Výměníky AS-ReHeater

AS-ReHeater jsou speciální výměníkové jednotky zaměřené na rekuperaci odpadní vody bez nutnosti její úpravy, např. filtrací…

Získejte informace o produktu

AS-ReHeater jsou speciální výměníkové jednotky zaměřené na rekuperaci odpadní vody bez nutnosti její úpravy, např. filtrací. Využití našich rekuperačních výměníků (AS-ReHeater S a D) je jak v občanské vybavenosti, tak zejména v průmyslu a ve větších provozech, jako jsou potravinářské, textilní a technologické provozy, prádelny, lihovary, vývařovny, lázně, bazény, wellness, aquaparky a také větší kanalizační sítě a sítě s technologickou odpadní vodou.

Použití: Výhody:
• průmysl, • odolnost,
• technologické provozy, • rychlá instalace,
• občanská vybavenost, • návratnost (1-3 roky),
• prádelny, • nízké provozní náklady,
• lihovary, • vysoká účinnost a spolehlivost,
• vývařovny, • dlouhá životnost (30-35 let),
• lázně, bazény, wellness, aquaparky, apod. • úspora 20-60 % nákladů vynaložených původně na ohřev vody.
• akvarijní pěstírny ryb.

Princip

AS-ReHeater je zařízení, které rekuperuje tepelnou energii. Princip rekuperace odpadní vody je jasný a logický. Teplá voda, která dříve odcházela bez dalšího využití do odpadu, předává nyní svou energii – teplo studené vodě a předehřívá ji k jejímu dalšímu použití. Dochází tak k významným úsporám nákladů na ohřev teplé vody v nejrůznějších provozech. Základním principem rekuperace je tedy získávání energie z odpadní vody.

Druhy výměníků - pohled na jednotku s deskovým a spirálovým výměníkem

Výměník na rekuperaci odpadní vody Výměník na rekuperaci odpadní vody
AS-ReHeater D (deskový) AS-ReHeater S (spirálový)

Použití výměníkových jednotek AS-ReHeater D a AS-ReHeater S je individuální a řeší se dle konkrétní poptávky. Použití je dáno způsobem zapojení, prostorovými možnostmi a kontinuitou průtoku.

Přednosti AS-ReHeater

Zařízení jsou vyráběna v základní výkonové řadě pro průtoky od 0,2 l/s ( podsprchové výměníky ) až do výkonů 8 l/s (jednotky AS-ReHeater S a D), aby bylo možno plynule volit výměník dle vteřinového průtoku odpadu. V ostatních případech (nad 40m 3 /den), které není možno postihnout sériovou produkci, se navrhují výměníky individuálně - jak velikostně, tak výkonově - přímo pro daný případ.

Nízké provozní náklady

AS-ReHeater je vyráběný tak, aby byl svojí konstrukcí chráněný proti zanášení, aby se nečistoty co nejsnadněji odplavily přes výměníky do kanalizace. Tím se minimalizuje snižování účinnosti výměníků a prodlužuje se doba mezi servisními prohlídkami.

Odolnost

Výměníky jsou vyráběny z nerezového ocelového plechu síly 2-3 mm, případně z nerezové vlnité trubky v kvalitě AISI 304 nebo AISI 316. První realizované výměníky slouží již 15 let a životnost se odhaduje na 30-35 let.

Efektivita

Jedinečnost konstrukce spočívá v tom, že odpadní voda nevyžaduje před vstupem do výměníku žádné čištění, filtraci nebo jakoukoliv další úpravu, což celý proces rekuperace značně zlevňuje. Tímto způsobem lze získat zpět 20–60 % nákladů vynaložených původně na ohřev vody. Úspora se samozřejmě liší a je logicky ovlivněna množstvím a teplotou odpadní vody.

Ekonomika

Z již provedených referencí je prokázána velmi krátká doba návratnosti investice. Návratnost vložené investice se pohybuje mezi 1-3 roky. Zejména velké aplikace s dvousměnným (nebo ještě lépe nepřetržitým) provozem dosahují obrovsky rychlé návratnosti.

Popis procesu

Velká většina průmyslových provozů vypouští znečištěnou odpadní vodu, čímž dochází ke ztrátám tepelné energie. Tato voda se vypouští buď přímo do kanalizace, nebo se ještě před vypuštěním musí dokonce dochlazovat. Pro technologický proces se voda musí ohřát a vložený energetický potenciál následně skončí v kanalizační stoce. Tuto energii lze alespoň částečně získat zpět a vrátit ji do technologie. Jednak dojde k žádoucímu vychlazení odpadu, který je poté možno bez problémů vypustit do kanalizace, jednak také vrátíme částečně zpět energii, která byla potřebná k ohřevu technologické vody.

Také existuje množství technologií, které vytváří odpadní teplo a toto teplo lze pak vrátit do procesu výroby, ať už pro ohřev TUV, technologické vody nebo i vytápění - např. pomocí tepelných čerpadel lze pak navýšit energetický potenciál odpadního tepla na vyšší úroveň o více jak 300 % (z 1 kW odpadního tepla získáme více jak 3 kW tepelné energie).

Základní technické parametry výměníkových sestav

parametry výměníkových sestav

Schéma zapojení výměníků AS-ReHeater D a AS-ReHeater S 

AS-ReHeater D - schéma zapojení výměníku AS-ReHeater S - schéma zapojení výměníku

Články

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Je v pořádku splachovat pitnou vodou?

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak absurdní je splachovat pitnou vodou? Ne? My ano...

19. 11. 2023

Úprava dešťové vody na vodu pitnou

V areálu Sázava Logistics Park u dálnice D1 byla zprovozněna první a jediná úpravna dešťové vody na pitnou v České republice.

2. 11. 2023

Jak reálně přispět ke snížení potřeby pitné vody? Hlavně efektivně a bezpečně

Díky vyspělosti naší společnosti máme možnosti, jak se chovat šetrně a odpovědně k vodě, jakožto hlavnímu zdroji nutného k životu.

31. 10. 2023

Recyklace vyčištěných komunálních vod

Víte, kde by se dala využít recyklovaná voda? A jak vlastně vodu recyklovat? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v našem novém webináři

30. 10. 2023

Spočítali jsme, kolik je možné ušetřit při sprchování

Instalací výměníku ke sprchovým koutům nejen ušetříte peníze, ale chováte se i ekologicky, snižujete produkci skleníkových plynů, a to se počítá!

29. 9. 2023

Uhlíková neutralita, snižujeme produkci CO2 ... sprchové výměníky

I za takovou relativně běžnou a obyčejnou věcí, jako je sprcha, osprchování se teplou vodou najdeme spotřebu energie, a tedy i produkci CO2 na výrobu této energie.

19. 9. 2023

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Sprchové výměníky, které spoří peníze

V době turbulentních cen energií a stále vysoké inflace řeší většina lidí, jak nejlépe investovat svoje úspory.

15. 8. 2023

Recyklace vod ... aneb podzim 2022

Podzimní semináře – originální, čas šetřící forma, renomovaní přednášející, nejnovější informace a zkušenosti ze zahraničí, aktuální a kontraverzní téma.

22. 11. 2022

Recyklace odpadních vod v českých podmínkách

Příspěvek popisuje současný stav – věcný i legislativní co se týká problematiky recyklace vod.

8. 11. 2022

Recyklace vod v USA, Polygon recyklace vod

Následující přednáška pana RNDr. Mgr. Michala Bittnera, PhD. na téma recyklace vod vás nejprve zavede do Spojených států amerických, kde recyklace vody z odtoku z ČOV je zcela běžnou záležitostí.

4. 10. 2022

Recyklace odpadních vod, cíle udržitelného rozvoje a stav v České republice

Vodní zdroje představují zásadní předpoklad pro jakoukoliv činnost, a to nejenom z hlediska jejich dostupnosti, ale i jejich kvality.

21. 6. 2022

Realizace "recyklace odpadních vod z recyklace plastů"

Podívejte se na video z realizace "recyklace odpadních vod z recyklace plastů".

31. 5. 2022

Žďár začal recyklovat vodu z bazénů. Ušetří tak stovky kubíků i tisíc - iDNES.cz

Dosud končilo 50 kubíků použité „koupací“ vody o teplotě 28 stupňů ... je to v součtu skutečně výrazná úspora,“ uvedl starosta Martin Mrkos.

5. 4. 2022

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Žďár začne recyklovat vodu v bazénu, do kanalizace teklo 50 kubíků denně

Každý den, kdy je v provozu Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou, skončí v kanalizaci padesát kubíků teplé vody z tamních bazénů.

15. 11. 2021

Recyklace vod z praní bazénových filtrů

Zásadní technologie pro úsporu vody, nákladů na její ohřev a zlepšení její kvality prakticky ve všech směrech s návratností investice od dvou let.

12. 10. 2021

Webinář "Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod"

Máme pro vás nový webinář na téma "Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod pomocí membránových technologií (bazény, průmysl)".

28. 5. 2021

Recyklace vod v průmyslu

O recyklaci vod v průmyslu se začala zajímat i Česká televize. Potěšilo nás, že nás oslovili a mohli jsme k tématu něco říct veřejnosti.

21. 5. 2021

strana: 1