se kontinuálně regeneruje a opětovně využívá, tím je eliminována možnost uvolňování a ztrát fotoaktivních částic do prostředí.

Zařízení je vhodné pro nasazení v provozech především tam, kde jsou v odpadních plynech obsaženy zapáchající nebo nebezpečné látky zejména organického původu, jako jsou například:

  • kompostárny,
  • škrobárny,
  • pracování ovoce,
  • cukrovary,
  • zpracování masa,
  • farmaceutický průmysl,
  • chemický průmysl apod.

Technické parametry:

Rozměry: 600 x 600 x 1500 mm
Připojení na potrubí DN100
Kapacita: 100-800 l/ min. podle závislosti na znečištění
Spotřeba el. energie: 150 W

Nabízíme Vám možnost si zařízení vyzkoušet. K dispozici máme zkušební jednotku, kterou je možno zapůjčit a přímo v provozu odzkoušet vhodnost tohoto způsobu čištění vzduchu.