Chytrý strom AS-POUSTR – popínavý uliční strom

Ideálním prvkem pro zlepšení mikroklimatu ve městech jsou vzrostlejší stromy. Nicméně s ohledem na značnou zasíťovanost prostoru pod povrchem a rizika spojená s rozrůstáním kořenů i koruny je velký strom vnímán často jako riziko. Jako alternativní řešení proto nabízíme tzv. chytrý strom AS-POUSTR - popínavý uliční strom. Strom je tvořen pevnou ocelovou konstrukcí (nerezová nebo pozinkovaná ocel), která slouží jako nosný prvek popínavých rostlin…

Získejte informace o produktu

Efekt městských tepelných ostrovů má negativní vliv na mikroklima měst. S rapidně přibývající zastavěnou nepropustnou plochou ve městech dochází k čím dál většímu tlaku na zeleň ve městech. Moderní výstavba se již v současnosti nese v duchu modro-zelené infrastruktury . Ideálním prvkem pro zlepšení mikroklimatu se ukazují vzrostlejší stromy. Nicméně s ohledem na značnou zasíťovanost prostoru pod povrchem a rizika spojená s rozrůstáním kořenů i koruny je velký strom vnímán často jako riziko. Jako alternativní řešení proto nabízíme tzv. chytrý strom AS-POUSTR – popínavý uliční strom. Jedná se o unikátní koncept chráněný užitným vzorem.

Popínavé uliční stromy, zkráceně POUSTRy, jsou tvořeny pevnou ocelovou konstrukcí (nerezová nebo pozinkovaná ocel), která slouží jako nosný prvek popínavých rostlin. Konstrukci lze modulárně osadit pouličními lampami, vodní mlhou a dalšími prvky pozitivně zlepšujícími prostředí ve městech. Věříme, že si tento prvek najde své uplatnění především tam, kde z důvodů místních podmínek nelze vysadit levně a udržitelně klasický strom.

Neklademe si za cíl nahrazovat živé stromy, ale umisťovat zeleň i tam, kde by to z dispozičních důvodů nebylo jinak možné, a tak rozšiřovat biodiverzitu ve městech.

Nosné stromové konstrukce

 • AS-POUSTR Singapur – konstrukce inspirovaná singapurskými stromovými věžemi
 • AS-POUSTR Malibu – konstrukce stromu s kopulovitým tvarem koruny

AS-POUSTR Singapur AS-POUSTR Malibu

Nevybrali jste si z nabízených konstrukcí? Neváhejte nás kontaktovat. Naše konstrukční oddělení vám navrhne koncept stromu na míru .

Výhody

 • Popínavé rostliny vyžadují daleko menší zemní lože
 • Kořenový systém popínavých rostlin neohrožuje inženýrské sítě
 • Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou přepravitelnost a instalaci
 • Modulové řešení stromu umožňuje přizpůsobení se místní dispozici
 • Dodatečně nastavitelné díky modulovému řešení
 • Možné umístění do betonových květináčů + možné přemístění celé konstrukce včetně květináče pro účely rekonstrukce okolí
 • Volitelnost materiálu konstrukce – nerez ocel AISI 304, žárově zinkovaná ocel, případně jiná
 • Volba popínavé rostliny
 • Možnost doplnění lampami – náhrada pouličních sloupů osvětlení, tematické osvětlení (vánoční apod.)
 • Možnost doplnění o rychlonabíječku aut (jak závěsná, tak integrovaná verze)
 • Možnost doplnění zvlhčovači vzduchu (pro tuto alternativu nabízíme jako doplněk nádrž + úpravnu)
 • Možnost doplnění vodních prvků
 • Možnost instalace fotovoltaických panelů
 • Navržení stromu na míru danému projektu

Popínavý uliční strom AS-POUSTR Singapur, tzv. chytrý strom

Popínavý uliční strom AS-POUSTR Singapur, tzv. chytrý strom, umístěný v areálu společnosti ASIO

AS-POUSTR SINGAPUR

Tvar inspirovaný singapurskými stromovými věžemi. Hlavní kmen stromu Ø250 mm se rozvětvuje ve výšce cca 3,5 metru. Průměr koruny stromu v nejširším místě je cca 5 metrů. Celková výška základní verze je 5 metrů. Rozměry jsou základní a lze je upravit dle potřeb projektu. Celá konstrukce je staticky podpořena prutovými prstenci, které zároveň podporují hustší pokrytí koruny popínavou rostlinou.

POPÍNAVÉ ULIČNÍ STROMY AS-POUSTR

Celou ocelovou konstrukci stromu lze ukotvit přes kotevní přírubu do betonové skruže nebo betonového květináče. Ten může být uložený v zemi s horní hranou květináče na úrovni terénu anebo může být celý květináč posazený na terén. Prostupy přívodů sítí (voda, elektřina) se volí dle místní dispozice.

POPÍNAVÉ ULIČNÍ STROMY AS-POUSTR

AS-POUSTR MALIBU

Nosná konstrukce s trychtýřovitým tvarem koruny. Hlavní kmen stromu Ø250 mm se rozvětvuje ve výšce cca 1,5 metru. Průměr koruny stromu je v nejširším místě cca 3 metry. Celková výška základní verze je 3,75 metru. Rozměry jsou základní a lze je upravit dle potřeb projektu. Celá konstrukce je staticky podpořena prutovými prstenci, které zároveň podporují hustší pokrytí koruny popínavou rostlinou.

Kotvení konstrukce je uvažováno stejně jako u typu Singapur. Všechny konstrukce je možné osadit doplňkovým vybavením (osvětlení, vodní mlha atd.).

Popínavý uliční strom AS-POUSTR Malibu - chytrý strom

Popínavý uliční strom AS-POUSTR Malibu

Popínavý uliční strom AS-POUSTR Singapur - vodní mlha

Popínavý uliční strom AS-POUSTR – vodní mlha

Podívejte se na video, jak jsme instalovali chytrý (popínavý uliční) strom AS-POUSTR.

Ke stažení

CZ

CAD výkresy

DWG

AS-POUSTR Singapur_NSM 220411-1

DWG 3 MB, 12. 4. 2022
PDF

AS-POUSTR Singapur_NSM 220411-1_

PDF 731 kB, 12. 4. 2022

Články

Předběžná opatrnost a chlorování srážkových vod

Jak je to s chlorováním vod? Kdy může být prospěšné a kdy nikoliv?

1. 2. 2024

Přísnotice: Obec, která hospodaří se srážkovými vodami v souladu s přírodou

Rekonstrukce místní komunikace řešená dle principů přírodě blízkých opatření neboli modro-zelené infrastruktury.

9. 1. 2024

Zelený a udržitelný trávník se zatravňovací dlažbou AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT je jedním z nejlepších zatravňovacích roštů, který skutečně umožňuje trávě růst

27. 11. 2023

Rekonštrukcie – aneb voda v Tatrách

Letošní největší vodohospodářská konference na Slovensku proběhla 18-20.10.23

23. 11. 2023

Je v pořádku splachovat pitnou vodou?

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak absurdní je splachovat pitnou vodou? Ne? My ano...

19. 11. 2023

Úprava dešťové vody na vodu pitnou

V areálu Sázava Logistics Park u dálnice D1 byla zprovozněna první a jediná úpravna dešťové vody na pitnou v České republice.

2. 11. 2023

Potřebujete zpevnit prostředí stájí, ale nechcete využívat beton?

AS-TTE ROŠT je ideálním řešením. Vytvoříte tak vytvoříte ekologický, zpevněný a propustný povrch, který navíc hezky vypadá

24. 10. 2023

Zatravněné parkoviště u rodinného domu

Řešíte úpravu vjezdu do domu, zpevnění parkovacího stání či jiných ploch na vašem pozemku a nechcete mít kolem domu jen beton? Pan Ondřej sepsal svoje zkušenosti s instalací AS-TTE ROŠTu.

17. 10. 2023

Rekonstrukce parkoviště – Vodojemy na žlutém kopci v Brně

V červenci 2023 se statutární město Brno rozhodlo pro rekonstrukci historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů na Žluté kopci v Brně.

29. 8. 2023

AS-TTE KONĚ nejlépe řešené zpevnění povrchů pro zdraví vašich koní

Systém AS-AS-TTE dokáže nahradit většinu materiálů i potřebu lidské práce, čímž dochází k tomu, že celkové stavební náklady jsou výrazně nižší ve srovnání s tradičními stavebními postupy.

10. 8. 2023

Ukázka uplatnění vegetačních pytlů AS-GREEN SLOPE v Praze

Zákazník se zabýval úpravami pozemku při výstavbě nového bytového domu v Praze 5, mezi ulicemi Erbenova a Mošnova.

25. 7. 2023

Zpevnění svahu za pomoci vegetačních pytlů

Jedná se o vegetační pytle vyrobené ze speciální netkané textilie, která je prodyšná a vodopropustná pro kořeny rostlin.

20. 6. 2023

Recyklace - jako součást komplexního přístupu ... videozáznam z webináře

K řešení zásobování vodou a odvádění odpadních vod je dobré přistupovat systémově.

23. 5. 2023

Zpevnění břehu rybníka pomocí AS-GREEN SLOPE

Zajímavým projektem, na kterém momentálně pracujeme, je zpevnění břehu rybníka, který trpí podemíláním vodou.

25. 4. 2023

Zelené lampy AS-POUSTR

Navštívili jsme Prahu, abychom si prohlédli naše nedávné instalace chytrých stromů AS-POUSTR.

24. 3. 2023

Chytrý strom AS-POUSTR je oficiálním výrobkem pro chytrá řešení

Soutěž Chytrá města je každoročně pořádána nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

14. 3. 2023

Modro-zelená infrastruktura

Modro-zelená infrastruktura je síť vodních a zelených prvků budovaných v harmonii s přírodou, které se v architektuře využívají k řešení klimatických problémů, udržení vody ve městech, zlepšení ovzduší či zmírnění mikroklima. Jejich vliv na životní prostředí a zdraví člověka je významný.

10. 1. 2023

Drahé Česko: Jak na úspory vody

I o svátcích jsme nelenili a podpořili šetření vodou, tentokrát účastí v ČT24 debatou o úsporách vody.

3. 1. 2023

Odkanalizování malých obcí - možnosti řešení a kritéria pro hodnocení

V současnosti dosáhla Česká republika toho, že jsou v podstatě odkanalizovány aglomerace větší než 2000 ekvivalentních obyvatel (EO).

19. 12. 2022

Zasakovací rošty AS-TTE mají širokou škálu uplatnění

Podívejte se na pár realizací zelených propustných povrchů.

5. 12. 2022

strana: 1