Čistírna odpadních vod AS-ANAZON

Jedná se o ČOV sestavenou ze dvou částí - anaerobního separátoru AS-ANASEP a vertikálního biofiltru AS-ZEON…

Získejte informace o produktu

Jedná se o ČOV sestavenou ze dvou částí - anaerobního separátoru AS-ANASEP a vertikálního biofiltru AS-ZEON.

ČOV AS-ANAZON lze s výhodou použít v místech bez trvalého přísunu odpadních vod, jako jsou např. chaty nebo sezónní objekty.

ČOV AS-ANAZON lze také s výhodou použít tam, kde jsou vhodné spádové podmínky a tam, kde chceme řešit čištění bez nároku na energii.

ČOV AS-ANAZON je také možno s výhodou použít tam, kde jsou vhodné objekty pro použití NASS – tj. například na dočištění šedých vod.

Výhodou je velký objem, a tedy několikaleté intervaly mezi vyvážením, a mimořádně kvalitní předčištění, což umožňuje bezproblémové zařazení biofiltru za separátorem. Při použití druhého stupně čištění, tj. vertikálního biofiltru AS-ZEON, vznikne kompletní čistírna odpadních vod, kterou lze charakterizovat jako:

  • bezobslužnou - nic se nenastavuje, kal se vyváží v několikaletých intervalech (i více než 5 let)
  • bezproblémovou - při dodržování zásad pro vypouštění odpadních vod nebude díky extenzivnímu pojetí (velké ploše, a tedy nízkému povrchovému zatížení) docházet ke kolmataci filtru a kolísání odtokových parametrů, a to ani u přerušovaně užívaných staveb
  • energeticky nenáročnou - pokud je k dispozici dostatečný přírodní spád, není el. energie potřebná. Pokud spád není, pak lze čerpání zajistit solárním čerpadlem AS-SUNO

ČOV bez trvalého přísunu odpadních vod AS-ANAZON

Popis zařízení

Anaerobní separátor (AS-ANASEP)

Jedná se o polypropylenový samonosný válcový pětikomorový septik s funkcí anaerobního přepážkového reaktoru s mechanickým filtrem na odtoku, který slouží jako první stupeň čištění. V anaerobním prostředí separátoru dojde k sedimentaci hrubých nečistot i jemného kalu a jejich pokročilému rozkladu.

Zařízení je určeno pro postavení ve výkopu na podkladní betonovou desku a následnému zásypu zeminou. Nádrž separátoru je vybavena kruhovým vstupním komínkem o průměru 900 mm a výšce 485 mm s plastovým pochůzným víkem s únosností 200 kg.

- Venkovní rozměry nádrže: průměr 1900 mm, výška 2025 mm + 485 mm vstupní komínek. Vtokové a odtokové potrubí DN 150 mm.
- Hmotnost: 290 kg
- Užitný objem: 4,79 m 3

septik s funkcí anaerobního přepážkového reaktoru s mechanickým filtrem na odtoku

Vertikální biofiltr (AS-ZEON)

Po technologické stránce jde o dávkovitě provozovaný vertikální biofiltr umístěný v polypropylenové vaně o vnějších rozměrech (LxBxH) 4300 x 1800 x 1300 mm s rozvodným potrubím, překlápěcím žlabem jako dávkovacím zařízením a s integrovanou revizní šachtou o průměru 1000 mm, která plní funkci nátokové, obslužné i odtokové šachty, čímž zpravidla šetří náklady stavební části na jednu separátní šachtu. Integrovaná šachta je umístěná uprostřed vany filtru a její celková výška od základové spáry desky je 2510 mm.

Samotný filtr je naplněn štěrkem a zeolitovou drtí. Výzkumem ověřená směs zajišťuje po instalaci díky sorpčním schopnostem okamžitou funkci biofiltru a dále i optimální podmínky pro nárůst biomasy schopné nitrifikovat. Velikost filtru se navrhuje individuálně s ohledem na požadované výstupní hodnoty.

Filtr se standardně dodává bez štěrkových náplní.

vertikální biofiltr AS-ZEON

Ke stažení

Obecné

CAD výkresy

DWG

AS-ANAZON 3

DWG 127 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 5

DWG 133 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 7

DWG 127 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 10

DWG 125 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 12

DWG 128 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 14

DWG 162 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 18

DWG 174 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 21

DWG 173 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 25

DWG 201 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 28

DWG 249 kB, 9. 12. 2019
DWG

AS-ANAZON 37

DWG 266 kB, 7. 3. 2022
DWG

AS-ANAZON 50

DWG 228 kB, 9. 12. 2019

Články

Změna stavebního zákona - v čem se nás to dotkne?

Změna stavebního zákona s sebou přináší řadu změn, dotkne se i vodního zákona a zákona o správních poplatcích. Co to pro vás znamená?

29. 2. 2024

Jak je to s používáním kalu na kompost?

Mohu používat kal z domovní čistírny odpadních vod na kompost nebo to nelze?

20. 2. 2024

Kontrola ČOV Maria Lankowitz

Jak funguje čistírna po patnácti letech? Tak to jsme byli zjistit v Rakousku.

15. 2. 2024

Webinář: DČOV - dálkový přenos dat

Ne vždy lze v obci vybudovat centrální čistírnu odpadních vod. Alternativou je pak decentrální řešení v podobě domovních čistíren. Dálkový přenos dat je pak cesta, jak tyto čistírny mít pod dohledem z centrálního místa a monitorovat funkčnost čistíren celé obce.

30. 1. 2024

Sanitace venkova z hlediska udržitelnosti

S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody.

14. 12. 2023

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Veletrh Aktuální problematika vodovodů a kanalizací

Na veletrhu jsme prezentovali komunální a průmyslové čistírny odpadních vod a technologie na čištění vzduchu AS-PCO.

7. 11. 2023

Revize které potěší

V týdnu jsem absolvoval hned několik revizí u zavedených zákazníků (opakované revize) a musím se rozdělit o radost z návštěv.

27. 6. 2023

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Tradiční seminář věnovaný čištění odpadních vod z malých zdrojů se letos konal v prvních červnových dnech nedaleko Babiččina údolí u České Skalice.

12. 6. 2023

Jde to i bez chemie

Název příspěvku, a i další údaje jsem převzal z článku v dTest 8/2022 proto, že mne zaujal, a proto, že je to časté téma při rozhovorech s provozovateli domovních čistíren odpadních vod.

1. 9. 2022

Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

7. 9. 2021

Kontrola výroby, instalace a provozování čistíren odpadních vod v Litvě

Při návštěvě našeho litevského partnera jsme provedli kontrolu aktuálního stavu kvality výroby domovních čistíren odpadních vod.

13. 7. 2021

ASIO IDEOCON a VENKOV a ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE

V souvislosti s problematikou venkova je ASIO aktivní ve skupině ČAO.

1. 6. 2021

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální čistírnou.

2. 2. 2021

Webinář "Technické možnosti řešení decentrálu – domovní ČOV, maloprofilová kanalizace, přírodní způsoby, NASS"

Podívejte se na záznam z webináře, který je již nyní dostupný na YouTube ASIO.

29. 1. 2021

Venkov na rozcestí – globalizovat, nebo řešit udržitelně?

Tradiční podzimní seminář firem ASIO se konal již po dvacáté šesté, i když tentokrát netradičně v online formě.

13. 11. 2020

Nové číslo časopisu ASIO NEWS

Právě vyšlo již 77. číslo časopisu ASIO NEWS. Dočtete se v něm například o...

6. 11. 2020

Domovní čistírna AS-MONOcomp slaví první výročí

Naše nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp slaví své první výročí.

13. 10. 2020

Webinář "Zápach a jeho řešení v malém i velkém"

Nový on-line seminář (webinář) na téma "Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu".

27. 8. 2020

Čištění a využívání šedých vod pro bytový dům pro 32 osob – Jiříkov

Lidé v panelovém době si pořídili čistírnu šedých vod.

10. 7. 2020

strana: 1