Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K

Biologická čistírna (domácí čistička) odpadních vod (ČOV) pro 3-25 EO. Typová řada vystrojených domovních čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod z RD. Čištění vody pomocí této čistírny odpadních vod je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie…

Získejte informace o produktu

Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp patří mezi tzv. domácí čističky vody , které najdou uplatnění především u rodinného domu nebo velikostně odpovídajících trvale obývaných rekreačních objektů a chat. Všechny čističky vody z této typové řady jsou založené na technologickém řešení, které zajišťuje spolehlivý provoz při minimální spotřebě elektrické energie . Zároveň je toto řešení šetrné k životnímu prostředí, neboť k čištění odpadních vod využívá aerobní biologické procesy prověřené dlouholetým provozem při plném zatížení.

Výhody domovních čistíren AS-VARIOcomp K

Výhody nejsou pouze na straně samotného zařízení, mnoho výhod souvisí i se službami, které jsou s čističkami a jejich instalací spojené.

 • nejlevnější funkční ČOV bez kompromisů v kvalitě
 • kompletnost dodávky – vše včetně vstupního komínku a poklopu je zahrnuto v ceně
 • nízké provozní náklady a spolehlivý provoz
 • jednoduchá manipulace a obsluha čistírny
 • samonosné provedení
 • odběr vzorků přímo v ČOV
 • pochůzný poklop s nosností 200 kg
 • možnost dovybavení ČOV dálkovým přenosem dat AS-GSM
 • osvědčení o certifikaci podle legislativy EU
 • zákaznická podpora a servis v rámci celé ČR
 • český výrobek od české společnosti s 25letou tradicí

Proč právě čistírnu odpadních vod AS-VARIOcomp K?čistírna odpadních vod - popis technologie

Legenda:
A - Usazovací a kalový prostor
B - Aktivace
C - Nosič biomasy
D - Akumulační prostor
E - Dosazovací prostor
F - Mamutka

Vyprodukovaná odpadní voda natéká do usazovacího prostoru (A) nátokové části čistírny odpadních vod (ČOV), kde se z vody odstraní mechanické plovoucí a usaditelné látky. Tyto látky jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu.

Z usazovacího prostoru přetéká přes přepad již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru (B). Aktivační prostor (B) slouží k biologickému čištění odpadní vody. Ve spodní části tohoto prostoru se nachází jemnobublinný provzdušňovací systém, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla. Případně je v této částí umístěný také nosič biomasy, jež zajišťuje stabilitu celého procesu v případě velkého přetížení nebo naopak malého zatížení čistírny odpadní vody (ČOV).

Největší výhodou celého řešení je především velký akumulační prostor (D) v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení rovnoměrného odtoku vody z čistírny.

Aktivovaná směs pak natéká do vertikální dosazovací nádrže (E), odkud je vyčištěná voda odčerpávána mamutkou (F) do odtokového žlabu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odčerpáván do usazovacího a kalového prostoru (A), a to dle potřeby.

Poznámka
- garance hodnot nižších než uvedených v tabulce je možná po projednání s technikem pro konkrétní lokalitu.
- v případě individuálního vybavení čistírny odpadních vod (ČOV) zařízením pro chemické srážení je možné zabezpečit další snížení odtokových hodnot u jednotlivých parametrů, zejména odstranění P.

Typ Počet Q BSK5 Rozměry ČOV (mm) Vtok (Hv) Odtok (Ho) Hmotnost Příkon
EO (m 3 /den) (kg/den) průměr D max. rozměr a x b výška výška (mm) výška (mm) kg W
5K 3-7 0,75 0,30 1200 1250 x 1250 2020 1350 1270 170 60
8K 6-10 1,20 0,48 1480 1500 x 1500 2020 1350 1270 260 80
12K 10-13 1,8 0,72 1925 2000 x 2000 2030 1350 1270 390 95
15K 11-17 2,25 0,90 1700 1740 x 1740 2800 2100 2020 450 100
20K 18-25 3,00 1,20 1945 2000 x 2000 2810 2100 2020 700 120

Přepravní rozměry AS-VARIOcomp 5-20 K 

Instalace čističky není náročná

Domácí čistírna odpadních vod se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku (boční stěny výkopu není potřeba betonovat), následně se připojí ke kanalizaci a přivede se k ní vzduch z dmychadla umístěného mimo čistírnu odpadních vod (ČOV).

Dmychadlo se umísťuje mimo čistírnu, aby se prodloužila jeho životnost, neboť uvnitř ČOV je velmi agresivní a nestálé prostředí. Nastavení základních funkcí probíhá již při výrobě a kompletaci zařízení, čistírna tedy, kromě zapojení dmychadla do zásuvky, nevyžaduje žádné elektroinstalační práce.

Vzhledem k rozměrům a hmotnosti jsou typy pro 5 a 8 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu je možné provést bez použití jeřábu. Čistírna odpadních vod (ČOV) je standardně osazena odolným poklopem o rozměru ⌀ 950mm, po kterém lze bezpečně chodit.

Zprovoznění a zaškolení

Zprovoznění zdarma = možnost samo-zprovoznění DČOV. Pro samo-zprovoznění vám jsou k dispozici návody, v případě nutnosti technik na telefonu.

Netroufáte si na samo-zprovoznění? Rádi Vám se zprovozněním DČOV pomůžeme. Nicméně je nutné počítat s poplatkem za náš výjezd. Pro více informací neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce.

Prodejní a servisní střediska

Podrobné informace o výrobcích a nabízených službách získáte v jednotlivých prodejních a servisních střediscích, u partnerských prodejců, nebo přímo na našem prodejním oddělení. Některé informace najdete také zde, na našich webových stránkách.

Servis po celé ČR

Záruční a pozáruční servis zajišťujeme po celé České republice. Reakční doba na jednotlivé požadavky se pohybuje v průměru do tří pracovních dnů.

Záruční doba na čistírny

Na čistírny odpadních vod je záruka standardně 24 měsíců. Zároveň jsme držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2000, na všechny domácí ČOV typu AS-VARIOcomp K  vystavena shoda podle nejnovějších evropských norem a nařízení.

Statika domácích čistíren

Statika nádrží je navržena výpočtovou metodou konečných prvků (pomocí výpočtového programu NEXIS) na únosnost 25 let.

Dokumentace

Společně s kupní smlouvou od nás obdržíte projekční a instalační podklady. Zbývající dokumentaci k čistírně odpadních vod (ČOV), tj. provozní deník, návod k obsluze a návrh provozního řádu, získáte se záručním listem.

Poznámka: Účinnost čištění uvedená v označení CE je průměrná naměřená účinnost při zkoušce typu. Nejedná se garantovanou účinnost.

Doplňující služby (nejsou v ceně ČOV)

 1. zajistíme projektovou dokumentaci
 2. provedeme natočení odtoku z čistírny odpadních vod dle přání zákazníka – požadavek nutno uvést při objednání ČOV
 3. zajistíme šachtu pro uložení dmychadla či změnu výšky nástavce
 4. v případě vysoké hladiny spodní vody dodáváme dvouplášťové domácí čističky vody
 5. dodatečně dodáme nosič biomasy do aktivace (u typu „K“)

Příslušenství

V případě dlouhodobých dovolených či nedostatečného látkového zatížení (málo připojených obyvatel), na kterou byla ČOV navržena, lze čistírnu odpadních vod dovybavit " dávkovačem vodného roztoku živin ".

Odběr vzorků z ČOV - revizní šachta AS-REVO

Revizní šachta AS-REVO

V případě použití ČOV v rámci klasického vodoprávního řízení doporučujeme instalovat za ČOV revizní a odběrné místo - revizní šachtu AS-REVO pro odběr vzorků, revizi a inspekci. Pak je možné odebírat vzorky jako jednorázové.

Šachta AS-REVO zároveň slouží pro ochranu vsakovacího objektu před únikem jakýchkoliv plovoucích a usaditelných nečistot. V případě vsakování vyčištěných vod z ČOV tedy doporučujeme umístění této šachty před vsakovací objekt pro prodloužení jeho životnosti.

Eshop

Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp

Ke stažení

Obecné

PDF

Stručný návod k obsluze

PDF 559 kB, 9. 3. 2021
PDF

Rozhodovací tabulky 2019

PDF 342 kB, 17. 10. 2019
PDF

Označení shody CE

PDF 82,4 kB, 14. 2. 2022
PDF

DČOV - garance hodnot 2019

PDF 91,1 kB, 18. 10. 2019
PDF

Pokyny pro samozprovoznění

PDF 1,1 MB, 24. 3. 2021
PDF

Návod k obsluze a údržbě

PDF 1,1 MB, 31. 8. 2022
PDF

Provozní řád

PDF 556 kB, 21. 12. 2021
PDF

Provozní deník

PDF 334 kB, 1. 8. 2016

Výkresy typu (CAD)

DWG

AS-VARIOcomp-K-schéma

DWG 4,4 MB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-5-K

DWG 303 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-5-K EO/PB

DWG 212 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-5-K EO/PB_kominek

DWG 253 kB, 7. 7. 2022
DWG

AS-VARIOcomp-K-5 EO/PB SV

DWG 205 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-K-5 EO/PB SV_kominek

DWG 201 kB, 7. 7. 2022
DWG

AS-VARIOcomp-8-K

DWG 206 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-8-K EO/PB

DWG 214 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-8-K EO/PB SV

DWG 217 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-8-K EO/PB SV _kominek

DWG 272 kB, 7. 7. 2022
DWG

AS-VARIOcomp 12K

DWG 376 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp 12 K EO_PB

DWG 456 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp 12 K EO_PB_SV

DWG 442 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-15-K

DWG 245 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-15-K EO/PB

DWG 329 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-15-K EO/PB SV

DWG 261 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-15-K EO/PB SV_kominek

DWG 207 kB, 7. 7. 2022
DWG

AS-VARIOcomp-20-K

DWG 244 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-20-K EO/PB

DWG 259 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-20-K EO/PB SV

DWG 259 kB, 24. 2. 2015
DWG

AS-VARIOcomp-20-K EO/PB SV_kominek

DWG 298 kB, 7. 7. 2022

Technické zprávy

DOC

AS-VARIOcomp K 5

DOC 150 kB, 4. 5. 2016
DOC

AS-VARIOcomp K 8

DOC 151 kB, 4. 5. 2016
DOC

AS-VARIOcomp K 12

DOC 152 kB, 16. 10. 2020
DOC

AS-VARIOcomp K 15

DOC 122 kB, 17. 5. 2011
DOC

AS-VARIOcomp K 20

DOC 122 kB, 17. 5. 2011

EN

PDF

CE declaration _ AS-VARIOcomp

PDF 766 kB, 27. 11. 2023

Články

Decentrální ČOV: Udržitelné řešení pro moderní obce

Řešíte ve vaší obci, jak nejlépe přistoupit k čištění odpadních vod? Jednou z možností je decentrální řešení.

23. 5. 2024

Změna stavebního zákona - v čem se nás to dotkne?

Změna stavebního zákona s sebou přináší řadu změn, dotkne se i vodního zákona a zákona o správních poplatcích. Co to pro vás znamená?

29. 2. 2024

Jak je to s používáním kalu na kompost?

Mohu používat kal z domovní čistírny odpadních vod na kompost nebo to nelze?

20. 2. 2024

Kontrola ČOV Maria Lankowitz

Jak funguje čistírna po patnácti letech? Tak to jsme byli zjistit v Rakousku.

15. 2. 2024

Webinář: DČOV - dálkový přenos dat

Ne vždy lze v obci vybudovat centrální čistírnu odpadních vod. Alternativou je pak decentrální řešení v podobě domovních čistíren. Dálkový přenos dat je pak cesta, jak tyto čistírny mít pod dohledem z centrálního místa a monitorovat funkčnost čistíren celé obce.

30. 1. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Veletrh Aktuální problematika vodovodů a kanalizací

Na veletrhu jsme prezentovali komunální a průmyslové čistírny odpadních vod a technologie na čištění vzduchu AS-PCO.

7. 11. 2023

Revize které potěší

V týdnu jsem absolvoval hned několik revizí u zavedených zákazníků (opakované revize) a musím se rozdělit o radost z návštěv.

27. 6. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Jde to i bez chemie

Název příspěvku, a i další údaje jsem převzal z článku v dTest 8/2022 proto, že mne zaujal, a proto, že je to časté téma při rozhovorech s provozovateli domovních čistíren odpadních vod.

1. 9. 2022

Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

7. 9. 2021

Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

Při návštěvě našeho litevského partnera jsme provedli kontrolu aktuálního stavu kvality výroby domovních čistíren odpadních vod.

13. 7. 2021

ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

V souvislosti s problematikou venkova je ASIO aktivní ve skupině ČAO.

1. 6. 2021

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

2. 2. 2021

Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

29. 1. 2021

Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

13. 11. 2020

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Naše nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp slaví své první výročí.

13. 10. 2020

Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

27. 8. 2020

strana: 1