Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp K ULTRA

Biologická (membránová) čistírna (čistička) odpadních vod (ČOV) pro 3-25 EO s mikrofiltrací.Typová řada vystrojených domovních čistíren odpadních vod s mikrofiltrací určených k čištění splaškových vod z RD. Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální potřebě energie…

Získejte informace o produktu

Čistírna (čistička) odpadních vod je určena k čištění splaškových odpadních vod z trvale obývaných objektů, pro 3 až 25 ekvivalentních obyvatel. Čistírna (čistička) je vybavena membránovou technologií, která vyčištěnou vodu zbavuje většiny virů a bakterií. Vyčištěná voda je kvalitou srovnatelná s dešťovou vodou a použitelná pro zalévání a i jako voda užitková do domácnosti.

Výhody domovní čistírny (čističky) odpadních vod - ČOV - AS-VARIOcomp K ULTRA

 • osvědčení o certifikaci dle legislativy EU
 • nízké provozní náklady
 • kompletnost dodávky (vše v ceně včetně nástavce a poklopu)
 • zateplený, uzamykatelný a pochůzný poklop
 • jednoduchá provozní manipulace a provozní spolehlivost
 • zákaznická podpora a servis po celé ČR
 • při použití typu ULTRA, lze předčištěnou vodu využívat jako užitkovou
 • odběr vzorků přímo v ČOV
 • samonosné provedení

Čistírna (čistička) odpadních vod - popis technologie

Popis technologie

Legenda:
A - Usazovací a kalový prostor
B - Membránový modul
C - Aktivace
D - Akumulační prostor
E - Dosazovací prostor
F - Odtok

Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru (A) nátokové části domovní čističky odpadních vod, kde je zbavena mechanických plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká přepadem již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru (C). Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody. Do tohoto prostoru je osazen membránový modul (B). V jeho spodní části je uložen aerační systém, který slouží pro k vhánění kyslíku do aktivační nádrže a k čištěním membrán. Nad membránovým modulem je umístěno čerpadlo, které podtlakem odsává vodu přes filtrační membrány a odvádí ji do odtoku. Výhodou řešení je akumulační prostor (D) v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení zrovnoměrnění odtoku z čistírny. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odtahován pomocí mamutky do usazovacího a kalového prostoru (A). V případě havarijního stavu (ucpání membrán, porucha čerpadla) odtéká voda přes dosazovací nádrž (E) do odtokového žlabu.

Čistírna (čistička) odpadních vod - servis

Servis provádí autorizovaná servisní střediska. Údržba membrán a nastavení odtahu přebytečného kalu se provádí tak, že v dohodnutých, zpravidla půlročních až ročních intervalech se provede výměna membránového modulu za nový, případně zregenerovaný. Při tom se provede i vyhodnocení množství přebytečného kalu a nastavení odtahu přebytečného kalu. Podrobnější popis a způsoby a osazení viz Projekční a instalační podklady.

Typ Počet Q BSK5 Rozměry ČOV (mm) Vtok (Hv) Odtok (Ho) Hmotnost Příkon
EO (m 3 /den) (kg/den) průměr (D) max. rozměr (a x b) výška výška (mm) výška (mm) kg W
5K ROTO 3-5 0,60 0,24 1320 - 2020 1350 1270 195 150
8K 6-10 1,20 0,48 1485 1500 x 1500 2020 1350 1270 275 170
15K 11-17 2,25 0,90 1700 1740 x 1740 2800 2100 2020 480 390
20K 18-25 3,00 1,20 1945 2000 x 2000 2810 2100 2020 730 400
Parametr CHSK
(mg/l)
BSK 5
(mg/l)
NL
(mg/l)
celk. kolif. bakt.
(KTJ/100 ml)
salmonella
(KTJ/100 ml)
Hodnota 70 / 90 5 / 10 3 / 6 < 250 0

Čistírna (čistička) odpadních vod - instalace

Čistírna (čistička) odpadních vod se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku (není nutno obetonovat), připojí se přes hrdla ke kanalizaci a přivede se k ní vzduch z dmychadla umístěného mimo čističku. Nastavení základních funkcí je provedeno již z výroby a čistička kromě zapojení dmychadla do zásuvky nevyžaduje žádné elektroinstalační práce. Zprovoznění čističky provádí dodavatel nebo autorizovaná servisní organizace. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti čističky jsou typy pro 5 a 8 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu lze provést i bez použití jeřábu. Na čističku je standardně osazen zateplený, uzamykatelný a pochůzný poklop 980 x 870 mm.

Čistírna (čistička) odpadních vod - servis

Záruční a pozáruční servis čistíren odpadních vod je zajištěn po celé ČR.

Čistírna (čistička) odpadních vod - záruka

Na čistírny odpadních vod je záruka standardně 24 měsíců.
Firma ASIO, spol. s r.o. je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2000 .
Na čistírny typu AS-VARIOcomp je vystavena shoda dle nejnovějších evropských norem.

Čistírna (čistička) odpadních vod - statika

Statika nádrží čističek odpadních vod je navržena výpočtovou metodou konečných prvků pomocí výpočtového programu NEXIS na únosnost 25 let.

Čistírna (čistička) - zprovoznění a zaškolení

Do 10 pracovních dní na základě výzvy.
Zprovoznění ČOV u typů AS-VARIOcomp K ULTRA je zpoplatněno (včetně dopravy technika na zprovoznění).

Prodejní a servisní střediska

Podrobné informace o výrobcích a prováděných službách lze získat u jednotlivých prodejních a servisních středisek , prodejců a nebo přímo na prodejním oddělení firmy ASIO NEW, spol. s r.o.

Domovní čistírny (čističky) odpadních vod - dokumentace

Odběratel spolu s kupní smlouvou obdrží Projekční a instalační podklady. Zbývající dokumentaci k čističce odpadních vod obdrží odběratel spolu se záručním listem (Provozní deník, Návod k obsluze, Návrh provozního řádu).

Na požádání provedeme a dodáme

 1. zdarma zajistíme konzultaci a pomoc při výběru vhodné ČOV
 2. zajistíme zpracování projektové dokumentace
 3. zdarma provedeme natočení odtoku z čistírny odpadních vod (ČOV) dle přání zákazníka
 4. šachtici pro uložení dmychadla
 5. nadstandardní výšku nástavce
 6. v případě vysoké hladiny spodní vody možnost dodávky dvouplášťové čistírny odpadních vod (ČOV)
 7. nosič biomasy do aktivace (u typu „K“) – lze i dodatečně
 8. možnost výběru barvy poklopu čistírny odpadních vod (ČOV)

Příslušenství

V případě dlouhodobých dovolených či nedostatečného látkového zatížení (málo připojených obyvatel), na kterou byla ČOV navržena, lze čistírnu odpadních vod dovybavit " dávkovačem vodného roztoku živin ".

Vybrané reference

AS-VARIOcomp 5K ULTRA, město: Úvaly u Valtic, CZ, rok: 2013
AS-VARIOcomp 5 K ULTRA, město: Jílové u Prahy, CZ, rok: 2014
... a desítky dalších

Ke stažení

Obecné

PDF

Rozhodovací tabulky 2019

PDF 342 kB, 17. 10. 2019
PDF

Označení shody

PDF 47,4 kB, 31. 5. 2017
PDF

DČOV - garance hodnot 2019

PDF 91,1 kB, 18. 10. 2019
PDF

Projekční a instalační podklady

PDF 1,3 MB, 31. 5. 2017
PDF

Návod k obsluze

PDF 2,7 MB, 1. 8. 2016
PDF

Provozní deník

PDF 334 kB, 1. 8. 2016

Certifikáty

Výkresy typu (CAD)

DWG

AS-VARIOcomp-Příklad osazení

DWG 1,6 MB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-5-KU

DWG 270 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-5-KU-EOPB

DWG 274 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-5-KU-EOPB-SV

DWG 266 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-8-KU

DWG 298 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-8-KU-EOPB

DWG 281 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-8-KU-EOPB-SV

DWG 282 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-15-KU

DWG 282 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-15-KU-EOPB

DWG 278 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-15-KU-EOPB-SV

DWG 277 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-20-KU

DWG 296 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-20-KU-EOPB

DWG 277 kB, 16. 3. 2012
DWG

AS-VARIOcomp-20-KU-EOPB-SV

DWG 277 kB, 16. 3. 2012

Články

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Veletrh Aktuální problematika vodovodů a kanalizací

Na veletrhu jsme prezentovali komunální a průmyslové čistírny odpadních vod a technologie na čištění vzduchu AS-PCO.

7. 11. 2023

Revize které potěší

V týdnu jsem absolvoval hned několik revizí u zavedených zákazníků (opakované revize) a musím se rozdělit o radost z návštěv.

27. 6. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Jde to i bez chemie

Název příspěvku, a i další údaje jsem převzal z článku v dTest 8/2022 proto, že mne zaujal, a proto, že je to časté téma při rozhovorech s provozovateli domovních čistíren odpadních vod.

1. 9. 2022

Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

7. 9. 2021

Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

Při návštěvě našeho litevského partnera jsme provedli kontrolu aktuálního stavu kvality výroby domovních čistíren odpadních vod.

13. 7. 2021

ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

V souvislosti s problematikou venkova je ASIO aktivní ve skupině ČAO.

1. 6. 2021

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

2. 2. 2021

Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

29. 1. 2021

Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

13. 11. 2020

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Naše nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp slaví své první výročí.

13. 10. 2020

Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

27. 8. 2020

Čištění a využívání šedých vod pro bytový dům pro 32 osob – Jiříkov

Lidé v panelovém době si pořídili čistírnu šedých vod.

10. 7. 2020

Webinář "Kalová problematika obecních a domovních čistíren"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Kalová problematika obecních a domovních čistíren".

25. 6. 2020

„ČOV v horách“ netradičně

Vzhledem ke koronavirové situaci byl tradiční seminář ČOV v horách pořádaný skupinou ČAO přesunut – ne v čase jako většina seminářů, ale na internet. Místo výhledů na kopce účastníci sledovali monitor. Výhodou bylo, že přednášky bylo možné sledovat v soukromí v klidném prostředí a třeba i v pyžamu.

24. 6. 2020

Webinář "Hledání optimálního řešení venkovských lokalit – HIGH-TECH, nebo zemní filtr?"

Připravili jsme pro vás další on-line seminář (webinář) na téma "Hledání optimálního řešení venkovských lokalit – HIGH-TECH, nebo zemní filtr?".

25. 3. 2020

Revize domovních čistíren

Blíží se konec roku, tj. bod ke kterému je třeba odevzdat revize za proběhlý rok. A tak jako vždycky, dohání se, co zanedbali revizoři i zákazníci (ti odpovědní, ti neodpovědní o tom často neví, že něco zanedbali). O to víc potěší, když člověk objede za den 6 čistíren a ani jedna není úplně nefunkční a dvě z nich jsou úplně vzorové..

20. 12. 2019

Domovní čistírny na vzestupu

Obliba domovních čistíren stále roste. Čistírnu odpadních vod, popř. septik nebo jímku, potřebujeme v případě, kdy nemáme k dispozici kanalizaci.

24. 10. 2019

strana: 1