Měření vyčištěných odpadních vod AS-TOM

AS-TOM je výrobek pro měření proteklého množství kapaliny na odtoku z ČOV…

Získejte informace o produktu

Přeliv AS-TOM slouží k měření aktuálního průtoku odpadní vody na odtoku z ČOV nebo jiného podobného zařízení. AS-TOM je navržený dle požadavků nové normy TNV 259305 „Měřici systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou“.

Tento systém měření vyčištěných odpadních vod opakovaně navrhujeme jako měrný objekt za ČOV a další výrobky, kde jsou průtoky od cca 0,22 l/s, zařízení je vhodné osadit za vegetační ČOV.

AS-TOM - měření aktuálního průtoku odpadní vody na odtoku z ČOV

Kde H n je výška nadstavbové části a je volitelná dle místních požadavků takto:

H n = { 0; 0,5; 1,0; 1,5 } m

Měrné zařízení jsme schopni dodat „na klíč“ tzn. Měrný objekt (plastová šachta, nerezový přeliv), ultrazvuková sonda včetně vyhodnocovací jednotky, instalace včetně kalibrace, úřední ověření (fakturační měřidlo).

AS-TOM se prodává v několika variantách provedení šachty určených do jiných podmínek.

Samonosné provedení – konstrukce tvořená svařenými polypropylenovými (dále jen PP) stěnovými prvky a deskami, je určeno do nenáročných základových podmínek, bez výskytu podzemní vody nad základovou spárou.

Provedení pro obetonování – PP konstrukce určená pro obetonování, je určeno do nenáročných základových podmínek při výskytu spodní vody nad základovou spárou.

Dvouplášťové provedení – Dvouplášťová PP konstrukce pro vybetonování prostoru mezi plášti, určeno do náročných základových podmínek tzn. nevýhodných základových půd, zvodněných půd s významným vlivem spodní vody.

Výškový rozdíl mezi nátokovým potrubím a odtokovým potrubím z objektu je 600mm a je nutno tuto hodnotu dodržet a zohlednit při návrhu zařízení. Tuto pracovní výšku nelze snížit, je třeba počítat se založením odtokového potrubí příslušné hloubky.


AS-TOM - měření aktuálního průtoku odpadní vody na odtoku z ČOV

Ke stažení

PDF

Projekční a instalační podklady

PDF 1,6 MB, 16. 4. 2015