Kontejnerové čistírny odpadních vod AS-ISO MBR (80-350 EO)

Čistírny odpadních vod v ISO kontejneru pro 80-350 EO. Typová řada čistíren odpadních vod AS-ISO MBR je určena k čištění komunálních odpadních vod…

Získejte informace o produktu

Kontejnerové čistírny odpadních vod využívají technologie aerobního čištění s membránovou separací aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Čistírny odpadních vod jsou řešeny tak, aby dosahovaly vysokých účinností čištění. Takto vyčištěnou vodu je možné vodu dále využívat jako vodu užitkovou.

Výhody AS–ISO MBR

 • vyčištěnou vodu možno používat jako užitkovou
 • kompaktní mobilní řešení čištění odpadních vod
 • včetně provozní části – vše v ceně
 • zateplený a uzamykatelný objekt
 • zákaznická podpora a servis
 • minimum přípravných stavebních prací
 • jednoduchá provozní manipulace a spolehlivý provoz
 • nadzemní samonosná konstrukce
 • možnost chemického čištění membrán on-site

Využití AS-ISO MBR

 • nízké požadované odtokové koncentrace znečištění vyčištěné vody - využití odtoku pro zavlažování, recipient v chráněné oblasti, ČOV v turistických oblastech
 • dočasné požadavky na čištění odpadních vod – sezonní campy, turistické resorty, těžební oblasti
 • stísněné a omezené prostory venkovní i vnitřní
 • nízké požadované investiční náklady na stavební část ČOV

Popis technologie

Odpadní voda je čerpána do mechanického předčištění (A), kde je zbavena pevných plovoucích a usaditelných látek o průměru větším než 1 mm. Z mechanického předčištění natéká odpadní voda přepadem do vyrovnávací nádrže a odtud je čerpána do nádrže aktivační. V aktivační nádrži (B), probíhá odstraňování znečištění střídavě za oxických a anoxických podmínek. Tento prostor může být v případě potřeby využíván i jako akumulační. Z aktivační nádrže je voda čerpána ponorným čerpadlem (E) do filtrační nádrže (C), ve které jsou osazeny ultrafiltrační membránové moduly (D). Filtrační nádrž slouží zároveň k biologickému čištění odpadní vody a k ultrafiltraci přes membrány. Čistírna je osazena provzdušňovacím systémem, který slouží k aeraci odpadní vody, případně také k čištění membránových modulů.

kontejnerová ČOV

AS-ISO MBR

Instalace čistíren

Čistírny se instalují na betonovou podkladní desku s vyvedenými potrubnímy systémy. Kromě připojení zdroje elektrické energie a případně ovládacích prvků okolních objektů (plováky v čerpací stanici) čistírny nevyžadují elektroinstalační práce. Zprovoznění čistírny provádí dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Vzhledem k umístění technologie v ISO kontejnerech jsou čistírny transportovatelné jak automobilovou tak i lodní dopravou. Na místě dodávky je nutno vyříznout prostupy trubních rozvodů a ventilační průduchy ve stěnách ISO kontejnerů.

Servis

Údržba membrán a nastavení odtahu přebytečného kalu se provádí podle potřeby v souladu s provozním řádem a provádí je zaškolená obsluha čistírny odpadních vod. Čištění, případně výměna, membrán se provádí zpravidla jednou za půl roku.

Záruky

Technologie ČOV – 24 měsíců, nádrž - 5 let.

Dokumentace

Odběratel spolu s kupní smlouvou obdrží Provozně instalační podklady. Zbývající dokumentaci k ČOV obdrží odběratel spolu se záručním listem. (Provozní deník, Návod k obsluze, Návrh provozního řádu).

Reference
Kde jsme tento produkt instalovali