Identifikace úrovně hladiny v nádrži AS-RAINMASTER D 24

Zařízení pro indikaci úrovně hladiny v nádrži. Zobrazuje stav hladiny jako procentuální hodnotu objemu nádrže…

Získejte informace o produktu

Indikátor úrovně hladiny ukazuje stav hladiny vody v nádrži na řídicím zařízení pomocí světelných LED diod jako procentuální hodnoty objemu nádrže.

Hladina vody se měří bezkontaktně pomocí dvouvodičového kabelu. Měřící postup umožňuje bezdotykové zaznamenávání aktuální hladiny vody mezi dvěma senzorovými vodiči.

Výhody
- šetří čas a námahu
- předchází haváriím
- snadná instalace

AS-RAINMASTER D 24 provádí následující funkce
- ukazuje hladinu vody v nádržích do výšky 2,80 m
- automaticky doplňuje pitnou vodu, když je nádrž prázdná
- chrání ventily proti zanášení
- automaticky vypíná po dvou hodinách vtokový ventil pro doplňování vody

indikace úrovně hladiny v nádrži AS-RAINMASTER D

E-shop

Indikátor stavu hladiny vody v nádrži

Ke stažení