Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K

Biologická čistírna (domácí čistička) odpadních vod (ČOV) pro 3-25 EO. Typová řada vystrojených domovních čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod z RD. Čištění vody pomocí této čistírny odpadních vod je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie…

Získejte informace o produktu

Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp patří mezi tzv. domácí čističky vody , které najdou uplatnění především u rodinného domu nebo velikostně odpovídajících trvale obývaných rekreačních objektů a chat. Všechny čističky vody z této typové řady jsou založené na technologickém řešení, které zajišťuje spolehlivý provoz při minimální spotřebě elektrické energie . Zároveň je toto řešení šetrné k životnímu prostředí, neboť k čištění odpadních vod využívá aerobní biologické procesy prověřené dlouholetým provozem při plném zatížení.

Výhody domovních čistíren AS-VARIOcomp K

Výhody nejsou pouze na straně samotného zařízení, mnoho výhod souvisí i se službami, které jsou s čističkami a jejich instalací spojené.

 • nejlevnější funkční ČOV bez kompromisů v kvalitě
 • kompletnost dodávky – vše včetně vstupního komínku a poklopu je zahrnuto v ceně
 • nízké provozní náklady a spolehlivý provoz
 • jednoduchá manipulace a obsluha čistírny
 • samonosné provedení
 • odběr vzorků přímo v ČOV
 • pochůzný poklop s nosností 200 kg
 • možnost dovybavení ČOV dálkovým přenosem dat AS-GSM
 • osvědčení o certifikaci podle legislativy EU
 • zákaznická podpora a servis v rámci celé ČR
 • český výrobek od české společnosti s 25letou tradicí

Proč právě čistírnu odpadních vod AS-VARIOcomp K?čistírna odpadních vod - popis technologie

Legenda:
A - Usazovací a kalový prostor
B - Aktivace
C - Nosič biomasy
D - Akumulační prostor
E - Dosazovací prostor
F - Mamutka

Vyprodukovaná odpadní voda natéká do usazovacího prostoru (A) nátokové části čistírny odpadních vod (ČOV), kde se z vody odstraní mechanické plovoucí a usaditelné látky. Tyto látky jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu.

Z usazovacího prostoru přetéká přes přepad již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru (B). Aktivační prostor (B) slouží k biologickému čištění odpadní vody. Ve spodní části tohoto prostoru se nachází jemnobublinný provzdušňovací systém, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla. Případně je v této částí umístěný také nosič biomasy, jež zajišťuje stabilitu celého procesu v případě velkého přetížení nebo naopak malého zatížení čistírny odpadní vody (ČOV).

Největší výhodou celého řešení je především velký akumulační prostor (D) v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení rovnoměrného odtoku vody z čistírny.

Aktivovaná směs pak natéká do vertikální dosazovací nádrže (E), odkud je vyčištěná voda odčerpávána mamutkou (F) do odtokového žlabu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odčerpáván do usazovacího a kalového prostoru (A), a to dle potřeby.

Poznámka
- garance hodnot nižších než uvedených v tabulce je možná po projednání s technikem pro konkrétní lokalitu.
- v případě individuálního vybavení čistírny odpadních vod (ČOV) zařízením pro chemické srážení je možné zabezpečit další snížení odtokových hodnot u jednotlivých parametrů, zejména odstranění P.

Typ Počet Q BSK5 Rozměry ČOV (mm) Vtok (Hv) Odtok (Ho) Hmotnost Příkon
EO (m 3 /den) (kg/den) průměr D max. rozměr a x b výška výška (mm) výška (mm) kg W
5K 3-7 0,75 0,30 1200 1250 x 1250 2020 1350 1270 170 60
8K 6-10 1,20 0,48 1480 1500 x 1500 2020 1350 1270 260 80
12K 10-13 1,8 0,72 1925 2000 x 2000 2030 1350 1270 390 95
15K 11-17 2,25 0,90 1700 1740 x 1740 2800 2100 2020 450 100
20K 18-25 3,00 1,20 1945 2000 x 2000 2810 2100 2020 700 120

Přepravní rozměry AS-VARIOcomp 5-20 K 

Instalace čističky není náročná

Domácí čistírna odpadních vod se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku (boční stěny výkopu není potřeba betonovat), následně se připojí ke kanalizaci a přivede se k ní vzduch z dmychadla umístěného mimo čistírnu odpadních vod (ČOV).

Dmychadlo se umísťuje mimo čistírnu, aby se prodloužila jeho životnost, neboť uvnitř ČOV je velmi agresivní a nestálé prostředí. Nastavení základních funkcí probíhá již při výrobě a kompletaci zařízení, čistírna tedy, kromě zapojení dmychadla do zásuvky, nevyžaduje žádné elektroinstalační práce.

Vzhledem k rozměrům a hmotnosti jsou typy pro 5 a 8 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu je možné provést bez použití jeřábu. Čistírna odpadních vod (ČOV) je standardně osazena odolným poklopem o rozměru ⌀ 950mm, po kterém lze bezpečně chodit.

Zprovoznění a zaškolení

Zprovoznění zdarma = možnost samo-zprovoznění DČOV. Pro samo-zprovoznění vám jsou k dispozici návody, v případě nutnosti technik na telefonu.

Netroufáte si na samo-zprovoznění? Rádi Vám se zprovozněním DČOV pomůžeme. Nicméně je nutné počítat s poplatkem za náš výjezd. Pro více informací neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce.

Prodejní a servisní střediska

Podrobné informace o výrobcích a nabízených službách získáte v jednotlivých prodejních a servisních střediscích, u partnerských prodejců, nebo přímo na našem prodejním oddělení. Některé informace najdete také zde, na našich webových stránkách.

Servis po celé ČR

Záruční a pozáruční servis zajišťujeme po celé České republice. Reakční doba na jednotlivé požadavky se pohybuje v průměru do tří pracovních dnů.

Záruční doba na čistírny

Na čistírny odpadních vod je záruka standardně 24 měsíců. Zároveň jsme držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2000, na všechny domácí ČOV typu AS-VARIOcomp K  vystavena shoda podle nejnovějších evropských norem a nařízení.

Statika domácích čistíren

Statika nádrží je navržena výpočtovou metodou konečných prvků (pomocí výpočtového programu NEXIS) na únosnost 25 let.

Dokumentace

Společně s kupní smlouvou od nás obdržíte projekční a instalační podklady. Zbývající dokumentaci k čistírně odpadních vod (ČOV), tj. provozní deník, návod k obsluze a návrh provozního řádu, získáte se záručním listem.

Poznámka: Účinnost čištění uvedená v označení CE je průměrná naměřená účinnost při zkoušce typu. Nejedná se garantovanou účinnost.

Doplňující služby (nejsou v ceně ČOV)

 1. zajistíme projektovou dokumentaci
 2. provedeme natočení odtoku z čistírny odpadních vod dle přání zákazníka – požadavek nutno uvést při objednání ČOV
 3. zajistíme šachtu pro uložení dmychadla či změnu výšky nástavce
 4. v případě vysoké hladiny spodní vody dodáváme dvouplášťové domácí čističky vody
 5. dodatečně dodáme nosič biomasy do aktivace (u typu „K“)

Příslušenství

V případě dlouhodobých dovolených či nedostatečného látkového zatížení (málo připojených obyvatel), na kterou byla ČOV navržena, lze čistírnu odpadních vod dovybavit " dávkovačem vodného roztoku živin ".

Odběr vzorků z ČOV - revizní šachta AS-REVO

Revizní šachta AS-REVO

V případě použití ČOV v rámci klasického vodoprávního řízení doporučujeme instalovat za ČOV revizní a odběrné místo - revizní šachtu AS-REVO pro odběr vzorků, revizi a inspekci. Pak je možné odebírat vzorky jako jednorázové.

Šachta AS-REVO zároveň slouží pro ochranu vsakovacího objektu před únikem jakýchkoliv plovoucích a usaditelných nečistot. V případě vsakování vyčištěných vod z ČOV tedy doporučujeme umístění této šachty před vsakovací objekt pro prodloužení jeho životnosti.

Eshop

Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp

Ke stažení

Obecné

PDF

Stručný návod k obsluze

PDF 559 kB, 9. 3. 2021
PDF

Rozhodovací tabulky 2019

PDF 342 kB, 17. 10. 2019
PDF

Označení shody CE

PDF 82,4 kB, 14. 2. 2022
PDF

DČOV - garance hodnot 2019

PDF 91,1 kB, 18. 10. 2019
PDF

Pokyny pro samozprovoznění

PDF 1,1 MB, 24. 3. 2021
PDF

Návod k obsluze a údržbě

PDF 1,1 MB, 31. 8. 2022
PDF

Provozní řád

PDF 556 kB, 21. 12. 2021
PDF

Provozní deník

PDF 334 kB, 1. 8. 2016

Výkresy typu (CAD)

DWG

AS-VARIOcomp-K-schéma

DWG 4,4 MB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-5-K

DWG 303 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-5-K EO/PB

DWG 212 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-5-K EO/PB_kominek

DWG 253 kB, 7. 7. 2022
DWG

AS-VARIOcomp-K-5 EO/PB SV

DWG 205 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-K-5 EO/PB SV_kominek

DWG 201 kB, 7. 7. 2022
DWG

AS-VARIOcomp-8-K

DWG 206 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-8-K EO/PB

DWG 214 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-8-K EO/PB SV

DWG 217 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-8-K EO/PB SV _kominek

DWG 272 kB, 7. 7. 2022
DWG

AS-VARIOcomp 12K

DWG 376 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp 12 K EO_PB

DWG 456 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp 12 K EO_PB_SV

DWG 442 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-15-K

DWG 245 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-15-K EO/PB

DWG 329 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-15-K EO/PB SV

DWG 261 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-15-K EO/PB SV_kominek

DWG 207 kB, 7. 7. 2022
DWG

AS-VARIOcomp-20-K

DWG 244 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-20-K EO/PB

DWG 259 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-20-K EO/PB SV

DWG 259 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-20-K EO/PB SV_kominek

DWG 298 kB, 7. 7. 2022

Technické zprávy

DOC

AS-VARIOcomp K 5

DOC 150 kB, 4. 5. 2016
DOC

AS-VARIOcomp K 8

DOC 151 kB, 4. 5. 2016
DOC

AS-VARIOcomp K 12

DOC 152 kB, 16. 10. 2020
DOC

AS-VARIOcomp K 15

DOC 122 kB, 17. 5. 2011
DOC

AS-VARIOcomp K 20

DOC 122 kB, 17. 5. 2011

EN

PDF

CE declaration _ AS-VARIOcomp

PDF 766 kB, 27. 11. 2023

Články

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Veletrh Aktuální problematika vodovodů a kanalizací

Na veletrhu jsme prezentovali komunální a průmyslové čistírny odpadních vod a technologie na čištění vzduchu AS-PCO.

7. 11. 2023

Revize které potěší

V týdnu jsem absolvoval hned několik revizí u zavedených zákazníků (opakované revize) a musím se rozdělit o radost z návštěv.

27. 6. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Jde to i bez chemie

Název příspěvku, a i další údaje jsem převzal z článku v dTest 8/2022 proto, že mne zaujal, a proto, že je to časté téma při rozhovorech s provozovateli domovních čistíren odpadních vod.

1. 9. 2022

Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

7. 9. 2021

Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

Při návštěvě našeho litevského partnera jsme provedli kontrolu aktuálního stavu kvality výroby domovních čistíren odpadních vod.

13. 7. 2021

ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

V souvislosti s problematikou venkova je ASIO aktivní ve skupině ČAO.

1. 6. 2021

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

2. 2. 2021

Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

29. 1. 2021

Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

13. 11. 2020

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Naše nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp slaví své první výročí.

13. 10. 2020

Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

27. 8. 2020

Čištění a využívání šedých vod pro bytový dům pro 32 osob – Jiříkov

Lidé v panelovém době si pořídili čistírnu šedých vod.

10. 7. 2020

Webinář "Kalová problematika obecních a domovních čistíren"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Kalová problematika obecních a domovních čistíren".

25. 6. 2020

„ČOV v horách“ netradičně

Vzhledem ke koronavirové situaci byl tradiční seminář ČOV v horách pořádaný skupinou ČAO přesunut – ne v čase jako většina seminářů, ale na internet. Místo výhledů na kopce účastníci sledovali monitor. Výhodou bylo, že přednášky bylo možné sledovat v soukromí v klidném prostředí a třeba i v pyžamu.

24. 6. 2020

Webinář "Hledání optimálního řešení venkovských lokalit – HIGH-TECH, nebo zemní filtr?"

Připravili jsme pro vás další on-line seminář (webinář) na téma "Hledání optimálního řešení venkovských lokalit – HIGH-TECH, nebo zemní filtr?".

25. 3. 2020

Revize domovních čistíren

Blíží se konec roku, tj. bod ke kterému je třeba odevzdat revize za proběhlý rok. A tak jako vždycky, dohání se, co zanedbali revizoři i zákazníci (ti odpovědní, ti neodpovědní o tom často neví, že něco zanedbali). O to víc potěší, když člověk objede za den 6 čistíren a ani jedna není úplně nefunkční a dvě z nich jsou úplně vzorové..

20. 12. 2019

Domovní čistírny na vzestupu

Obliba domovních čistíren stále roste. Čistírnu odpadních vod, popř. septik nebo jímku, potřebujeme v případě, kdy nemáme k dispozici kanalizaci.

24. 10. 2019

strana: 1