Systém pro energetické úspory při využívání odpadního tepla v akvarijních pěstírnách

AS-ReHeater, celonerezový výměník pro zpětné využívání tepla, které by jinak bez užitku doslova vyteklo do kanalizace…

Získejte informace o produktu

Česká Republika patří již dlouhodobě k světovým velmocem v pěstování a exportu akvarijních ryb. Kromě celé plejády nadšených drobných pěstitelů jsme tuto pozici získali i díky mnoha profesionálním velkým pěstírnám. A právě pro ně je určena naše nová aplikace - AS-ReHeater, celonerezový výměník pro zpětné využívání tepla , které by jinak bez užitku doslova vyteklo do kanalizace.

Při dnešních cenách vody a energií se proto nelze divit osvíceným pěstitelům, že se snaží v co největší míře omezit nákladovou stránku jejich podnikání, aniž by ohrozili zdraví či životy toho nejcennějšího, co v akváriích mají – svých akvarijních rybiček. Opětovné využívání vypouštěné vody je ale problematické z důvodu dodržení stanovených limitů látek obsažených ve vodě (především celkového dusíku ve formě dusičnanů). Anoxická denitrifikace (metoda odbourávání těchto látek z vypouštěných vod) je složitý a nákladný proces, a proto se u akvarijních vod dosud nepoužívá.

Oproti tomu využívání pouze odpadního tepla je jednodušší a nevyžaduje žádnou speciální úpravu vody. Vypouštěná voda je vedena přes speciální výměník tepla AS-ReHeater, kde své teplo odevzdává vodě, kterou pak využíváme k dopouštění nádrží. Protože je tato voda již předehřátá, její dohřev je potom mnohonásobně méně nákladný.

Výhody

 • Významná úspora energie na ohřev akvarijní vody
 • Rychlá návratnost investice
 • Téměř bezúdržbový provoz
 • Téměř žádné provozní náklady
 • Uzavřený okruh nijak neovlivňuje kvalitu dopouštěné vody
 • Zařízení má téměř neomezenou životnost
 • Údržba absorbérů je velmi jednoduchá
 • Zařízení má téměř neomezenou životnost

Popis zařízení

 • Zařízení je kompletně vyrobeno z nerezové oceli AISI 304
 • Výměník zabírá malý prostor: 1915 x 1090 x 1310 mm včetně připojení
 • Absorbéry jsou uzavřeny v nerezové skříni, do které je snadný přístup
 • Připojení pro odpad: DN100, Ø připojení vody: DN1″
 • max. teplota: 100°C
 • max. průtok: 2 l/sec
 • min. průtok: 0,4 l/sec
 • Počet absorbérů: max. 4

Příklad z praxe

Pěstírna Hobby ZOO CZ již několik let úspěšně využívá výměník se třemi absorbéry. Díky němu se dopouštěná voda předehřeje o cca 12°C. Z původní teploty 10°C tak získáme vodu ohřátou na 22°C, díky čemuž (při průtoku vody 35 m 3 /den) můžeme garantovat denní úsporu 480 kW. Návratnost této investice byla kratší než jeden rok.

Pěstírna akvarijních ryb ve Velkých Přílepech začala v roce 2014 používat tentýž výměník. Denní průtok se zde pohybuje kolem 30 m 3 . Návratnost investice do předehřevu dopouštěné vody byla ještě kratší – pouze 11 měsíců.