DEPO CLEAN

DepoClean váže těžké kovy rozpuštěné ve vodě a vytváří s nimi nevratně nerozpustné částice minerálů. Na levém horním obrázku je schematicky zobrazena struktura těchto částic. Ionty těžkých kovů se sráží a jsou pevně chemicky zabudovány do krystalové struktury. Nevratnost procesu byla prokázána vymýváním…

Získejte informace o produktu

Princip a možnosti technologie DepoClean

DepoClean váže těžké kovy rozpuštěné ve vodě a vytváří s nimi nevratně nerozpustné částice minerálů. Na levém horním obrázku je schematicky zobrazena struktura těchto částic. Ionty těžkých kovů se sráží a jsou pevně chemicky zabudovány do krystalové struktury. Nevratnost procesu byla prokázána vymýváním.

Na prvém horním obrázku je pak mikroskopický snímek zobrazující vzniklé struktury se zabudovaným chromátem. Tímto způsobem je možné získávat z vody např. Kobalt (Co + ) nebo Nikl (Ni 2+ ), ale také ionty těžkých kovů jako chromany (CrO 4 2- ) a vananičitany (VO 4 3- ). Při praktickém použití bylo dosaženo např. snížení obsahu chromu (Cr 6+ ) z 9 mg/l na 0,2 mg/l, 370 mg/l vanadu na 0,008 mg/l a kobaltu z 2,5 mg/l na hodnoty pod 0,005 mg/l

Výhody:

  • nevratné navázání těžkých kovů
  • mnohostranné použití, dokonce i pro šestimocný chrom Cr6+
  • zajímavá ekonomika provozu
  • jednoduchý proces
  • krátká návratnost investice

Technologické schéma

Pro použití DepoCleanu se používá obvykle následující sestava aparátů:

Zařízení sestává z míchacího reaktoru, ve kterém se shromažďuje odpadní voda, dávkovacího zařízení na DepoClean, filtračního zařízení na odfiltrování vzniklé sraženiny a úpravy pH. Doba zdržení v reaktoru je minimální, a tak i prostorové nároky nejsou velké.