Kontejnerová čistírna průmyslových odpadních vod AS-ISO FLOT

Efektivní předčištění průmyslových odpadních vod. Kontejnerové flotační jednotky řady AS-ISO FLOT pro průmyslová odvětví, která vyžadují spolehlivé a kompaktní systémy předčištění odpadních vod obsahujících tuky a oleje, organické látky a nerozpuštěné látky…

Získejte informace o produktu

Efektivní předčištění průmyslových odpadních vod. Kontejnerové flotační jednotky řady AS-ISO FLOT pro průmyslová odvětví, která vyžadují spolehlivé a kompaktní systémy předčištění odpadních vod obsahujících tuky a oleje, organické látky a nerozpuštěné látky.


Aplikace

Ideální pro průmyslová odvětví s proměnlivými provozními podmínkami s produkcí odpadních vod až 100 m3/den.
Průmyslové odpadní vody z provozů jako např.: masný průmysl, mlékárenský průmysl, zpracování ryb, průmysl papírenský, auto motive, recyklace plastů, strojírenství a galvanika.


Výhody řešení AS-ISO FLOT

 • Kontejnerová konstrukce umožňuje snadnou dopravu a instalaci na místě. Ideální pro případy, kde je důležité hledisko mobility a rychlého uvedení do provozu.
 • Plně automatický režim: Elektrický rozvaděč, systém měření a regulace jsou integrovány do kontejneru, zajišťují plně automatický režim provozu a minimalizaci potřeb lidského zásahu. Provoz je možné vzdáleně sledovat přes webové rozhraní.
 • Elektrický rozvaděč je umístěný v oddělené samostatném prostoru ISO kontejneru.Podzemní prefabrikované nádrže: Kompletní dodávka může zahrnovat podzemní prefabrikované nádrže pro akumulaci, čerpání odpadní vody a akumulaci kalu, lze využít i stávajících nádrží.
 • Rychlá výstavba: Stačí propojit potrubní trasy mezi podzemními nádržemi a kontejnerovou technologií a můžete ihned zahájit provoz.

Samostatný kontejner zahrnuje plnou technologickou výbavou pro efektivní předčištění odpadní vody – mechanické předčištění, chemické hospodářství, flotační jednotku, elektrického rozvaděče, měření a regulace. Řídící systém zajišťuje plně automatický režim provozu celé technologie a navazující systém vzdálené správy (SCADA) vám zajistí dokonalý přehled nad provozem.


Kontejnerovou čistírnu AS-ISO FLOT je možné dodat s podzemními, resp. nadzemními prefabrikovanými nádržemi nebo využít stávající objekty. Tyto nádrže jsou nezbytné pro akumulaci, čerpání odpadní vody a akumulaci kalu , který při čištění vzniká. Po propojení potrubních tras mezi podzemními nádržemi a kontejnerovou flotační jednotkou a následném připojení k elektrickému rozvaděči je možné okamžitě spustit provoz.

Kontejnerové řešení čistírny odpadních vod AS-ISO FLOT se vyznačuje jednoduchou a rychlou instalací.


Použití řešení AS-ISO FLOT

 • Předčištění odpadních vod před recyklací odpadní vody
 • Předčištění odpadních vod před vypouštěním do kanalizace
 • Předčištění odpadních vod před vypouštěním do ČOV


Vystrojení kontejneru

 • Flotační jednotka
 • Trubkový směšovač
 • Mechanické předčištění
 • Chemické hospodářství
 • Elektrický rozvaděč včetně řídicího systému, měření a regulace
 • Osvětlení, vytápění, odvětráníVybrané reference

AS-ISO FLOT
Investor: LAKTOS , a.s., místo: Krásná hora nad Vltavou, kapacita Q (m3/d): 60, termín realizace: 2021, cena za realizaci: 3,95 mil. Kč
Popis technologie: mechanické předčištění, chemická předúprava, flotace
Investor: HOBES, spol, s.r.o., místo: Horní Benešov, kapacita Q (m3/h): 2,5; termín realizace: 2021, cena za realizaci: 3,6 mil. Kč
Popis technologie: recyklace odpadních vod z výroby, ultrafiltrace + reverzní osmóza
Investor: Ennovi Energy & Power, místo: Písek, kapacita Q (m3/h): max. 3, termín realizace: 2023, cena za realizaci: 3,9 mil. Kč
Popis technologie: recyklace odpadních vod z výroby, flotace s odvodněním kalů, vyčištěná voda se využívá na mytí beden

Flotace
Investor: Kromilk, a.s., místo: Kroměříž, kapacita Q (m3/d): 80, termín realizace: 2019, cena za realizaci: 2,5 mil. Kč
Popis technologie: mechanické předčištění, chemická předúprava,flotace
Investor: Lacrum Velké Meziříčí s.r.o. (II . etapa), (mlékárna), místo: Velké Meziříčí, kapacita Q (m3/d): 320, termín realizace: 2015, cena za realizaci: 10,4 mil. Kč
Popis technologie: biologické dočištění odpadních vod
Investor: Lacrum Velké Meziříčí s.r.o. (I. etapa), (mlékárna), místo: Velké Meziříčí, kapacita Q (m3/d): 400, termín realizace: 2013, cena za realizaci: 8,2 mil. Kč
Popis technologie: mechanické předčištění, chemická předúprava, flotace, fotokatalytická oxidace vzduchu a odvodnění kalu
Investor: Mlékárna Olešnice, RMD (mlékárna), místo: Olešnice, kapacita Q (m3/d): 200, termín realizace: 2013, cena za realizaci: 5,9 mil. Kč
Popis technologie: mechanické předčištění odpadních vod, chemická předúprava, flotace, odvodnění kalu pomocí AS-DEHYDRATOR
Investor: MATEO PACKING, s.r.o., místo: Újezdec u Luštenic 60, kapacita Q (m3/h): 30, termín realizace: 2021, cena za realizaci: 8 mil. Kč
Popis technologie: mechanické předčištění, chemická předúprava OV, flotace, a odvodnění kalu
Investor: HAJDÍK, a.s., místo: Jablůnka, kapacita Q (m3/h): 3, termín realizace: 2019, cena za realizaci: 9 mil. Kč
Popis technologie: mechanické předčištění, chemická předúprava OV, flotace, biologické dočištění a odvodnění kalu pomocí kalolisu
Investor: SPM, a.s., místo: Štětí, kapacita Q (m3/h): 30, termín realizace: 2020, cena za realizaci: 10 mil. Kč
Popis technologie: mechanické předčištění, chemická předúprava OV, flotace a odvodnění kalu pomocí kalolisu
Investor: Model Obaly, a.s., místo: Opava, kapacita Q (m3/h): 8, termín realizace: 2021, cena za realizaci: 7,8 mil. Kč
Popis technologie: mechanické předčištění, chemická předúprava OV, flotace a odvodnění kalu pomocí kalolisu
Investor: Vodňanská Drůbež, a.s., místo: Brno-Modřice, kapacita Q (m3/h): 140, termín realizace: 2021, cena za realizaci: 16 mil. Kč
Popis technologie: 2stupňové mechanické předčištění, chemická předúprava OV, flotace a odvodnění kalu pomocí dekantéru
Investor: ASIO HR – UPTOV CROMARIS (zpracování ryby), místo: Zadar, Chorvatsko, kapacita Q (m3/d): 400, termín realizace: 2019, cena za realizaci: 5,7 mil. Kč
Popis technologie: mechanické předčištění, chemická předúprava OV, flotace a odvodnění kalu
Investor: ASIO HR – TUČ ŽITO (výroba olejů a tuků), místo: Osijek, Chorvatsko, kapacita Q (m3/d): 180, termín realizace: 2018, cena za realizaci: 4,7 mil. Kč
Popis technologie: mechanické předčištění, chemická předúprava OV, flotace a odvodnění kalu