Papírenský průmysl

Z papírenského průmyslu vznikají podstatně méně zatížené odpadní vody v porovnání s jinými chemickými odvětvími. Odpadní vody mají vysoký obsah nerozpuštěných látek, které vznikají přímo u papírenského stroje a jsou to zbytky buničiny a mokrého papíru. Tyto vody lze jednoduše recyklovat a velkou část použít např. na zmáčení papíru…

Získejte informace o produktu

Z papírenského průmyslu vznikají podstatně méně zatížené odpadní vody v porovnání s jinými chemickými odvětvími. Odpadní vody mají vysoký obsah nerozpuštěných látek, které vznikají přímo u papírenského stroje a jsou to zbytky buničiny a mokrého papíru. Tyto vody lze jednoduše recyklovat a velkou část použít např. na zmáčení papíru.

V rámci technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v papírenském průmyslu se doporučuje odpadní vody mechanicky předčistit, protože vláknitý materiál může způsobit zanešení potrubního systému a může vést k poškození čerpadel a dalšího strojního vybavení. Dalším nezbytně nutným stupněm je chemická předúprava odpadních vod, která probíhá v trubkovém směšovači nebo v chemickém reaktoru. Správná volba chemické předúpravy je klíčová a vždy doporučujeme provést chemické srážecí testy. V papírenských závodech kvůli charakteru lehkého materiálu aplikujeme tlakovzdušnou flotační jednotku a vzniklý chemický kal odvodňujeme na kalolisu. Odpadní vodu lze vyčistit i na kvalitu povrchových toků.

Výhody:

  • Nízké investiční náklady
  • Rychlá instalace
  • Ekonomický provoz
  • Optimální spotřeba chemických činidel
  • Vzdálený přístup
  • Jednoduchá obsluha a provoz

Princip čištění odpadních vod na ČOV AS-ASLI

Průběžně vznikající odpadní voda z výroby se homogenizuje v akumulační nádrži, která je míchána pomaluotáčkovým míchadlem a čerpána přes trubkový směšovač do koagulačně sedimentačního reaktoru. Odpadní voda po homogenizaci má přibližně vždy stejnou kvalitu znečištění.
V trubkovém směšovači se odpadní vody upraví alkalickým stabilizátorem na potřebnou hodnotu pH.

Vysrážení znečištění z odpadní vody se provede dávkováním koagulantu. Tímto se zajistí i neutralizace odpadní vody na požadovanou hodnotu pH v souladu s požadavkem na odtoku do splaškové kanalizace.
Pro účinnější filtrovatelnost a odvodnění vysrážených produktů na kalolisu je zajištěno přídavkem organického flokulantu. Vyčištěná odpadní voda splňuje požadavky pro biologické dočištění odpadních vod na biologické čistírně odpadních vod.

Vybrané reference

Investor Místo Kapacita Q (m 3 /d) Termín realizace
THIMM Všetaty (rozšíření II. etapa) Všetaty 30 2019
Mondi Bupak, s.r.o. České Budějovice 60 2012
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. Štúrovo, Slovensko 20 2011
Model obaly, a.s. Moravské Budějovice 5 2011
Thimm Obaly, K.s. Všetaty 30 2009
SIA Papīrfabrika Līgatne Ligatne, Lotyšsko 3 500 2008
Smurfit Kappa Czech s.r.o. Žimrovice, Slovensko 50 2007
Delkeskamp Verpackungswerke GmbH Odry 10 2006
ORPA Papír a.s. Hostačov 5 2005
ORPA Papír a.s. Lanškroun 5 2004