Monitoring ČOV AS-GSM

Pro kontrolu správně fungujících procesů čistíren odpadních vod vyvinula naše společnost monitorovací zařízení (dálkový přenos dat), která budou eliminovat havárie a u membránových ČOV informovat o blížící se nutnosti výměny (regeneraci) membrán tím, že budou včas upozorňovat provozovatele…

Získejte informace o produktu

Pro kontrolu správně fungujících procesů čistíren odpadních vod vyvinula naše společnost monitorovací zařízení, která budou eliminovat havárie a u membránových ČOV informovat o blížící se nutnosti výměny (regeneraci) membrán tím, že budou včas upozorňovat provozovatele. Nově nabízené varianty jsou postaveny na systému přenosu informací sítí GSM pomocí SMS zpráv.

AS-GSM

AS-GSM/D

Je nejlevnější varianta nabízená naší společností, jedná se o systém, který hlídá funkci dmychadla (včetně dálkového přenosu dat). V případě poklesu tlaku v přívodním potrubí k aeračnímu elementu se spustí odpočet času, nedojde-li k jeho opětovnému vzrůstu do nastaveného času (obvykle půl hodiny), odešle toto zařízení zprávu provozovateli, že došlo k poruše dmychadla.

Montážní předpoklady

Základním předpokladem je pokrytí signálem operátora, od kterého máte SIM kartu, kterou již kupujete ve verzi/paušálem pro GSM brány, aby v případě nepoužívání – dlouhé doby bez havarijního stavu, nedošlo k její blokaci, jinak se jedná o naprosto totožnou SIM kartu, kterou máme všichni v mobilních telefonech. Dalšími aspekty je potřeba napájení 230 V (lze i 6- 12 V, příkon cca 5 W), které však máme vždy, jelikož ho potřebujeme pro dmychadlo. Dále pak postačí alespoň 8 cm dlouhá rovná část hadice mezi dmychadlem a ČOV.

zařízení pro dálkové sledování domovních čistíren - AS-GSM

AS-GSM/DP

Tato rozšířená verze je určena pro membránové čistírny odpadních vod, kdy je schopna kromě dmychadla hlídat i zanášení membrán a předcházet tak haváriím. Díky tomuto systému jsme schopni upozornit provozovatele hned na několik různých stavů, kterými jsou:

- příliš dlouhý interval chodu čerpadla (membráně končí životnost, dlouhodobé přetížení ČOV),
- ČOV je „plná“ (došlo k ucpání membrány či poruše čerpadla).

Montážní předpoklady

Totožné jako v předchozím případě, avšak je zde potřeba instalace plováku do aktivační části nebo využití stávajícího pro čerpadlo vyčištěné vody - permeátu (jestliže nám to zapojení rozvaděče či provozovatel umožní) a zasáhnout tak do stávajícího rozvaděče. Ideálním případem však je nákup tohoto monitorovacího systému zároveň s ČOV, kdy se toto zařízení zakomponuje rovnou do standardního rozvaděče.

monitoring ČOV

Před dodáním kteréhokoliv typu GSM je nutné do systému vložit telefonní číslo provozovatele .

E-shop

Monitoring ČOV AS-GSM

Články

Decentrální ČOV: Udržitelné řešení pro moderní obce

Řešíte ve vaší obci, jak nejlépe přistoupit k čištění odpadních vod? Jednou z možností je decentrální řešení.

28. 5. 2024

Změna stavebního zákona - v čem se nás to dotkne?

Změna stavebního zákona s sebou přináší řadu změn, dotkne se i vodního zákona a zákona o správních poplatcích. Co to pro vás znamená?

29. 2. 2024

Jak je to s používáním kalu na kompost?

Mohu používat kal z domovní čistírny odpadních vod na kompost nebo to nelze?

20. 2. 2024

Kontrola ČOV Maria Lankowitz

Jak funguje čistírna po patnácti letech? Tak to jsme byli zjistit v Rakousku.

15. 2. 2024

Webinář: DČOV - dálkový přenos dat

Ne vždy lze v obci vybudovat centrální čistírnu odpadních vod. Alternativou je pak decentrální řešení v podobě domovních čistíren. Dálkový přenos dat je pak cesta, jak tyto čistírny mít pod dohledem z centrálního místa a monitorovat funkčnost čistíren celé obce.

30. 1. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Veletrh Aktuální problematika vodovodů a kanalizací

Na veletrhu jsme prezentovali komunální a průmyslové čistírny odpadních vod a technologie na čištění vzduchu AS-PCO.

7. 11. 2023

Revize které potěší

V týdnu jsem absolvoval hned několik revizí u zavedených zákazníků (opakované revize) a musím se rozdělit o radost z návštěv.

27. 6. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Jde to i bez chemie

Název příspěvku, a i další údaje jsem převzal z článku v dTest 8/2022 proto, že mne zaujal, a proto, že je to časté téma při rozhovorech s provozovateli domovních čistíren odpadních vod.

1. 9. 2022

Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

7. 9. 2021

Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

Při návštěvě našeho litevského partnera jsme provedli kontrolu aktuálního stavu kvality výroby domovních čistíren odpadních vod.

13. 7. 2021

ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

V souvislosti s problematikou venkova je ASIO aktivní ve skupině ČAO.

1. 6. 2021

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

2. 2. 2021

Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

29. 1. 2021

Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

13. 11. 2020

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Naše nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp slaví své první výročí.

13. 10. 2020

Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

27. 8. 2020

strana: 1