Kontejnerové čistírny odpadních vod AS-ISO MBR (80-350 EO)

Čistírny odpadních vod v ISO kontejneru pro 80-350 EO. Typová řada čistíren odpadních vod AS-ISO MBR je určena k čištění komunálních odpadních vod…

Získejte informace o produktu

Kontejnerové čistírny odpadních vod využívají technologie aerobního čištění s membránovou separací aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Čistírny odpadních vod jsou řešeny tak, aby dosahovaly vysokých účinností čištění. Takto vyčištěnou vodu je možné vodu dále využívat jako vodu užitkovou.

Výhody AS–ISO MBR

 • vyčištěnou vodu možno používat jako užitkovou
 • kompaktní mobilní řešení čištění odpadních vod
 • včetně provozní části – vše v ceně
 • zateplený a uzamykatelný objekt
 • zákaznická podpora a servis
 • minimum přípravných stavebních prací
 • jednoduchá provozní manipulace a spolehlivý provoz
 • nadzemní samonosná konstrukce
 • možnost chemického čištění membrán on-site

Využití AS-ISO MBR

 • nízké požadované odtokové koncentrace znečištění vyčištěné vody - využití odtoku pro zavlažování, recipient v chráněné oblasti, ČOV v turistických oblastech
 • dočasné požadavky na čištění odpadních vod – sezonní campy, turistické resorty, těžební oblasti
 • stísněné a omezené prostory venkovní i vnitřní
 • nízké požadované investiční náklady na stavební část ČOV

Popis technologie

Odpadní voda je čerpána do mechanického předčištění (A), kde je zbavena pevných plovoucích a usaditelných látek o průměru větším než 1 mm. Z mechanického předčištění natéká odpadní voda přepadem do vyrovnávací nádrže a odtud je čerpána do nádrže aktivační. V aktivační nádrži (B), probíhá odstraňování znečištění střídavě za oxických a anoxických podmínek. Tento prostor může být v případě potřeby využíván i jako akumulační. Z aktivační nádrže je voda čerpána ponorným čerpadlem (E) do filtrační nádrže (C), ve které jsou osazeny ultrafiltrační membránové moduly (D). Filtrační nádrž slouží zároveň k biologickému čištění odpadní vody a k ultrafiltraci přes membrány. Čistírna je osazena provzdušňovacím systémem, který slouží k aeraci odpadní vody, případně také k čištění membránových modulů.

kontejnerová ČOV

AS-ISO MBR

Instalace čistíren

Čistírny se instalují na betonovou podkladní desku s vyvedenými potrubnímy systémy. Kromě připojení zdroje elektrické energie a případně ovládacích prvků okolních objektů (plováky v čerpací stanici) čistírny nevyžadují elektroinstalační práce. Zprovoznění čistírny provádí dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Vzhledem k umístění technologie v ISO kontejnerech jsou čistírny transportovatelné jak automobilovou tak i lodní dopravou. Na místě dodávky je nutno vyříznout prostupy trubních rozvodů a ventilační průduchy ve stěnách ISO kontejnerů.

Servis

Údržba membrán a nastavení odtahu přebytečného kalu se provádí podle potřeby v souladu s provozním řádem a provádí je zaškolená obsluha čistírny odpadních vod. Čištění, případně výměna, membrán se provádí zpravidla jednou za půl roku.

Záruky

Technologie ČOV – 24 měsíců, nádrž - 5 let.

Dokumentace

Odběratel spolu s kupní smlouvou obdrží Provozně instalační podklady. Zbývající dokumentaci k ČOV obdrží odběratel spolu se záručním listem. (Provozní deník, Návod k obsluze, Návrh provozního řádu).

Reference
Kde jsme tento produkt instalovali

Články

Granulovaná biomasa pre menšie a stredné zdroje odpadových vôd

Technológia aeróbnej granulovanej biomasy AS-GranBio® je prelomová technológia biologického čistenia odpadových vôd, charakteristická významnými úsporami v spotrebe elektrickej energie a chemikálií a plnením aj tých najprísnejších odtokových limitov.

16. 11. 2023

Veletrh Aktuální problematika vodovodů a kanalizací

Na veletrhu jsme prezentovali komunální a průmyslové čistírny odpadních vod a technologie na čištění vzduchu AS-PCO.

7. 11. 2023

Na okraji Křižanovské vrchoviny vyrostla nová čistírna

Kde? Začněme jako v kultovní televizní soutěži AZ-kvíz. Jaké si vyberete políčko?

27. 10. 2023

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Dezodorizace ČOV Praha-Lipence

Čistírna odpadních vod v rezidenční čtvrti a bezprostřední blízkosti golfového rezortu opravdu smrdět nemusí.

6. 6. 2023

Intenzifikace ČOV za provozu v Drnovicích u Lysic

V Drnovicích u Lysic jsme se stali dodavatelem technologické části intenzifikace stávající ČOV o kapacitě 700 EO na nových 1500 EO a to za plného provozu.

10. 3. 2023

Příklady řešení menších komunálních ČOV

Tento článek porovnává příklady dvou komunálních ČOV o shodné kapacitě 400 EO avšak jiné technologii čištění.

28. 11. 2022

Decentrální čištění odpadních vod pro obec Litultovice

První velká zakázka na dodávku domovních čistíren odpadních vod pro obec je tu.

13. 10. 2022

Čistírna odpadních vod pro obec České Libchavy (400EO)

Podívejte se na video z realizace čistírny odpadních vod pro obec České Libchavy.

11. 10. 2022

Jsme s Oktagonem v semifinále mezi TOP20!

Tentokrát se nejedná o tenis nebo fotbal, ale o Ocenění Evropské komise za SDGs a výzkumné projekty.

9. 8. 2022

Obec Senorady se dočkala nové komunální čistírny odpadních vod

Obec Senorady nacházející se na pomezí Jihomoravského kraje a kraje Vysočina se koncem roku 2021 dočkala odkanalizovaní a centrální ČOV.

26. 7. 2022

Recyklace odpadních vod, cíle udržitelného rozvoje a stav v České republice

Vodní zdroje představují zásadní předpoklad pro jakoukoliv činnost, a to nejenom z hlediska jejich dostupnosti, ale i jejich kvality.

21. 6. 2022

Pohotová výměna nefunkční ČOV o kapacitě 400 EO v podhůří Orlických hor

Správně provozovaná a navržená technologie čištění splaškových vod by neměla emitovat zápach.

9. 3. 2022

Kompaktní chemicko-biologická čistírna odpadních vod v Orlických horách

Z přípravy těsta a následné výroby mražených polotovarů se produkují odpadní vody se silným znečištěním

1. 2. 2022

Videoreportáž z výstavby čistírny odpadních vod o kapacitě 800 EO

Podívejte se na videoreportáž z výstavby čistírny odpadních vod ve Veliké Vsi.

24. 8. 2021

Úspěšné dokončení modernizace ČOV pro Vodňanské Kuře

Jak probíhala modernizace čistírny odpadních vod v závodu Vodňanské Kuře v Modřicích u Brna?

4. 8. 2021

ČOV v horách aneb ČOV z malých zdrojů znečištění

Akce se letos konala opět ve formě bezplatného webináře, tedy v „papučích“ a bez výhledu na nějaké hory. Jedním z míst, kde příspěvky vznikaly, bylo ASIO.

23. 7. 2021

Webinář "Komunální čistírny odpadních vod"

Máme pro vás nový webinář na téma "Komunální čistírny odpadních vod – centrální systém čištění odpadních vod".

24. 6. 2021

ČOV AS-HSBR 2x200 EO v Logistics Parku D1 – Ostředek

Pro Logistics Park D1 – Ostředek jsme nově instalovali technologii čištění odpadních vod AS-HSBR 2x200 EO.

21. 6. 2021

strana: 1