Monitoring ČOV AS-GSM

Pro kontrolu správně fungujících procesů čistíren odpadních vod vyvinula naše společnost monitorovací zařízení (dálkový přenos dat), která budou eliminovat havárie a u membránových ČOV informovat o blížící se nutnosti výměny (regeneraci) membrán tím, že budou včas upozorňovat provozovatele…

Získejte informace o produktu

Pro kontrolu správně fungujících procesů čistíren odpadních vod vyvinula naše společnost monitorovací zařízení, která budou eliminovat havárie a u membránových ČOV informovat o blížící se nutnosti výměny (regeneraci) membrán tím, že budou včas upozorňovat provozovatele. Nově nabízené varianty jsou postaveny na systému přenosu informací sítí GSM pomocí SMS zpráv.

AS-GSM

AS-GSM/D

Je nejlevnější varianta nabízená naší společností, jedná se o systém, který hlídá funkci dmychadla (včetně dálkového přenosu dat). V případě poklesu tlaku v přívodním potrubí k aeračnímu elementu se spustí odpočet času, nedojde-li k jeho opětovnému vzrůstu do nastaveného času (obvykle půl hodiny), odešle toto zařízení zprávu provozovateli, že došlo k poruše dmychadla.

Montážní předpoklady

Základním předpokladem je pokrytí signálem operátora, od kterého máte SIM kartu, kterou již kupujete ve verzi/paušálem pro GSM brány, aby v případě nepoužívání – dlouhé doby bez havarijního stavu, nedošlo k její blokaci, jinak se jedná o naprosto totožnou SIM kartu, kterou máme všichni v mobilních telefonech. Dalšími aspekty je potřeba napájení 230 V (lze i 6- 12 V, příkon cca 5 W), které však máme vždy, jelikož ho potřebujeme pro dmychadlo. Dále pak postačí alespoň 8 cm dlouhá rovná část hadice mezi dmychadlem a ČOV.

zařízení pro dálkové sledování domovních čistíren - AS-GSM

AS-GSM/DP

Tato rozšířená verze je určena pro membránové čistírny odpadních vod, kdy je schopna kromě dmychadla hlídat i zanášení membrán a předcházet tak haváriím. Díky tomuto systému jsme schopni upozornit provozovatele hned na několik různých stavů, kterými jsou:

- příliš dlouhý interval chodu čerpadla (membráně končí životnost, dlouhodobé přetížení ČOV),
- ČOV je „plná“ (došlo k ucpání membrány či poruše čerpadla).

Montážní předpoklady

Totožné jako v předchozím případě, avšak je zde potřeba instalace plováku do aktivační části nebo využití stávajícího pro čerpadlo vyčištěné vody - permeátu (jestliže nám to zapojení rozvaděče či provozovatel umožní) a zasáhnout tak do stávajícího rozvaděče. Ideálním případem však je nákup tohoto monitorovacího systému zároveň s ČOV, kdy se toto zařízení zakomponuje rovnou do standardního rozvaděče.

monitoring ČOV

Před dodáním kteréhokoliv typu GSM je nutné do systému vložit telefonní číslo provozovatele .

E-shop

Monitoring ČOV AS-GSM