Indikátory AS-LABKO

Zařízení na indikaci vrstvy oleje a tuku na hladině pro lapáky tuků a odlučovače lehkých kapalin…