Chemický průmysl

Odpadní vody z chemického průmyslu se vyznačují s vysokým obsahem organických látek vyjádřených parametry CHSKCr, TOC. Kromě toho mají často tyto odpadní vody nerovnoměrnou hodnotu pH a teplotu. Zdrojem znečištění vody jsou řezné emulze, barvy, alkalické/kyselé odpadní vody…

Získejte informace o produktu

Odpadní vody z chemického průmyslu se vyznačují s vysokým obsahem organických látek vyjádřených parametry CHSKCr, TOC. Kromě toho mají často tyto odpadní vody nerovnoměrnou hodnotu pH a teplotu. Zdrojem znečištění vody jsou řezné emulze, barvy, alkalické/kyselé odpadní vody. V chemickém průmyslu řešíme ve většině případů úpravu vody, která splňuje legislativní požadavky na kvalitu kanalizačního řádu určené příslušnou vodárenskou společností. Ve výjimečných případech čistíme odpadní vody na kvalitu vod povrchových.

Využití technologie v odvětvích chemického průmyslu:

  • Lakovny
  • Galvanovny
  • Obrábění kovů
  • Kosmetická výroba

V chemických závodech je nutné na surovou odpadní vodu aplikovat kvalitní mechanické předčištění na ochranu veškerých strojních vybavení v dalších stupních čištění. Dalším nezbytně nutným stupněm je chemická předúprava odpadních vod, která probíhá v trubkovém směšovači nebo v chemickém reaktoru. Správná volba chemické předúpravy je klíčová a vždy doporučujeme provést chemické srážecí testy. Ve většině případů aplikujeme diskontinuální chemický reaktor s kalovou nádrži. Kal je po procesu odvodněn na kalolisu.

Výhody

  • Nízké investiční náklady
  • Rychlá instalace
  • Ekonomický provoz
  • Optimální spotřeba chemických činidel
  • Vzdálený přístup
  • Jednoduchá obsluha

Vybrané reference

Investor Místo Kapacita Q (m 3 /d) Termín realizace
Průmyslová lakovna HAJDIK a.s. Jablůnka, CZ 16 2019
Alpa, a.s. Velké Meziříčí, CZ 20 2018