Dávkovací stanice roztoků AS-DAST

Automatická dávkovací stanice roztoků určená pro technologie čištění a úpravy vod…

Získejte informace o produktu

AS-DAST je automatická dávkovací stanice roztoků určená pro technologie čištění a úpravy vod.

Její hlavní předností je řešení umožňující nezávislost na dalších zařízeních a možnost instalovat dávkovací stanici i dodatečně do stávajících provozů – např. za účelem simultánního srážení fosforu na biologických ČOV nebo úpravy pH u průmyslových vod. Další předností je jednoduchá intuitivní obsluha, variabilnost ve volbě periférií a možností dodávky pro vnitřní nebo venkovní umístění.

Příkladem může být dávkování síranu železitého (Prefloc) za účelem srážení fosforu na čistírnách odpadních vod. Jedno čerpadlo je schopno čerpat maximálně 14 l/hod. Výkon čerpadla se dá řídit v rozsahu od 0 až 100 %. U verze s mini rozvaděčem je součástí časovač, který umožňuje nastavení doby chodu čerpadla. U verze se dvěma čerpadly slouží jedno jako záložní, při chodu se střídají. Součástí dodávky mohou být i nádoby na chemické roztoky včetně záchytných van, např. kanystr, 50 l barel, IBC kontejner nebo dvouplášťová nádrž s vodoznakem na několik m 3 chemie. Zařízení může být také doplněno o měřící sondy, např. pH.

Možnosti použití automatických dávkovacích stanic:

 • dávkování preflocu pro zamezení bytnění kalu nebo pro zlepšení sedimentačních vlastností na ČOV,
 • dávkování substrátu (N+P) do ČOV pro zlepšení biologických procesů,
 • neutralizace odpadních vod,
 • dávkování odpěňovačů do aktivace,
 • úprava odpadních, technologických a provozních vod a kapalin pro komunální a průmyslové technologie,
 • úprava vod pro technické zařízení budov (vytápění, chlazení),
 • úprava vod pro bazény, koupaliště a wellness provozy.

Základní informace nutné pro zvolení vhodného typu stanice jsou: čerpané médium a jeho množství, typ provozu a umístění.

Typy provedení:

AS-DAST - venkovní a vnitřní varianta dávkovací stanice
 • Venkovní
 • Vnitřní

dávkovací stanice AS-DAST - zapojení

 • Zapojení do centrálního rozvaděče
 • Vlastní mini rozvaděč – zapojení do zásuvky 230V

dávkovací stanice AS-DAST - čerpadla

 • Jedno čerpadlo
 • Dvě čerpadla

dávkovací stanice AS-DAST - plovák

 • Hlídání minimální hladiny chemie – plovák
 • Bez plováku

dávkovací stanice AS-DAST - protitlakový ventil

 • S protitlakovým ventilem
 • Bez protitlakového ventilu