Čistírna odpadních vod AS-ANAZON

Jedná se o ČOV sestavenou ze dvou částí - anaerobního separátoru AS-ANASEP a vertikálního biofiltru AS-ZEON…

Získejte informace o produktu

Jedná se o ČOV sestavenou ze dvou částí - anaerobního separátoru AS-ANASEP a vertikálního biofiltru AS-ZEON.

ČOV AS-ANAZON lze s výhodou použít v místech bez trvalého přísunu odpadních vod, jako jsou např. chaty nebo sezónní objekty.

ČOV AS-ANAZON lze také s výhodou použít tam, kde jsou vhodné spádové podmínky a tam, kde chceme řešit čištění bez nároku na energii.

ČOV AS-ANAZON je také možno s výhodou použít tam, kde jsou vhodné objekty pro použití NASS – tj. například na dočištění šedých vod.

Výhodou je velký objem, a tedy několikaleté intervaly mezi vyvážením, a mimořádně kvalitní předčištění, což umožňuje bezproblémové zařazení biofiltru za separátorem. Při použití druhého stupně čištění, tj. vertikálního biofiltru AS-ZEON, vznikne kompletní čistírna odpadních vod, kterou lze charakterizovat jako:

  • bezobslužnou - nic se nenastavuje, kal se vyváží v několikaletých intervalech (i více než 5 let)
  • bezproblémovou - při dodržování zásad pro vypouštění odpadních vod nebude díky extenzivnímu pojetí (velké ploše, a tedy nízkému povrchovému zatížení) docházet ke kolmataci filtru a kolísání odtokových parametrů, a to ani u přerušovaně užívaných staveb
  • energeticky nenáročnou - pokud je k dispozici dostatečný přírodní spád, není el. energie potřebná. Pokud spád není, pak lze čerpání zajistit solárním čerpadlem AS-SUNO

ČOV bez trvalého přísunu odpadních vod AS-ANAZON

Popis zařízení

Anaerobní separátor (AS-ANASEP)

Jedná se o polypropylenový samonosný válcový pětikomorový septik s funkcí anaerobního přepážkového reaktoru s mechanickým filtrem na odtoku, který slouží jako první stupeň čištění. V anaerobním prostředí separátoru dojde k sedimentaci hrubých nečistot i jemného kalu a jejich pokročilému rozkladu.

Zařízení je určeno pro postavení ve výkopu na podkladní betonovou desku a následnému zásypu zeminou. Nádrž separátoru je vybavena kruhovým vstupním komínkem o průměru 900 mm a výšce 485 mm s plastovým pochůzným víkem s únosností 200 kg.

- Venkovní rozměry nádrže: průměr 1900 mm, výška 2025 mm + 485 mm vstupní komínek. Vtokové a odtokové potrubí DN 150 mm.
- Hmotnost: 290 kg
- Užitný objem: 4,79 m 3

septik s funkcí anaerobního přepážkového reaktoru s mechanickým filtrem na odtoku

Vertikální biofiltr (AS-ZEON)

Po technologické stránce jde o dávkovitě provozovaný vertikální biofiltr umístěný v polypropylenové vaně o vnějších rozměrech (LxBxH) 4300 x 1800 x 1300 mm s rozvodným potrubím, překlápěcím žlabem jako dávkovacím zařízením a s integrovanou revizní šachtou o průměru 1000 mm, která plní funkci nátokové, obslužné i odtokové šachty, čímž zpravidla šetří náklady stavební části na jednu separátní šachtu. Integrovaná šachta je umístěná uprostřed vany filtru a její celková výška od základové spáry desky je 2510 mm.

Samotný filtr je naplněn štěrkem a zeolitovou drtí. Výzkumem ověřená směs zajišťuje po instalaci díky sorpčním schopnostem okamžitou funkci biofiltru a dále i optimální podmínky pro nárůst biomasy schopné nitrifikovat. Velikost filtru se navrhuje individuálně s ohledem na požadované výstupní hodnoty.

Filtr se standardně dodává bez štěrkových náplní.

vertikální biofiltr AS-ZEON

Ke stažení

Obecné

CAD výkresy

DWG

AS-ANAZON 3

DWG 127 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 5

DWG 133 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 7

DWG 127 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 10

DWG 125 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 12

DWG 128 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 14

DWG 162 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 18

DWG 174 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 21

DWG 173 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 25

DWG 201 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 28

DWG 249 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 37

DWG 266 kB, 7. 3. 2022
DWG

AS-ANAZON 50

DWG 228 kB, 9. 12. 2019

Články

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Veletrh Aktuální problematika vodovodů a kanalizací

Na veletrhu jsme prezentovali komunální a průmyslové čistírny odpadních vod a technologie na čištění vzduchu AS-PCO.

7. 11. 2023

Revize které potěší

V týdnu jsem absolvoval hned několik revizí u zavedených zákazníků (opakované revize) a musím se rozdělit o radost z návštěv.

27. 6. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Jde to i bez chemie

Název příspěvku, a i další údaje jsem převzal z článku v dTest 8/2022 proto, že mne zaujal, a proto, že je to časté téma při rozhovorech s provozovateli domovních čistíren odpadních vod.

1. 9. 2022

Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

7. 9. 2021

Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

Při návštěvě našeho litevského partnera jsme provedli kontrolu aktuálního stavu kvality výroby domovních čistíren odpadních vod.

13. 7. 2021

ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

V souvislosti s problematikou venkova je ASIO aktivní ve skupině ČAO.

1. 6. 2021

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

2. 2. 2021

Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

29. 1. 2021

Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

13. 11. 2020

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Naše nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp slaví své první výročí.

13. 10. 2020

Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

27. 8. 2020

Čištění a využívání šedých vod pro bytový dům pro 32 osob – Jiříkov

Lidé v panelovém době si pořídili čistírnu šedých vod.

10. 7. 2020

Webinář "Kalová problematika obecních a domovních čistíren"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Kalová problematika obecních a domovních čistíren".

25. 6. 2020

„ČOV v horách“ netradičně

Vzhledem ke koronavirové situaci byl tradiční seminář ČOV v horách pořádaný skupinou ČAO přesunut – ne v čase jako většina seminářů, ale na internet. Místo výhledů na kopce účastníci sledovali monitor. Výhodou bylo, že přednášky bylo možné sledovat v soukromí v klidném prostředí a třeba i v pyžamu.

24. 6. 2020

Webinář "Hledání optimálního řešení venkovských lokalit – HIGH-TECH, nebo zemní filtr?"

Připravili jsme pro vás další on-line seminář (webinář) na téma "Hledání optimálního řešení venkovských lokalit – HIGH-TECH, nebo zemní filtr?".

25. 3. 2020

Revize domovních čistíren

Blíží se konec roku, tj. bod ke kterému je třeba odevzdat revize za proběhlý rok. A tak jako vždycky, dohání se, co zanedbali revizoři i zákazníci (ti odpovědní, ti neodpovědní o tom často neví, že něco zanedbali). O to víc potěší, když člověk objede za den 6 čistíren a ani jedna není úplně nefunkční a dvě z nich jsou úplně vzorové..

20. 12. 2019

Domovní čistírny na vzestupu

Obliba domovních čistíren stále roste. Čistírnu odpadních vod, popř. septik nebo jímku, potřebujeme v případě, kdy nemáme k dispozici kanalizaci.

24. 10. 2019

strana: 1