Pulzní vypouštěč AS-PULZ

Pulzní vypouštěč je patentované zařízení, které bude využito zejména pro kořenové čistírny odpadních vod, zemní filtry a jiná zařízení, vyžadující rychlé napuštění nebo naopak intenzivní vypuštění…

Získejte informace o produktu

Uplatnění nalezne zejména u vertikálních skrápěných filtrů a při pulzním vypouštění horizontálních kořenových čistíren. Zařízení funguje bez nutnosti napojení na elektrickou energii, bez nutnosti zásahu obsluhy nebo jiného zdroje energie – vypuštění vody nastává po dosažení maximální definované úrovně hladiny vody v šachtici.

Pulzní vypouštěč je vyráběn buď jako samostatné zařízení nebo v kombinaci s vybranými šachticemi ze sortimentu ASIO ve dvou variantách – pro snadné základové podmínky a složitější případy s vysokou hladinou podzemní vody.

Výhody vypouštěcího zařízení:

 • zvýšení účinnosti horizontálních kořenových čistíren až o 50 % (CHSK, NH4-N),
 • pro vertikální kořenové čistírny jediné dostupné fungující zařízení v ČR,
 • nulové provozní náklady (nevyžaduje připojení elektřiny),
 • snadná instalace a seřízení (do betonových i plastových šachtic- nových nebo stávajících),
 • vyrobeno z nerezových a plastových součástí, zaručena dlouhodobá životnost,
 • náklady na provoz minimální,
 • jednoduchá montáž, jednoduché seřízení,
 • nízká cena.

Možnosti osazení před vertikální kořenové čistírny:

 • pulzní vypouštěč „PV“ o průměru potrubí DN80 – DN150 jako samostatné vypouštěcí zařízení pro instalaci do stávající nebo nové šachtice z betonu/plastu dle specifikací zadavatele,
 • pulzní vypouštěč v otevřené šachtici pro instalaci v nízkých hloubkách a mírných nerovnostech terénu. Součástí je šachtice + instalovaný a seřízený vypouštěč;
 • pulzní vypouštěč v samonosné válcové šachtici, určený pro hluboké výkopy a silné nerovnosti terénu. Součástí dodávky je samonosná robustní šachtice + instalovaný a seřízený vypouštěč;
 • před vertikální skrápěné kořenové čistírny,
 • za stávající „klasické“ horizontální kořenové čistírny, osazení na odtokové potrubí,
 • za nově realizované kořenové čistírny, založené na převládajícím horizontálním proudění.

Možnosti osazení pro kořenové čistírny:

 • před vertikální skrápěné kořenové čistírny,
 • za stávající „klasické“ horizontální kořenové čistírny, osazení na odtokové potrubí,
 • za nově realizované kořenové čistírny, založené na převládajícím horizontálním proudění.

Samostatný pulzní vypouštěč*:

pulzní vypouštěč AS-PULZ
*) Pro účely přesně definované vypouštěcí hladiny v šachtici je potřeba pečlivá instalace, pevné uchycení a přesné seřízení. Typová velikost AS-PULZ PV80 je určena pouze pro vypouštění horizontálních filtrů a je pouze na vyžádání.

Příklad použití se samonosnou nádrží AS-NÁDRŽ - Soustava pro osazení těsně pod úrovní terénu, do soudržných zemin bez přítomnosti spodní vody, nenáročné základové podmínky**:

pulzní vypouštěč AS-PULZ
**) Zařízení je v šachtici spolehlivě nainstalováno a seřízeno podle požadavků investora (podle denní produkce odpadní vody)

Příklad použití s dvouplášťovou verzí nádrží pro obetonování AS-NÁDRŽ -Soustava do větších hloubek, nesoudržné nebo zvodnělé zeminy, vysoká hladina spodní vody***:

pulzní vypouštěč AS-PULZ
***) Zařízení je v šachtici spolehlivě nainstalováno a seřízeno podle požadavků investora (podle denní produkce odpadní vody)

Ke stažení

PDF

Projekční a instalační podklady

PDF 748 kB, 30. 6. 2015