Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K ULTRA

Biologická (membránová) čistírna (čistička) odpadních vod (ČOV) pro 3-25 EO s mikrofiltrací.Typová řada vystrojených domovních čistíren odpadních vod s mikrofiltrací určených k čištění splaškových vod z RD. Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie…

Získejte informace o produktu

Čistírna (čistička) odpadních vod je určena k čištění splaškových odpadních vod z trvale obývaných objektů, pro 3 až 25 ekvivalentních obyvatel. Čistírna (čistička) je vybavena membránovou technologií, která vyčištěnou vodu zbavuje většiny virů a bakterií. Vyčištěná voda je kvalitou srovnatelná s dešťovou vodou a použitelná pro zalévání a i jako voda užitková do domácnosti.

Výhody domovní čistírny (čističky) odpadních vod - ČOV - AS-VARIOcomp K ULTRA

 • osvědčení o certifikaci dle legislativy EU
 • nízké provozní náklady
 • kompletnost dodávky (vše v ceně včetně nástavce a poklopu)
 • zateplený, uzamykatelný a pochůzný poklop
 • jednoduchá provozní manipulace a provozní spolehlivost
 • zákaznická podpora a servis po celé ČR
 • při použití typu ULTRA, lze předčištěnou vodu využívat jako užitkovou
 • odběr vzorků přímo v ČOV
 • samonosné provedení

Čistírna (čistička) odpadních vod - popis technologie

Popis technologie

Legenda:
A - Usazovací a kalový prostor
B - Membránový modul
C - Aktivace
D - Akumulační prostor
E - Dosazovací prostor
F - Odtok

Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru (A) nátokové části domovní čističky odpadních vod, kde je zbavena mechanických plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru (C). Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody. Do tohoto prostoru je osazen membránový modul (B). V jeho spodní části je uložen aerační systém, který slouží pro k vhánění kyslíku do aktivační nádrže a k čištěním membrán. Nad membránovým modulem je umístěno čerpadlo, které podtlakem odsává vodu přes filtrační membrány a odvádí ji do odtoku. Výhodou řešení je akumulační prostor (D) v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení zrovnoměrnění odtoku z čistírny. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odtahován pomocí mamutky do usazovacího a kalového prostoru (A). V případě havarijního stavu (ucpání membrán, porucha čerpadla) odtéká voda přes dosazovací nádrž (E) do odtokového žlabu.

Čistírna (čistička) odpadních vod - servis

Servis provádí autorizovaná servisní střediska. Údržba membrán a nastavení odtahu přebytečného kalu se provádí tak, že v dohodnutých, zpravidla půlročních až ročních intervalech se provede výměna membránového modulu za nový, případně zregenerovaný. Při tom se provede i vyhodnocení množství přebytečného kalu a nastavení odtahu přebytečného kalu. Podrobnější popis a způsoby a osazení viz Projekční a instalační podklady.

Typ Počet Q BSK5 Rozměry ČOV (mm) Vtok (Hv) Odtok (Ho) Hmotnost Příkon
EO (m 3 /den) (kg/den) průměr (D) max. rozměr (a x b) výška výška (mm) výška (mm) kg W
5K ROTO 3-5 0,60 0,24 1320 - 2020 1350 1270 195 150
8K 6-10 1,20 0,48 1485 1500 x 1500 2020 1350 1270 275 170
15K 11-17 2,25 0,90 1700 1740 x 1740 2800 2100 2020 480 390
20K 18-25 3,00 1,20 1945 2000 x 2000 2810 2100 2020 730 400
Parametr CHSK
(mg/l)
BSK 5
(mg/l)
NL
(mg/l)
celk. kolif. bakt.
(KTJ/100 ml)
salmonella
(KTJ/100 ml)
Hodnota 70 / 90 5 / 10 3 / 6 < 250 0

Čistírna (čistička) odpadních vod - instalace

Čistírna (čistička) odpadních vod se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku (není nutno obetonovat), připojí se přes hrdla ke kanalizaci a přivede se k ní vzduch z dmychadla umístěného mimo čističku. Nastavení základních funkcí je provedeno již z výroby a čistička kromě zapojení dmychadla do zásuvky nevyžaduje žádné elektroinstalační práce. Zprovoznění čističky provádí dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti čističky jsou typy pro 5 a 8 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu lze provést i bez použití jeřábu. Na čističku je standardně osazen zateplený, uzamykatelný a pochůzný poklop 980 x 870 mm.

Čistírna (čistička) odpadních vod - servis

Záruční a pozáruční servis čistíren odpadních vod je zajištěn po celé ČR.

Čistírna (čistička) odpadních vod - záruka

Na čistírny odpadních vod je záruka standardně 24 měsíců.
Firma ASIO, spol. s r.o. je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2000 .
Na čistírny typu AS-VARIOcomp je vystavena shoda dle nejnovějších evropských norem.

Čistírna (čistička) odpadních vod - statika

Statika nádrží čističek odpadních vod je navržena výpočtovou metodou konečných prvků pomocí výpočtového programu NEXIS na únosnost 25 let.

Čistírna (čistička) - zprovoznění a zaškolení

Do 10 pracovních dní na základě výzvy.
Zprovoznění ČOV u typů AS-VARIOcomp K ULTRA je zpoplatněno (včetně dopravy technika na zprovoznění).

Prodejní a servisní střediska

Podrobné informace o výrobcích a prováděných službách lze získat u jednotlivých prodejních a servisních středisek , prodejců a nebo přímo na prodejním oddělení firmy ASIO NEW, spol. s r.o.

Domovní čistírny (čističky) odpadních vod - dokumentace

Odběratel spolu s kupní smlouvou obdrží Projekční a instalační podklady. Zbývající dokumentaci k čističce odpadních vod obdrží odběratel spolu se záručním listem (Provozní deník, Návod k obsluze, Návrh provozního řádu).

Na požádání provedeme a dodáme

 1. zdarma zajistíme konzultaci a pomoc při výběru vhodné ČOV
 2. zajistíme zpracování projektové dokumentace
 3. zdarma provedeme natočení odtoku z čistírny odpadních vod (ČOV) dle přání zákazníka
 4. šachtici pro uložení dmychadla
 5. nadstandardní výšku nástavce
 6. v případě vysoké hladiny spodní vody možnost dodávky dvouplášťové čistírny odpadních vod (ČOV)
 7. nosič biomasy do aktivace (u typu „K“) – lze i dodatečně
 8. možnost výběru barvy poklopu čistírny odpadních vod (ČOV)

Příslušenství

V případě dlouhodobých dovolených či nedostatečného látkového zatížení (málo připojených obyvatel), na kterou byla ČOV navržena, lze čistírnu odpadních vod dovybavit " dávkovačem vodného roztoku živin ".

Vybrané reference

AS-VARIOcomp 5K ULTRA, město: Úvaly u Valtic, CZ, rok: 2013
AS-VARIOcomp 5 K ULTRA, město: Jílové u Prahy, CZ, rok: 2014
... a desítky dalších

Ke stažení

Obecné

PDF

Rozhodovací tabulky 2019

PDF 342 kB, 17. 10. 2019
PDF

Označení shody

PDF 47,4 kB, 31. 5. 2017
PDF

DČOV - garance hodnot 2019

PDF 91,1 kB, 18. 10. 2019
PDF

Projekční a instalační podklady

PDF 1,3 MB, 31. 5. 2017
PDF

Návod k obsluze

PDF 2,7 MB, 1. 8. 2016
PDF

Provozní deník

PDF 334 kB, 1. 8. 2016

Certifikáty

Výkresy typu (CAD)

DWG

AS-VARIOcomp-Příklad osazení

DWG 1,6 MB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-5-KU

DWG 270 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-5-KU-EOPB

DWG 274 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-5-KU-EOPB-SV

DWG 266 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-8-KU

DWG 298 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-8-KU-EOPB

DWG 281 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-8-KU-EOPB-SV

DWG 282 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-15-KU

DWG 282 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-15-KU-EOPB

DWG 278 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-15-KU-EOPB-SV

DWG 277 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-20-KU

DWG 296 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-20-KU-EOPB

DWG 277 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-20-KU-EOPB-SV

DWG 277 kB, 16. 3. 2012

Články

Decentrální ČOV: Udržitelné řešení pro moderní obce

Řešíte ve vaší obci, jak nejlépe přistoupit k čištění odpadních vod? Jednou z možností je decentrální řešení.

28. 5. 2024

Změna stavebního zákona - v čem se nás to dotkne?

Změna stavebního zákona s sebou přináší řadu změn, dotkne se i vodního zákona a zákona o správních poplatcích. Co to pro vás znamená?

29. 2. 2024

Jak je to s používáním kalu na kompost?

Mohu používat kal z domovní čistírny odpadních vod na kompost nebo to nelze?

20. 2. 2024

Kontrola ČOV Maria Lankowitz

Jak funguje čistírna po patnácti letech? Tak to jsme byli zjistit v Rakousku.

15. 2. 2024

Webinář: DČOV - dálkový přenos dat

Ne vždy lze v obci vybudovat centrální čistírnu odpadních vod. Alternativou je pak decentrální řešení v podobě domovních čistíren. Dálkový přenos dat je pak cesta, jak tyto čistírny mít pod dohledem z centrálního místa a monitorovat funkčnost čistíren celé obce.

30. 1. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Veletrh Aktuální problematika vodovodů a kanalizací

Na veletrhu jsme prezentovali komunální a průmyslové čistírny odpadních vod a technologie na čištění vzduchu AS-PCO.

7. 11. 2023

Revize které potěší

V týdnu jsem absolvoval hned několik revizí u zavedených zákazníků (opakované revize) a musím se rozdělit o radost z návštěv.

27. 6. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Jde to i bez chemie

Název příspěvku, a i další údaje jsem převzal z článku v dTest 8/2022 proto, že mne zaujal, a proto, že je to časté téma při rozhovorech s provozovateli domovních čistíren odpadních vod.

1. 9. 2022

Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

7. 9. 2021

Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

Při návštěvě našeho litevského partnera jsme provedli kontrolu aktuálního stavu kvality výroby domovních čistíren odpadních vod.

13. 7. 2021

ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

V souvislosti s problematikou venkova je ASIO aktivní ve skupině ČAO.

1. 6. 2021

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

2. 2. 2021

Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

29. 1. 2021

Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

13. 11. 2020

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Naše nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp slaví své první výročí.

13. 10. 2020

Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

27. 8. 2020

strana: 1