Konzultační služby v oblasti čistění vod

Posoudíme za Vás variantní návrhy Vašich dodavatelů, pomůžeme s řešením provozních potíží, pomůžeme Vám dosáhnout vyšší efektivity Vašeho provozu…

Získejte informace o produktu

Rozumíme, jak jsou důležité provozní a investiční náklady u Vašich vodohospodářských staveb. Naše oddělení je vybaveno specialisty s dlouholetými zkušenostmi pro řešení běžných i atypických problémů.

Nabízíme následující služby z oblasti čištění komunálních a průmyslových odpadních vod:

  • posouzení Vašich návrhů, rekonstrukcí a intenzifikací komunálních čistíren odpadních vod dle odpovídajících českých a německých norem,
  • optimalizace stávajících čistíren po stránce provozních nákladů včetně návrhu rekonstrukce a intenzifikace,
  • výpočet úspor na Vašem provozu (energie, voda, chemikálie, využití obnovitelné energie, apod.) s využitím modelovacího protokolu a software pro matematické a ekonomické modelování (PowerSIM a GPS-X),
  • návrhy technologií pro úpravny vod a optimalizace jejich provozu,
  • mikroskopické rozbory aktivovaného kalu včetně doporučení k efektivnějšímu provozování,
  • chemické rozbory odpadních vod a kalů ve vlastní laboratoři
  • ověření Vašich optimalizačních scénářů v laboratorním a poloprovozním měřítku,
  • řešení Vašich specifických problémů při provozech čistíren odpadních vod.


Jsme připraveni Vám pomoci bez ohledu na typ, obtížnost nebo urgentnost Vašeho požadavku a nabídnout Vám ekonomicky co nejefektivnější řešení. Vítáme příležitost Vám pomoci zoptimalizovat Váš existující provoz.