Biologické čistírny odpadních vod AS-HSBR (60-300 EO)

Biologická komunální ČOV určená pro čištění splaškových vod produkovaných např. z bytových souborů, restaurací, hotelů, penzionů a dalších. Předností ČOV je snadné přizpůsobení se místním podmínkám a možnost provozu při 50-110% zatížení…

Získejte informace o produktu

Biologické čistírny odpadních vod AS-HSBR (dále jen ČOV) navazují na v praxi ověřené řady ČOV AS-VARIOcomp K i N, AS-KLARO a AS-IDEAL PZV, které firma ASIO, spol. s r.o. vyrábí a provozuje již od roku 1993.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni nabídnout vysokou profesionalitu v oblasti projekční a realizační části dodávky ČOV tzv. „na klíč“.

ČOV je určena pro čištění splaškových odpadních vod produkovaných z bytových domů, hotelů, penzionů či z jiných obdobných objektů poskytujících služby. Předností ČOV je snadné přizpůsobení se místním podmínkám a možnost provozu při 50-110% zatížení. Na základě nestandardních požadavků máme pro Vás připravenou ČOV, která se umí vypořádat s odstraněním parametrů NH 4 , N celk . a P.


Nabízíme ucelenou typovou řadu vystrojených čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod. ČOV je možno použít pro velikosti od 51 do 300 ekvivalentních obyvatel (EO). Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem. U ČOV nad 300 EO je třeba vyhotovení individuálního návrhu ČOV.

Výhody

• kompletní dodávka (vše v ceně)
• nízké provozní náklady a spotřeba energie
• vysoká adaptivita na daný provoz
• vysoká provozní spolehlivost
• zateplený a uzamykatelný poklop, výklopný na nerezových pantech
• jednoduchá údržba a obsluha čistírny
• díky unikátní konstrukci SBR reaktoru a odtahu vyčištěné vody mamutkovými čerpadly je v celé čistírně vytvořena akumulace pro nově přitékající odpadní vody
• jednoduché provozní nastavení, možnost provozu na poloviční zatížení čistírny
• zákaznická podpora a servis po celé ČR

Popis technologie, rozdělení

• AS–HSBR
Odpadní voda natéká do usazovací části ČOV, která slouží zároveň i jako zásobník přebytečného kalu. Zde jsou zachyceny sedimentující a plovoucí nečistoty, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Předčištěná odpadní voda natéká do modifikovaného aktivačního reaktoru, kde probíhají všechny fáze čistícího cyklu - fáze provzdušňování, fáze sedimentace aktivovaného kalu, separace vyčištěné vody a následně odtah vyčištěné vody a odtah přebytečného kalu.

• AS–HSBR PROFI
Verze řady PROFI je oproti předchozí uvedené klasické verzi doplněna o kyslíkovou sondu s automatickou regulací kyslíku v aktivační části ČOV, kalovým čerpadlem pro vnitřní recykl v době nízkého zatížení čistírny, měřením motohodin a orientačního průtoku vyčištěných odpadních vod, dálkovým sledováním a signalizací poruchy prostřednictvím sms nebo webové aplikace.

• AS–HSBR P
Čistírna je vybavena zařízením na srážení fosforu. Díky tomuto doplnění technologie jsme schopni garantovat na odtoku z ČOV koncentraci P celk . 2 mg/l.

• AS–HSBR PUMP
Na rozdíl od základního typu AS-HSBR je součástí ČOV i vestavěná čerpací jímka, která je vybavená kalovým čerpadlem a česlicovým košem. Čistírna je o 1 m delší než klasická verze (max. do velikosti 125 EO). Nátok ČOV lze umístit níže než u klasické verze.

• AS–HSBR DENITRI
Čistírna je doplněna o denitrifikační stupeň čištění odpadních vod.

• AS–HSBR/BETON
Technologické vystrojení technologie HSBR je osazeno do betonové prefabrikované nádrže.

Verze AS-HSBR

ČOV AS-HSBR _ tabulka velikostí

ČOV AS-HSBR _ tabulka garantovaných hodnot dle BAT
*… v případě doplnění dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu 2 / 4

Garantované hodnoty na odtoku z ČOV AS-HSBR budou dodrženy při respektování návrhových parametrů, instalačních podmínek a provozování na základě předaného návrhu provozního řádu.

Verze AS-HSBR DENITRI

Odpadní voda natéká do primární nádrže s usazovacím a kalovým prostorem, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká již mechanicky předčištěná odpadní voda přepadem opatřeným nornými stěnami do předřazené denitrifikační nádrže ČOV. Tato nádrž je naplněna směsí odpadní vody a aktivovaného kalu. V anoxických podmínkách zde dochází k denitrifikaci, tedy redukci dusičnanů ve vodě na plynný dusík. ČOV AS-HSBR DENITRI zajišťuje snížení koncentrace nejen amoniakálního, ale i celkového dusíku v odpadní vodě. Denitrifikační nádrž je kontinuálně míchána. Míchání je u velikostí AS-HSBR DENITRI 60-150 zajišťováno hrubobublinnou aerací. U velikostí AS-HSBR 200-300 je v denitrifikační nádrži namísto hrubobublinné aerace osazeno vrtulové míchadlo. Z denitrifikační nádrže voda gravitačně odtéká přepadem do aktivačního prostoru SBR (sequential batch reactor). V aktivační nádrži SBR probíhají v čase za sebou následující procesy: biologické aerobní čištění odpadní vody, kdy je směs intenzivně provzdušňována, dále sedimentace aktivovaného kalu a oddělení vyčištěné vody, na závěr odtah vyčištěné vody do odtoku čerpadlem.

ČOV AS-HSBR DENITRI _ tabulka velikostí

ČOV AS-HSBR DENITRI _ tabulka garantovaných hodnot dle BAT
*… v případě doplnění dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu 2 / 4

Garantované hodnoty na odtoku z ČOV AS-HSBR DENITRI budou dodrženy při respektování návrhových parametrů, instalačních podmínek a provozování na základě předaného návrhu provozního řádu.

Verze AS-HSBR/BETON

Technologické vystrojení technologie HSBR je osazeno do betonové prefabrikované nádrže. Betonová nádrž je tvořena jednolitým prefabrikovaným dílcem (dnem), betonovým stropem, plastovými komínky a pochůzným, zatepleným poklopem, stejně jako u plastové verze ČOV. Betonová ČOV zachovává výhody plastové balené ČOV, což značně zjednodušuje a zrychluje postup výstavby. Osazení samotné ČOV na stavbě je rychlé a efektivní vůči spodní vodě. Každá ČOV osazena pod hladinu spodní vody musí být konzultována s výrobcem. Typová řada AS-HSBR/BETON pokrývá kapacitou v rozsahu 51-300 EO.

Výhody AS-HSBR/BETON
• zachování variability AS-HSBR i ve variantách PUMP, PROFI, DENITRI a P
• samonosná nádrž bez nutnosti obetonování
• nižší náklady na realizaci (stavební část)
• možnost uložení nádrže v místech s výskytem hladiny spodní vody
• zachování balené ČOV (ČOV je na stavbu dodána včetně kompletního technologického vystrojení)
• rychlost výstavby (díky osazení technologie do prefabrikované nádrže zcela odpadá tzv. mokrý proces)
• spolehlivá technologie v souladu s požadavky platné legislativy

Nabídka typové řady AS-HSBR/BETON a modifikací
• typové čistírny odpadních vod 51-300 EO
• ČOV s integrovanou čerpací stanicí
• individualizace návrhu technologie pro specifické požadavky jako např.: dodávka ČOV s vyšší kapacitou než 300 EO, přizpůsobení technologie vůči konkrétním požadavkům na odtokové parametry, doplnění strojního, mechanického předčištění ČOV, apod.

ČOV AS-HSBR_BETON _ tabulka velikostí

Vybrané reference

 • Radíkov, obecní ČOV, AS-HSBR 200 denitri beton, prefabrikované betonové nádrže, strojní česle Fontana SČE v prefabrikovaném žlabu, jímka pro přebytečný kal
 • Nadryby, obecní ČOV, AS-HSBR 200 denitri beton, prefabrikované betonové nádrže, strojní česle Fontana SČE v prefabrikovaném žlabu, jímka pro přebytečný kal
 • Hnánice, areál hotelu Vinice Hnánice, intenzifikace stávající ČOV o kapacitě 100 EO pomocí AS-HSBR 250 denitri beton, prefabrikované betonové nádrže s využitím nádrží stávající ČOV
 • ZŠ Šebrov AS-HSBR 60 EO: plastové polypropylenové nádrže
 • Milanovič I. (SRB) AS-HSBR 100 EO: plastové polypropylenové nádrže
 • Milanovič II. (SRB) AS-HSBR 100 EO: plastové polypropylenové nádrže
 • Dolní Město AS-HSBR denitri 125 EO: prefabrikované betonové nádrže, strojní mechanické předčištění Fontana, samostatná jímka pro přebytečný kal
 • Zadní Chodov AS-HSBR denitri 60 EO, prefabrikované betonové nádrže
 • Drávacsepelly (HU) AS-HSBR denitri 250 EO, plastové polypropylenové nádrže
 • Grabštejn AS-HSBR denitri 150 EO: plastové polypropylenové nádrže, čerpací stanice AS-PUMP včetně česlicového koše
 • Hustopeče AS-HSBR denitri 125 EO: prefabrikované betonové nádrže, strojní mechanické předčištění Fontana, samostatná jímka pro přebytečný kal
 • Áraktö (HU) AS-HSBR denitri 150 EO: plastové polypropylenové nádrže, ruční česle integrované na nátoku v nádrži ČOV, samostatná kalová jímka
 • Rožnov pod Radhoštěm, areál firmy Retigo AS-HSBR denitri 125: prefabrikované betonové nádrže, ruční mechanické předčištění integrované v plastové šachtě, samostatná jímka pro přebytečný kal
 • Jihlava, areál firmy CZ Loko AS-HSBR denitri 60 EO: prefabrikované betonové nádrže, čerpací stanice AS-PUMP včetně česlicového koše, jímka pro přebytečný kal
 • Příšovice, areál firmy Seaberg AS-HSBR denitri 60 EO: prefabrikované betonové nádrže
 • Budapest (HU), areál firmy DPD AS-HSBR 80 denitri: plastové polypropylenové nádrže, ruční česle integrované na nátoku v nádrži ČOV, samostatná kalová jímka

Ke stažení

Obecné

AS-HSBR

DWG

AS-HSBR 60N

DWG 804 kB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR 80N

DWG 873 kB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR 100N

DWG 744 kB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR 125N

DWG 691 kB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR 150N

DWG 805 kB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR 200N

DWG 712 kB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR 250N

DWG 860 kB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR 300N

DWG 651 kB, 13. 6. 2017

AS-HSBR DENITRI

DWG

AS-HSBR DENITRI 60N

DWG 834 kB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR DENITRI 80N

DWG 759 kB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR DENITRI 100N

DWG 553 kB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR DENITRI 125N

DWG 754 kB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR DENITRI 150N

DWG 956 kB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR DENITRI 200N

DWG 1 MB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR DENITRI 250N

DWG 1,1 MB, 13. 6. 2017
DWG

AS-HSBR DENITRI 300N

DWG 813 kB, 13. 6. 2017

Reference
Kde jsme tento produkt instalovali