Nanovlákenné membránové moduly

Mikrofiltrační membránové moduly s nanovlákennými filtračními materiály pro čištění odpadních vod v membránových bioreaktorech. Moduly vykazují díky speciální membráně vysoké filtrační účinnosti při malých tlakových ztrátách…

Získejte informace o produktu

Membránové bioreaktory (MBR) jsou jedním z nejúčinnějších způsobů, jak dosahovat vysoké kvality vody na odtoku z čistíren odpadních vod. Pomocí membránových technologií je možno z vody separovat také většinu bakterií na rozdíl od konvenční sedimentace kalů v dosazovacích nádržích. Jedním z limitujících faktorů je však jejich limitovaný průtok a vyšší pořizovací cena membránových modulů.

Nový typ mikrofiltračních materiálů využívající filtrační struktury tvořené nanovlákny byl vyvinut v rámci společného výzkumného projektu ASIO, spol. s r. o. s firmou SPUR a.s., COC s.r.o., Mendelovou univerzitou a Botanickým ústavem AVČR. Nanovlákenné filtrační struktury se vyznačují vysokou porozitou a malými rozměry pórů (střední velikost póru pro tyto aplikace je 0,35 µm), což zaručuje dobrou průtočnost membrán.

Vyvinuté membránové filtrační materiály byly použity pro výrobu pilotního membránového modulu, který byl dále provozován v provozních podmínkách. Výsledky ukázaly srovnatelnou kvalitu vyčištěné vody při vyšších filtračních rychlostech.

V současnosti se převádí výroba nanovlákenných modulů do průmyslového měřítka a probíhá další dlouhodobé testování v reálných podmínkách. Nabízíme Vám možnost instalace nanovlákenných membránových modulů i do nově budovaných ČOV i ve Vašem stávajícím provozu. Výhody oproti jiným komerčním systémům jsou hlavně v menší potřebné ploše membrán, což znamená nižší pořizovací náklady a menší provozní náklady na jejich chemické čištění a provzdušňování.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.