Hygienizace čistírenských kalů MULTIFERM K

Nevíte kam s čistírenským kalem, gastroodpadem a dalšími biologicky rozložitelnými odpady? Máme pro vás udržitelné řešení! Nejvhodnější řešení pro obce od 1 do 10 000 EO je kombinace technologií AS-DEHYDRÁTOR a MULTIFERM K, která umožní odvodnění čistírenských kalů a jejich následnou hygienizaci s využitím biologicky rozložitelných komunálních odpadů (včetně gastroodpadu) jako zdroje živin a energie pro přírodní rozkladné procesy…

Získejte informace o produktu

Nevíte kam s čistírenským kalem, gastroodpadem a dalšími biologicky rozložitelnými odpady? Máme pro vás udržitelné řešení! Nejvhodnější řešení pro obce od 1 do 10 000 EO je kombinace technologie odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR hygienizace kalu MULTIFERM K  , která umožní odvodnění čistírenských kalů a jejich následnou hygienizaci s využitím biologicky rozložitelných komunálních odpadů (včetně gastroodpadu) jako zdroje živin a energie pro přírodní rozkladné procesy. Výstupem je hnojivo využitelné na zemědělské půdě.

Technologie AS-DEHYDRÁTOR a MULTIFERM K

Technologie odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR

Spirálový dehydrátor slouží k zahušťování a následnému odvodnění kalu. Zařízení je malé a lehké a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu. Zařízení je vyráběno v několika typových řadách a díky svým nízkým investičním i provozním nákladům je vhodné zejména pro průmyslové čistírny odpadních vod a pro komunální čistírny odpadních vod od 1 000 do 10 000 EO. Velkou předností tohoto zařízení je schopnost zahušťování sekundárního kalu přímo z aktivace, čímž při návrhu nové ČOV mohou odpadnout náklady na výstavbu uskladňovacích nádrží.

Více informací: Technologie odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR

Technologie hygienizace kalu MULTIFERM K

Zpracování čistírenských kalů, biologicky rozložitelného odpadu a gastroodpadu na hnojivo.

MULTIFERM K  je technologické zařízení určené pro zpracování odvodněných čistírenských kalů, BRO a gastroodpadů s využitím důmyslné mechanické konstrukce a pozitivní energetické bilance biologických procesů pro hygienizaci, sušení, homogenizaci a konečné zpracování biologicky rozložitelných materiálů na hnojivo.

Výhody

  • Jedno zařízení pro tři legislativou přísně kontrolované druhy odpadů
  • Kompaktní konstrukce
  • Nízká energetická náročnost
  • Žádné vnitřní pohyblivé části
  • Nízká náročnost na obsluhu a údržbu
  • Minimální požadavky na stavební připravenost
  • Uzavřený systém cirkulace vzduchu

Vstupní materiál v poměru cca 1/3 odvodněných čistírenských kalů (bez další úpravy), 1/3 gastroodpadu a 1/3 drceného biologicky rozložitelného odpadu (frakce cca 0-100 mm) je nadávkován do reaktoru. Případné drcení je prováděno mimo technologickou linku. Míchání podrceného materiálu je zajištěno přímo v reaktoru otáčením celého válce bez vnitřních pohyblivých částí. Toto řešení minimalizuje potřebu údržby a významně zvyšuje spolehlivost zařízení. Hygienizace kalů a gastroodpadu probíhá za podmínek daných legislativou, tj. za teploty nad 70 °C po dobu minimálně jedné hodiny. Po tomto procesu následuje aerobní proces mikrobiální biodegradace přítomného organického materiálu. Materiál je aktivně provzdušňován a pravidelně promícháván.

Reaktor je vybaven teplotními čidly, která umožňují sledovat aktuální teplotu ve válci. Ten je uložen na tenzometrech pro možnost měření hmotnosti vsázky a úbytku vlhkosti. Procesní hodnoty jsou zaznamenávány a protokolovány pro pozdější kontrolu, případně doložení kontrolním orgánům. Doba setrvání odpadu v bioreaktoru je závislá na kvalitě složení vsázky (poměr C:N), vlhkosti materiálu, frakci a klimatických podmínkách. Doba trvání jednoho cyklu je zpravidla týden. Zpracovaný materiál je vyskladněn pásovým dopravníkem k dozrávání na volné ploše. Výstupní materiál dosahuje sušiny cca 60 %.