Proporcionální dávkovač chemikálií

Proporcionální dávkovač je určen k dávkování chemikálií (např. flokulantů při simultánním srážení fosforečnanů v odpadních vodách) v zařízeních, u kterých dochází k pohybu hladiny v závislosti na přitékajícím množství přiváděné vody. Zařízení lze instalovat i do již stávajících zařízení…

Získejte informace o produktu

Proporcionální dávkovač je určen k dávkování chemikálií (např. flokulantů při simultánním srážení fosforečnanů v odpadních vodách) v zařízeních, u kterých dochází k pohybu hladiny v závislosti na přitékajícím množství přiváděné vody. Zařízení lze instalovat i do již stávajících zařízení.

Popis zařízení

Zařízení se skládá z dávkovače a plovákového mechanismu. Doplňování chemikálií do dávkovače (2) ze zásobníku (1) je řízeno plovákem (3) v závislosti na úbytku chemikálie při dávkování. Samotné dávkování probíhá tak, že plovák (6) vytlačí vertikálním pohybem ze zásobníku přes výškově nastavitelnou dávkovací trubičku (4) množství chemikálie odpovídající délce zdvihu plováku (7) a velikosti plováku (6). Nastavení potřebného množství se provádí odpovídajícím ředěním chemikálie, nebo změnou průměru trubky (5) a plováku (6).

Instalace zařízení

Zařízení je tvořeno PP trubkou o délce asi 600 mm a DN 125, která se zpravidla připevní pomocí třmenů na stěnu nádrže čistírny tak, aby byl umožněn nerušený chod kladky a plováku a aby bylo možné vhodným způsobem propojit dávkovač se zásobníkem chemikálie.

Příklad použití zařízení

Během dne natéká do čistírny určitý objem čištěné vody Q, čemuž odpovídá součet svislých pohybů plováku umístěného na hladině H. Přičemž mezi Q a H je přímá úměrnost. Množství potřebné dávkované chemikálie je pak při výše uvedené konstrukci zařízení funkcí H, rozměrů plováku (6) a koncentrace. Plovák (6) svým pohybem vytlačí z dávkovače množství odpovídající výšce H a půdorysné ploše plováku (6). Odpovídající dávka se pak ovlivňuje ředěním. V případě, kdy ani při největší možné koncentraci nelze dosáhnout odpovídající dávkování, je možné zvětšení dávky provést zvětšením vodící trubky (5) a plováku (6).