Potravinářský průmysl

V potravinářském průmyslu řešíme ve většině případů úpravu vody, která musí splňovat legislativní požadavky na kvalitu kanalizačního řádu. Na základě požadavku vyčistíme odpadní vody na kvalitu vod povrchových. K čištění průmyslových odpadních vod z potravinářského průmyslu lze využít flotační technologii AS-FLOT (flotace)…

Získejte informace o produktu

Odpadní vody z potravinářského průmyslu se vyznačují vysokým obsahem organických látek vyjádřeným parametry CHSKCr, BSK5. Kromě toho tyto odpadní vody často obsahuji vysoký podíl tuků a nerozpuštěných látek. V potravinářském průmyslu řešíme ve většině případů úpravu vody, která musí splňovat legislativní požadavky na kvalitu kanalizačního řádu určené příslušnou vodárenskou společností. Výjimkou nejsou případy, kdy zákazník vyžaduje odpadní vodu nejen předčistit, ale vyčistit ji na kvalitu vod povrchových. V takových případech chemicky předupravenou vodu dočistíme biologickým způsobem. K čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu lze využít flotační technologii AS-FLOT (flotace).

Konkrétní využití má technologie v odvětvích:

 • mlékárny
 • sýrárny
 • výroba zmrzlin
 • výroba mražených polotovarů
 • jatka
 • zpracování zeleniny
 • zpracování ryb
 • výroba bramborových lupínků
 • výroba nápojů
 • kraftové minipivovary, pivovary

V potravinářských závodech je nutné na surovou odpadní vodu aplikovat kvalitní mechanické předčištění na ochranu veškerých strojních vybavení v dalších stupních čištění. Dalším nezbytně nutným stupněm je chemická předúprava odpadních vod, která probíhá v trubkovém směšovači nebo v chemickém reaktoru. Správná volba chemické předúpravy je klíčová a vždy doporučujeme provést chemické srážecí testy. V těchto závodech ve většině případů používáme flotační technologii AS-FLOT , která pomocí mikrobublinek oddělí chemický kal od vyčištěné vody. Separovaný kal, který je vedlejší produkt čistění odpadních vod doporučujeme odvodňovat za pomoci naší technologie odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR .

Výhody:

 • Malá zastavěná plocha
 • Vysoká účinnost
 • Spolehlivost technologie
 • Optimalizované provozní náklady
 • Vzdálený přístup – přes webové rozhraní
 • Dosahování požadovaných odtokových limitů
 • Jednoduchá obsluha

Princip technologie AS-FLOT je založen na separačním procesu, který se používá k oddělení dispergovaných částic z kapaliny. Při flotaci se částice znečištění shlukují s mikrobublinkami vzduchu za vzniku flotační pěny, která je lehčí než voda. Pěna je vynášena na hladinu flotátoru, odkud je stahována do zásobníku. Odpadní vody obsahují specifické rozpuštěné organické znečištění, které se projevuje ve vysokých koncentracích ukazatelů BSK 5 , CHSK, EL, NL. Rovněž kolísavá je teplota, především odpadních vod z masné výroby.

Podle požadavku na výstupní parametry jsme schopni navrhnout, dodat a zajistit montáž i provozování nejen mechanického předčištění, ale i biologického dočištění. Biologické dočištění se navrhuje tehdy, kdy je požadavek vypouštět vodu do recipientu. Splaškové odpadní vody se na mechanické předčištění - flotaci nepřivádějí. Jsou zaústěny po samostatném mechanickém předčištění přímo do aktivační části ČOV.

Vybrané reference

Investor Místo Kapacita Q (m 3 /d) Termín realizace
Tipafrost a.s. Kožichovice, CZ 320 2019
UPTOV CROMARIS Zadar, Chorvatsko 200 2019
MADI 400 2019
Mlékárna Kromilk a.s. Kroměříž, CZ 80 2019
TUČ ŽITO Ojisek, Chorvatsko 300 2018
Lacrum Velké Meziříčí s.r.o. (II. etapa) Velké Meziříčí 320 2015
Beskyd Fryčovice, a.s. Fryčovice 50 2014
BOHEMILK, a.s. Opočno 700 2014
Lacrum Velké Meziříčí s.r.o. (I. etapa) Velké Meziříčí 400 2013
Mlékárna Olešnice,RMD Olešnice 200 2013
Jatka Borotice, s.r.o. Borotice 35 2013
Zelenka s.r.o. Židlochovice 85 2013
Petr Hobža Snack a.s. Strážnice 92 2013
Beskyd Fryčovice, a.s. Horní Cerekev 30 2013
Mitrovský dvůr, a.s. Mitrov 40 2013
Jatka Borotice Borotice, CZ 38 2013
TESYCO, spol. s r.o. Seletice 5 2012
Makovec a.s. Držovice 90 2011
Mlékárna Hlinsko, s.r.o. Hlinsko 700 2011
MASNA Příbram, spol. s r.o. Příbram 800 2011
Drůbež CZ, s.r.o. Kunštát na Moravě 55 2009
Maso V+W, s.r.o. Krnov 20 2007
SC CIA ABOLIV SRL Mihai Viteazu, Rumunsko 80 2007
Drůbeží polotovary NANJUK Kolarovo, Slovensko 40 2007
Kostelecké uzeniny, a.s. Kostelec u Jihlavy 900 2007
SVAMAN spol. s r.o. Myjava, Slovensko 210 2006
Gordon Prod Bisericani, Rumunsko 90 2005
Josef Filák Horní Lideč 120 2003
Řeznictví a uzenářství Šutera, s.r.o. Olešnice 45 2002