Beztlakové podzemní rozdělovací šachty AS-WIPPE

Beztlakové podzemní rozdělovací šachty AS-WIPPE jsou určené k rozdělování nátoku odpadní vody nebo jako součást technologických zařízení…

Získejte informace o produktu

Beztlakové podzemní rozdělovací šachty AS-WIPPE jsou určené k rozdělování nátoku odpadní vody nebo jako součást technologických zařízení. Rozdělovací šachty jsou vyráběny jako samonosné nebo určené k vybetonování mezipláště šachty a nabízeny v různých typových řadách.


Funkce

Do rozdělovací šachty natéká odpadní voda na překlápěcí lavici, kde se vždy plní pouze jedna polovina. Po naplnění jedné poloviny se lavice gravitačně převrhne a naakumulovaná voda se přelije do šachty, která je rozdělena příčkou na dvě poloviny, odkud voda rovnoměrně odtéká odtokem (odtoky) z šachty. Následně se plní druhá strana lavice a stejným principem se voda přelije do druhé poloviny šachty. Tento systém vytváří pulzní odtoky a tím se minimalizuje zanášení odtokových potrubí. Z výpočtu a požadavků se stanoví příslušný počet odtoků, a to nejméně 2 a maximálně 8.

Výhody
- samonosná nádrž
- možnost pochůzného poklopu
- vodu lze rozdělit vodu do 8 odtoků
- nízká cena
- náklady na provoz minimální

Konstrukční řešení

Rozdělovací šachty jsou vyráběny v několika velikostních typech. Rozměry jednotlivých velikostních typů vyplývají z příloh tohoto dokumentu. RŠ jsou vyráběny v provedení samonosném – klasická plastová nádrž, nebo v provedení plast-beton (označení PB-SV), kdy je dodána dvouplášťová konstrukce a mezi plášti je umístěné armovací výztuž. Po usazení v místě instalace a vybetonování mezipláště je šachta samonosná a je možné ji uložit i v místě s výskytem spodní vody. Plastový skelet přitom zajišťuje vodotěsnost z vnitřní i vnější strany (venkovní plášť slouží jako ochrana betonu před agresivitou hladových nebo síranových spodních vod a vnitřní plášť před agresivitou stokového prostředí). Skelet je opatřen potřebnou armovací betonářskou výztuží fixovanou na plastovou konstrukci.

Varianta AS-WIPPE
Jedná se o kompaktní válcovou šachtu vyrobenou z plastových desek z polypropylénu se vstupní šachtou a pochůzným poklopem.

Rozdělovací šachty AS-WIPPE

Varianta AS-WIPPE PB-SV
Jedná se o dvouplášťový skelet válcové šachty plnící funkci ztraceného bednění. Skelet je v meziplášti z výroby opatřený fixovanou betonářskou výztuží a je zcela připraven k vybetonování. Na místě instalace je meziplášť vybetonován a plastový skelet potom zabezpečuje dokonalou ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany nádrže a dokonalou vodotěsnost nádrže. Betonový strop je nutné opatřit izolací, aby nedošlo k vniknutí zemní vlhkosti, povrchové nebo podzemní vody do mezipláště.

Rozdělovací šachty AS-WIPPE PB-SV

Ke stažení

PDF

Projekční a instalační podklady

PDF 823 kB, 22. 8. 2016