Vsakovací tunel AS-KRECHT

AS-KRECHT je akumulační a drenážní systém tunelového tvaru, skládající se z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek) uzavřených z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy…

Získejte informace o produktu

Systémy pro akumulaci a zasakování dešťových (srážkových) vod

Majitelé nemovitostí a větších zpevněných ploch narážejí na problematiku vsakování dešťové vody do půdy nebo její efektivní odvedení mimo pozemek. Odvod dešťové vody z pozemku je řešený pomocí přírodních koryt, dešťové kanalizace či vsakovacích objektů, které mnohdy nefungují tak, jak by měly.

Výhody tunelového systému AS-KRECHT

 • 100% využití akumulačního prostoru
 • úspora výkopových prací
 • minimální instalační a dopravní náklady (systém je lehký a skladný)
 • vysoká pevnost a únosnost při zatížení
 • jednoduchá a rychlá montáž
 • dlouhá životnost díky recyklovatelnému polyetylénu (HDPE)

Klíčové v této oblasti je odstranit příčiny špatného vsakování nebo odvodu dešťové vody. Za těmito problémy ve většině případů stojí pro zasakování nevhodné půdní podloží, částečně nefunkční dešťová kanalizace, respektive malý průměr kanalizačního potrubí nebo nedostatečná kapacita přírodních odvodňovacích koryt, které pak nedovolují dostatečně rychlý vsak nebo odvod dešťové vody mimo pozemky . Bohužel rekonstrukce kanalizační sítě, případně rozšíření kapacity místních odvodňovacích koryt, je ekonomicky velmi náročné, v mnohých případech i technicky takřka neřešitelné, o zlepšení propustnosti půdního podloží se většinou nedá mluvit vůbec. V těchto případech přicházejí na řadu zasakovací systémy a zpomalovací retenční prostory.

Pro výše uvedenou oblast jsou k dispozici dvě možnosti:

 1. klasické řešení v podobě akumulace vody v otevřeném poldru, případně v betonové nádrži nebo jímce, další variantou jsou štěrkové podzemní prostory,
 2. nové progresivní řešení v podobě podzemních akumulačních prostor vytvořených variantně pomocí plastových prvků tzv. „tunelových“ zásobníků.

Tato varianta plastových konstrukcí se již několik let běžně využívá jak v zahraničí, tak i v České republice. Jde tedy o prověřené řešení. Pro toto řešení se nejčastěji využívají plastové konstrukce různého provedení, které jsou díky vysoké akumulační schopnosti (95 - 100 % využitelného objemu) a nízké hmotnosti, ideální právě pro akumulaci a retenci přebytečné dešťové vody.

Systémy pro akumulaci dešťové vody AS-KRECHT

Mezi progresivní řešení patří také půlkruhové tunelové zásobníky AS-KRECHT, které mají 100% zásobní kapacitu. V porovnání se štěrkem je tento systém výrazně efektivnější, zároveň představuje úsporu v případě výkopových prací (až o 2/3 menší objem výkopových prací).

Díky těmto tunelovým schránkám AS-KRECHT, respektive jejich volnému dnu a otvorům v bočních stěnách, může dešťová voda volně pronikat a zasakovat do půdy. Obě čela vsakovacího tunelu jsou opatřena otvorem pro připojení potrubí do průměru DN300 jak přítokového, tak i potrubí pro regulovaný odtok, které následně může část vody odvést mimo pozemek. Pouze se třemi různými komponenty (půlkruhová tunelová část = vsakovací tunel, a jeho počáteční a koncové čelo s otvory) připravíte stabilní a rozsáhlý systém s minimálními stavebními náklady. Systém je velmi skladný a lehký, proto i dopravní náklady jsou minimální.

Technická data

Materiál: Polyethylén (HDPE)

AS KRECHT - T 1600 střední tunel
Rozměry: 2,3 x 0,81 x 1,3 m (D x V x Š)
Efektivní délka: 2,25 m
Hmotnost: 32 kg
Objem (čistý): 1600 litrů

AS KRECHT - T 100 SE/ 100 E počáteční a koncová čela
Rozměry: 0,48 x 0,78 x 1,3 m (D x V x Š)
Efektivní délka: 0,44 m
Hmotnost: 5 kg

Mechanické vlastnosti Únosnost při min. výšce nadloží
pro osobní automobil = 5 kN/m 2 krytí min. 0,5 m
pro nákladní automobil = 16,7 kN/m 2 krytí min. 0,8 m

Zatížení vyhovující DIN1072 v různě instalovaných hloubkách. Jiné zatížení možné na objednávku.

Řešení problematiky akumulace srážkových vod

Klasické řešení
 • betonové jímky
  drahé zastropení, proto potřebný objem
  se realizuje raději do úzkých a hlubokých jímek
 • podzemní prostor zasypaný štěrkem
  hmotnost: 2000 kg/m 3
  prostorová kapacita (volný prostor pro vodu):
  20% - 25% objemu
Moderní řešení
 • plastové systémy
 • výhoda vytvoření podzemních mělkých půdorysně rozlehlých objektů
 • vyskládaný podzemní prostor plastovým systémem
 • hmotnost: 40 - 42 kg/m3 = 50x lehčí
 • prostorová kapacita: 95% - 100% objemu = 4x více než štěrk

E-shop

Vsakování dešťové vody AS-KRECHT

Ke stažení

Obecné

DOCX

Technická specifikace AS-KRECHT

DOCX 218 kB, 13. 11. 2014
PDF

Prohlášení distributora

PDF 48,4 kB, 19. 8. 2016
PDF

Vsakovací zkouška

PDF 749 kB, 3. 1. 2018
DWG

AS-KRECHT

DWG 4,6 MB, 26. 3. 2012
DWG

AS-KRECHT_rozměry

DWG 850 kB, 2. 10. 2013

Prezentace

MPG

AS-KRECHT-část1

MPG 9,3 MB, 9. 7. 2012
MPG

AS-KRECHT-část2

MPG 10,5 MB, 9. 7. 2012
MPG

AS-KRECHT-část3

MPG 8,4 MB, 9. 7. 2012
MPG

AS-KRECHT-část4

MPG 17,6 MB, 9. 7. 2012
MPG

AS-KRECHT-část5

MPG 12,7 MB, 9. 7. 2012
MPG

AS-KRECHT-část6

MPG 5,8 MB, 9. 7. 2012