Systém pro energetické úspory při využívání odpadního tepla v akvarijních pěstírnách

AS-ReHeater, celonerezový výměník pro zpětné využívání tepla, které by jinak bez užitku doslova vyteklo do kanalizace…

Získejte informace o produktu

Česká Republika patří již dlouhodobě k světovým velmocem v pěstování a exportu akvarijních ryb. Kromě celé plejády nadšených drobných pěstitelů jsme tuto pozici získali i díky mnoha profesionálním velkým pěstírnám. A právě pro ně je určena naše nová aplikace - AS-ReHeater, celonerezový výměník pro zpětné využívání tepla , které by jinak bez užitku doslova vyteklo do kanalizace.

Při dnešních cenách vody a energií se proto nelze divit osvíceným pěstitelům, že se snaží v co největší míře omezit nákladovou stránku jejich podnikání, aniž by ohrozili zdraví či životy toho nejcennějšího, co v akváriích mají – svých akvarijních rybiček. Opětovné využívání vypouštěné vody je ale problematické z důvodu dodržení stanovených limitů látek obsažených ve vodě (především celkového dusíku ve formě dusičnanů). Anoxická denitrifikace (metoda odbourávání těchto látek z vypouštěných vod) je složitý a nákladný proces, a proto se u akvarijních vod dosud nepoužívá.

Oproti tomu využívání pouze odpadního tepla je jednodušší a nevyžaduje žádnou speciální úpravu vody. Vypouštěná voda je vedena přes speciální výměník tepla AS-ReHeater, kde své teplo odevzdává vodě, kterou pak využíváme k dopouštění nádrží. Protože je tato voda již předehřátá, její dohřev je potom mnohonásobně méně nákladný.

Výhody

 • Významná úspora energie na ohřev akvarijní vody
 • Rychlá návratnost investice
 • Téměř bezúdržbový provoz
 • Téměř žádné provozní náklady
 • Uzavřený okruh nijak neovlivňuje kvalitu dopouštěné vody
 • Zařízení má téměř neomezenou životnost
 • Údržba absorbérů je velmi jednoduchá
 • Zařízení má téměř neomezenou životnost

Popis zařízení

 • Zařízení je kompletně vyrobeno z nerezové oceli AISI 304
 • Výměník zabírá malý prostor: 1915 x 1090 x 1310 mm včetně připojení
 • Absorbéry jsou uzavřeny v nerezové skříni, do které je snadný přístup
 • Připojení pro odpad: DN100, Ø připojení vody: DN1″
 • max. teplota: 100°C
 • max. průtok: 2 l/sec
 • min. průtok: 0,4 l/sec
 • Počet absorbérů: max. 4

Příklad z praxe

Pěstírna Hobby ZOO CZ již několik let úspěšně využívá výměník se třemi absorbéry. Díky němu se dopouštěná voda předehřeje o cca 12°C. Z původní teploty 10°C tak získáme vodu ohřátou na 22°C, díky čemuž (při průtoku vody 35 m 3 /den) můžeme garantovat denní úsporu 480 kW. Návratnost této investice byla kratší než jeden rok.

Pěstírna akvarijních ryb ve Velkých Přílepech začala v roce 2014 používat tentýž výměník. Denní průtok se zde pohybuje kolem 30 m 3 . Návratnost investice do předehřevu dopouštěné vody byla ještě kratší – pouze 11 měsíců.

Články

Netradiční řešení sanitace městské čtvrti Chytré Líchy

Při řešení byl kladen důraz na význam hledání trvale udržitelných a odolných řešení, která berou v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty, a to včetně adaptace na sucho a redukce uhlíkové stopy.

21. 11. 2023

Je v pořádku splachovat pitnou vodou?

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak absurdní je splachovat pitnou vodou? Ne? My ano...

19. 11. 2023

Úprava dešťové vody na vodu pitnou

V areálu Sázava Logistics Park u dálnice D1 byla zprovozněna první a jediná úpravna dešťové vody na pitnou v České republice.

2. 11. 2023

Jak reálně přispět ke snížení potřeby pitné vody? Hlavně efektivně a bezpečně

Díky vyspělosti naší společnosti máme možnosti, jak se chovat šetrně a odpovědně k vodě, jakožto hlavnímu zdroji nutného k životu.

31. 10. 2023

Recyklace vyčištěných komunálních vod

Víte, kde by se dala využít recyklovaná voda? A jak vlastně vodu recyklovat? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v našem novém webináři

30. 10. 2023

Spočítali jsme, kolik je možné ušetřit při sprchování

Instalací výměníku ke sprchovým koutům nejen ušetříte peníze, ale chováte se i ekologicky, snižujete produkci skleníkových plynů, a to se počítá!

29. 9. 2023

Uhlíková neutralita, snižujeme produkci CO2 ... sprchové výměníky

I za takovou relativně běžnou a obyčejnou věcí, jako je sprcha, osprchování se teplou vodou najdeme spotřebu energie, a tedy i produkci CO2 na výrobu této energie.

19. 9. 2023

Hormony, pesticidy, antibiotika. Brněnští vědci vyvinuli technologii na čištění odpadních vod. Chybí ale legislativa.

Recyklace vody z čistíren je v jižní Evropě nebo v Izraeli běžná věc. Využívá se v průmyslu, zemědělství nebo i v domácnostech.

22. 8. 2023

Sprchové výměníky, které spoří peníze

V době turbulentních cen energií a stále vysoké inflace řeší většina lidí, jak nejlépe investovat svoje úspory.

15. 8. 2023

Recyklace vod ... aneb podzim 2022

Podzimní semináře – originální, čas šetřící forma, renomovaní přednášející, nejnovější informace a zkušenosti ze zahraničí, aktuální a kontraverzní téma.

22. 11. 2022

Recyklace odpadních vod v českých podmínkách

Příspěvek popisuje současný stav – věcný i legislativní co se týká problematiky recyklace vod.

8. 11. 2022

Recyklace vod v USA, Polygon recyklace vod

Následující přednáška pana RNDr. Mgr. Michala Bittnera, PhD. na téma recyklace vod vás nejprve zavede do Spojených států amerických, kde recyklace vody z odtoku z ČOV je zcela běžnou záležitostí.

4. 10. 2022

Recyklace odpadních vod, cíle udržitelného rozvoje a stav v České republice

Vodní zdroje představují zásadní předpoklad pro jakoukoliv činnost, a to nejenom z hlediska jejich dostupnosti, ale i jejich kvality.

21. 6. 2022

Realizace "recyklace odpadních vod z recyklace plastů"

Podívejte se na video z realizace "recyklace odpadních vod z recyklace plastů".

31. 5. 2022

Žďár začal recyklovat vodu z bazénů. Ušetří tak stovky kubíků i tisíc - iDNES.cz

Dosud končilo 50 kubíků použité „koupací“ vody o teplotě 28 stupňů ... je to v součtu skutečně výrazná úspora,“ uvedl starosta Martin Mrkos.

5. 4. 2022

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

23. 11. 2021

Žďár začne recyklovat vodu v bazénu, do kanalizace teklo 50 kubíků denně

Každý den, kdy je v provozu Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou, skončí v kanalizaci padesát kubíků teplé vody z tamních bazénů.

15. 11. 2021

Recyklace vod z praní bazénových filtrů

Zásadní technologie pro úsporu vody, nákladů na její ohřev a zlepšení její kvality prakticky ve všech směrech s návratností investice od dvou let.

12. 10. 2021

Webinář "Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod"

Máme pro vás nový webinář na téma "Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod pomocí membránových technologií (bazény, průmysl)".

28. 5. 2021

Recyklace vod v průmyslu

O recyklaci vod v průmyslu se začala zajímat i Česká televize. Potěšilo nás, že nás oslovili a mohli jsme k tématu něco říct veřejnosti.

21. 5. 2021

strana: 1