Automobilový průmysl

Technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v automobilovém průmyslu umožňuje oddělit z průmyslových odpadních vod vodou ředitelné barvy, lepidla i řezné emulze, které vznikají při výrobním procesu. Princip čištění průmyslových odpadních vod spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu…

Získejte informace o produktu

Technologie čištění odpadních vod produkovaných v automobilovém průmyslu umožňuje oddělit z průmyslových odpadních vod vodou ředitelné barvy, lepidla i řezné emulze, které vznikají při výrobním profesu.
Princip čištění průmyslových odpadních vod spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.

Výhody:

  • minimální zastavěná plocha
  • možnost umístění do blízkosti výroby
  • možnost oddělení jak lepidel, tak i nátěrových hmot při odlišném technologickém postupu
  • využitelnost stávajících nádrží a potrubních rozvodů
  • nenáročnost na obsluhu
  • žádné úplaty a pokuty za vypouštění znečištěných odpadních vod
  • minimální provozní náklady
  • návratnost ceny cca 1-3 roky

Princip čištění odpadních vod na ČOV AS-ASLI

Průběžně vznikající odpadní voda z výroby se homogenizuje v akumulační nádrži, která je míchána pomaluotáčkovým míchadlem a čerpána přes trubkový směšovač do koagulačně sedimentačního reaktoru. Odpadní voda po homogenizaci má přibližně vždy stejnou kvalitu znečištění.
V trubkovém směšovači se odpadní vody upraví alkalickým stabilizátorem na potřebnou hodnotu pH.

Vysrážení znečištění z odpadní vody se provede dávkováním koagulantu. Tímto se zajistí i neutralizace odpadní vody na požadovanou hodnotu pH v souladu s požadavkem na odtoku do splaškové kanalizace.
Pro účinnější filtrovatelnost a odvodnění vysrážených produktů na kalolisu je zajištěno přídavkem organického flokulantu. Vyčištěná odpadní voda splňuje požadavky pro biologické dočištění odpadních vod na biologické čistírně odpadních vod.

Technologické schéma:

Legenda:

1 Srážecí reaktor
2 Akumulační nádrž
3 Odvodňování vysráženého znečištění
4 Homogenizační nádrž kalu
5 Stabilizátor – úprava pH
6 Příprava koagulantu
7 Příprava flokulantu


8 Mechanické předčištění
9 Trubkový směšovač
10 Záchytná vana
11 Kontejner
12 Kalová čerpadla
13 Dočišťovací filtr
14 Podzemní odvodňovací jímka
15 Odtok do kanalizace

PRO BLIŽŠÍ ÚDAJE SI VYŽÁDEJTE PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY!

Vybrané reference

Investor Místo Kapacita Q (m 3 /den) Termín realizace
Collins & Aikmann s.r.o. Hodonín, CZ 5 2002
VALEO COMPRESSOR EUROPE s.r.o. Humpolec, CZ 20 2004
VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Ostrava, CZ 80 2005
TI AUTOMIVE Ac s.r.o. Jablonec na Nisou, CZ 40 2006
VALEO COMPRESSOR EUROPE, s.r.o. Žebrák u Berouna, CZ (projekčně) 40 2007
VALEO COMPRESSOR EUROPE, s.r.o. Kladno, CZ (projekčně) 25 2007
Continental Barum, s.ro. Otrokovice, CZ 15 2008
Visteon-Autopal, s.r.o. Hluk, CZ 15 2009
Hanwha L&C Czech, s.r.o. Frýdek – Místek, CZ 60 2010
Visteon-Autopal, s.r.o. Hluk, CZ 25 2010
AMMANN Czech Republic, a.s. Nové Město nad Metují, CZ 5 2011
Dextra Manufacturing Co.,Ltd. Bangkok, Thajsko 5 2012
Ife-cr, a.s. Brno, CZ (projekčně) 5 2014
Faurecia Slovakia s.r.o. Košice, Slovesnko 8 2014
Fagor Ederlan Slovensko, a.s. Žiar nad Hronom, Slovensko 30 2014
VALEO COMPRESSOR EUROPE, s.r.o. Žebrák u Berouna, CZ (projekčně) 30 2014
AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. Písek, CZ 20 2019
AVAR Rusko 5,3 2019