Služby laboratoře

Nabízíme vzorkování, analýzy a laboratorní testy koagulace, srážení, flotace, sorpce, biologické čištění, kinetické testy, apod. se všemi typy vod…

ROZBORY

Nabízíme Vám provedení rutinních analýz odpadních a pitných vod. Rozbory, které nenaleznete v našem ceníku, jsme schopni zajistit subdodávkou a dodat tak rozbor kompletní podle Vašich požadavků. Neváhejte nás kontaktovat pro získání cenové nabídky.

VZORKOVÁNÍ

Nabízíme odběry pitných vod, vod ke koupání, odpadních vod a kalů týmem zkušených certifikovaných vzorkařů. Odběry provádíme jak manuálně, tak s použitím automatického vzorkovacího zařízení.
Provádíme také všechny typy odběrů a, b, c dle NV 143/2012 Sb.

LABORATORNÍ TESTY

Nabízíme provedení laboratorních testů, které simulují procesy čištění a úpravy vod. Vedle běžných testů biologické čistitelnosti OV a fyzikálně-chemických procesů pro čištění průmyslových vod a úpravu pitných vod jsme schopni navrhnout design testu přesně podle Vašich požadavků a poté testy provést a vyhodnotit.

Provádíme např. testy:

 • nitrifikace,
 • denitrifikace,
 • uvolňování a akumulace fosforu,
 • odstraňování organického znečištění,
 • koagulace,
 • flokulace s výběrem vhodných činidel,
 • iontovou výměnu,
 • neutralizace - srážení,
 • sedimentační testy,
 • flotace,
 • filtrace,
 • membránové separace (MF, UF),
 • vzniklého kalu a další.

Ke všem testům zajišťujeme analýzy vstupních i výstupních vzorků vody.

SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PROVOZŮ A POLOPROVOZŮ

Potřebujete pravidelně sledovat a vyhodnocovat účinnosti Vašich provozů a poloprovozů? Uděláme to za Vás! Zajistíme pravidelné vzorkování, doplňování provozních chemikálií, provedení analýz a vyhodnocení výsledků. Neváhejte se na nás obrátit.