Biologické čistírny odpadních vod AS-HSBR (60-300 EO)

Biologická komunální ČOV určená pro čištění splaškových vod produkovaných např. z bytových souborů, restaurací, hotelů, penzionů a dalších. Předností ČOV je snadné přizpůsobení se místním podmínkám a možnost provozu při 50-110% zatížení…

Získejte informace o produktu

Biologické čistírny odpadních vod AS-HSBR (dále jen ČOV) navazují na v praxi ověřené řady ČOV AS-VARIOcomp K i N, AS-KLARO a AS-IDEAL PZV, které firma ASIO, spol. s r.o. vyrábí a provozuje již od roku 1993.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni nabídnout vysokou profesionalitu v oblasti projekční a realizační části dodávky ČOV tzv. „na klíč“.

ČOV je určena pro čištění splaškových odpadních vod produkovaných z bytových domů, hotelů, penzionů či z jiných obdobných objektů poskytujících služby. Předností ČOV je snadné přizpůsobení se místním podmínkám a možnost provozu při 50-110% zatížení. Na základě nestandardních požadavků máme pro Vás připravenou ČOV, která se umí vypořádat s odstraněním parametrů NH 4 , N celk . a P.


Nabízíme ucelenou typovou řadu vystrojených čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod. ČOV je možno použít pro velikosti od 51 do 300 ekvivalentních obyvatel (EO). Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem. U ČOV nad 300 EO je třeba vyhotovení individuálního návrhu ČOV.

Výhody

• kompletní dodávka (vše v ceně)
• nízké provozní náklady a spotřeba energie
• vysoká adaptivita na daný provoz
• vysoká provozní spolehlivost
• zateplený a uzamykatelný poklop, výklopný na nerezových pantech
• jednoduchá údržba a obsluha čistírny
• díky unikátní konstrukci SBR reaktoru a odtahu vyčištěné vody mamutkovými čerpadly je v celé čistírně vytvořena akumulace pro nově přitékající odpadní vody
• jednoduché provozní nastavení, možnost provozu na poloviční zatížení čistírny
• zákaznická podpora a servis po celé ČR

Popis technologie, rozdělení

• AS–HSBR
Odpadní voda natéká do usazovací části ČOV, která slouží zároveň i jako zásobník přebytečného kalu. Zde jsou zachyceny sedimentující a plovoucí nečistoty, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Předčištěná odpadní voda natéká do modifikovaného aktivačního reaktoru, kde probíhají všechny fáze čistícího cyklu - fáze provzdušňování, fáze sedimentace aktivovaného kalu, separace vyčištěné vody a následně odtah vyčištěné vody a odtah přebytečného kalu.

• AS–HSBR PROFI
Verze řady PROFI je oproti předchozí uvedené klasické verzi doplněna o kyslíkovou sondu s automatickou regulací kyslíku v aktivační části ČOV, kalovým čerpadlem pro vnitřní recykl v době nízkého zatížení čistírny, měřením motohodin a orientačního průtoku vyčištěných odpadních vod, dálkovým sledováním a signalizací poruchy prostřednictvím sms nebo webové aplikace.

• AS–HSBR P
Čistírna je vybavena zařízením na srážení fosforu. Díky tomuto doplnění technologie jsme schopni garantovat na odtoku z ČOV koncentraci P celk . 2 mg/l.

• AS–HSBR PUMP
Na rozdíl od základního typu AS-HSBR je součástí ČOV i vestavěná čerpací jímka, která je vybavená kalovým čerpadlem a česlicovým košem. Čistírna je o 1 m delší než klasická verze (max. do velikosti 125 EO). Nátok ČOV lze umístit níže než u klasické verze.

• AS–HSBR DENITRI
Čistírna je doplněna o denitrifikační stupeň čištění odpadních vod.

• AS–HSBR/BETON
Technologické vystrojení technologie HSBR je osazeno do betonové prefabrikované nádrže.

Verze AS-HSBR

ČOV AS-HSBR _ tabulka velikostí

ČOV AS-HSBR _ tabulka garantovaných hodnot dle BAT
*… v případě doplnění dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu 2 / 4

Garantované hodnoty na odtoku z ČOV AS-HSBR budou dodrženy při respektování návrhových parametrů, instalačních podmínek a provozování na základě předaného návrhu provozního řádu.

Verze AS-HSBR DENITRI

Odpadní voda natéká do primární nádrže s usazovacím a kalovým prostorem, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká již mechanicky předčištěná odpadní voda přepadem opatřeným nornými stěnami do předřazené denitrifikační nádrže ČOV. Tato nádrž je naplněna směsí odpadní vody a aktivovaného kalu. V anoxických podmínkách zde dochází k denitrifikaci, tedy redukci dusičnanů ve vodě na plynný dusík. ČOV AS-HSBR DENITRI zajišťuje snížení koncentrace nejen amoniakálního, ale i celkového dusíku v odpadní vodě. Denitrifikační nádrž je kontinuálně míchána. Míchání je u velikostí AS-HSBR DENITRI 60-150 zajišťováno hrubobublinnou aerací. U velikostí AS-HSBR 200-300 je v denitrifikační nádrži namísto hrubobublinné aerace osazeno vrtulové míchadlo. Z denitrifikační nádrže voda gravitačně odtéká přepadem do aktivačního prostoru SBR (sequential batch reactor). V aktivační nádrži SBR probíhají v čase za sebou následující procesy: biologické aerobní čištění odpadní vody, kdy je směs intenzivně provzdušňována, dále sedimentace aktivovaného kalu a oddělení vyčištěné vody, na závěr odtah vyčištěné vody do odtoku čerpadlem.

ČOV AS-HSBR DENITRI _ tabulka velikostí

ČOV AS-HSBR DENITRI _ tabulka garantovaných hodnot dle BAT
*… v případě doplnění dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu 2 / 4

Garantované hodnoty na odtoku z ČOV AS-HSBR DENITRI budou dodrženy při respektování návrhových parametrů, instalačních podmínek a provozování na základě předaného návrhu provozního řádu.

Verze AS-HSBR/BETON

Technologické vystrojení technologie HSBR je osazeno do betonové prefabrikované nádrže. Betonová nádrž je tvořena jednolitým prefabrikovaným dílcem (dnem), betonovým stropem, plastovými komínky a pochůzným, zatepleným poklopem, stejně jako u plastové verze ČOV. Betonová ČOV zachovává výhody plastové balené ČOV, což značně zjednodušuje a zrychluje postup výstavby. Osazení samotné ČOV na stavbě je rychlé a efektivní vůči spodní vodě. Každá ČOV osazena pod hladinu spodní vody musí být konzultována s výrobcem. Typová řada AS-HSBR/BETON pokrývá kapacitou v rozsahu 51-300 EO.

Výhody AS-HSBR/BETON
• zachování variability AS-HSBR i ve variantách PUMP, PROFI, DENITRI a P
• samonosná nádrž bez nutnosti obetonování
• nižší náklady na realizaci (stavební část)
• možnost uložení nádrže v místech s výskytem hladiny spodní vody
• zachování balené ČOV (ČOV je na stavbu dodána včetně kompletního technologického vystrojení)
• rychlost výstavby (díky osazení technologie do prefabrikované nádrže zcela odpadá tzv. mokrý proces)
• spolehlivá technologie v souladu s požadavky platné legislativy

Nabídka typové řady AS-HSBR/BETON a modifikací
• typové čistírny odpadních vod 51-300 EO
• ČOV s integrovanou čerpací stanicí
• individualizace návrhu technologie pro specifické požadavky jako např.: dodávka ČOV s vyšší kapacitou než 300 EO, přizpůsobení technologie vůči konkrétním požadavkům na odtokové parametry, doplnění strojního, mechanického předčištění ČOV, apod.

ČOV AS-HSBR_BETON _ tabulka velikostí

Vybrané reference

 • Radíkov, obecní ČOV, AS-HSBR 200 denitri beton, prefabrikované betonové nádrže, strojní česle Fontana SČE v prefabrikovaném žlabu, jímka pro přebytečný kal
 • Nadryby, obecní ČOV, AS-HSBR 200 denitri beton, prefabrikované betonové nádrže, strojní česle Fontana SČE v prefabrikovaném žlabu, jímka pro přebytečný kal
 • Hnánice, areál hotelu Vinice Hnánice, intenzifikace stávající ČOV o kapacitě 100 EO pomocí AS-HSBR 250 denitri beton, prefabrikované betonové nádrže s využitím nádrží stávající ČOV
 • ZŠ Šebrov AS-HSBR 60 EO: plastové polypropylenové nádrže
 • Milanovič I. (SRB) AS-HSBR 100 EO: plastové polypropylenové nádrže
 • Milanovič II. (SRB) AS-HSBR 100 EO: plastové polypropylenové nádrže
 • Dolní Město AS-HSBR denitri 125 EO: prefabrikované betonové nádrže, strojní mechanické předčištění Fontana, samostatná jímka pro přebytečný kal
 • Zadní Chodov AS-HSBR denitri 60 EO, prefabrikované betonové nádrže
 • Drávacsepelly (HU) AS-HSBR denitri 250 EO, plastové polypropylenové nádrže
 • Grabštejn AS-HSBR denitri 150 EO: plastové polypropylenové nádrže, čerpací stanice AS-PUMP včetně česlicového koše
 • Hustopeče AS-HSBR denitri 125 EO: prefabrikované betonové nádrže, strojní mechanické předčištění Fontana, samostatná jímka pro přebytečný kal
 • Áraktö (HU) AS-HSBR denitri 150 EO: plastové polypropylenové nádrže, ruční česle integrované na nátoku v nádrži ČOV, samostatná kalová jímka
 • Rožnov pod Radhoštěm, areál firmy Retigo AS-HSBR denitri 125: prefabrikované betonové nádrže, ruční mechanické předčištění integrované v plastové šachtě, samostatná jímka pro přebytečný kal
 • Jihlava, areál firmy CZ Loko AS-HSBR denitri 60 EO: prefabrikované betonové nádrže, čerpací stanice AS-PUMP včetně česlicového koše, jímka pro přebytečný kal
 • Příšovice, areál firmy Seaberg AS-HSBR denitri 60 EO: prefabrikované betonové nádrže
 • Budapest (HU), areál firmy DPD AS-HSBR 80 denitri: plastové polypropylenové nádrže, ruční česle integrované na nátoku v nádrži ČOV, samostatná kalová jímka

Ke stažení

Články

Decentrální ČOV: Udržitelné řešení pro moderní obce

Řešíte ve vaší obci, jak nejlépe přistoupit k čištění odpadních vod? Jednou z možností je decentrální řešení.

28. 5. 2024

Možnosti intenzifikace čistírny odpadních vod

Záznam z živého webináře.

18. 3. 2024

Košt čistíren na Slovácku

Je možné řešit výkyv v zatížení ČOV? Tak s tímto jsme se potýkali na Slovácku. Přečtěte si, jak jsme to vyřešili.

8. 2. 2024

Webinář: DČOV - dálkový přenos dat

Ne vždy lze v obci vybudovat centrální čistírnu odpadních vod. Alternativou je pak decentrální řešení v podobě domovních čistíren. Dálkový přenos dat je pak cesta, jak tyto čistírny mít pod dohledem z centrálního místa a monitorovat funkčnost čistíren celé obce.

30. 1. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Granulovaná biomasa pre menšie a stredné zdroje odpadových vôd

Technológia aeróbnej granulovanej biomasy AS-GranBio® je prelomová technológia biologického čistenia odpadových vôd, charakteristická významnými úsporami v spotrebe elektrickej energie a chemikálií a plnením aj tých najprísnejších odtokových limitov.

16. 11. 2023

Veletrh Aktuální problematika vodovodů a kanalizací

Na veletrhu jsme prezentovali komunální a průmyslové čistírny odpadních vod a technologie na čištění vzduchu AS-PCO.

7. 11. 2023

Na okraji Křižanovské vrchoviny vyrostla nová čistírna

Kde? Začněme jako v kultovní televizní soutěži AZ-kvíz. Jaké si vyberete políčko?

27. 10. 2023

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Dezodorizace ČOV Praha-Lipence

Čistírna odpadních vod v rezidenční čtvrti a bezprostřední blízkosti golfového rezortu opravdu smrdět nemusí.

6. 6. 2023

Intenzifikace ČOV za provozu v Drnovicích u Lysic

V Drnovicích u Lysic jsme se stali dodavatelem technologické části intenzifikace stávající ČOV o kapacitě 700 EO na nových 1500 EO a to za plného provozu.

10. 3. 2023

Příklady řešení menších komunálních ČOV

Tento článek porovnává příklady dvou komunálních ČOV o shodné kapacitě 400 EO avšak jiné technologii čištění.

28. 11. 2022

Decentrální čištění odpadních vod pro obec Litultovice

První velká zakázka na dodávku domovních čistíren odpadních vod pro obec je tu.

13. 10. 2022

Čistírna odpadních vod pro obec České Libchavy (400EO)

Podívejte se na video z realizace čistírny odpadních vod pro obec České Libchavy.

11. 10. 2022

Jsme s Oktagonem v semifinále mezi TOP20!

Tentokrát se nejedná o tenis nebo fotbal, ale o Ocenění Evropské komise za SDGs a výzkumné projekty.

9. 8. 2022

Obec Senorady se dočkala nové komunální čistírny odpadních vod

Obec Senorady nacházející se na pomezí Jihomoravského kraje a kraje Vysočina se koncem roku 2021 dočkala odkanalizovaní a centrální ČOV.

26. 7. 2022

Recyklace odpadních vod, cíle udržitelného rozvoje a stav v České republice

Vodní zdroje představují zásadní předpoklad pro jakoukoliv činnost, a to nejenom z hlediska jejich dostupnosti, ale i jejich kvality.

21. 6. 2022

Pohotová výměna nefunkční ČOV o kapacitě 400 EO v podhůří Orlických hor

Správně provozovaná a navržená technologie čištění splaškových vod by neměla emitovat zápach.

9. 3. 2022

Kompaktní chemicko-biologická čistírna odpadních vod v Orlických horách

Z přípravy těsta a následné výroby mražených polotovarů se produkují odpadní vody se silným znečištěním

1. 2. 2022

strana: 1