Papírenský průmysl

Photo: Papírenský průmysl

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Július Telek
Ing. Július Telek
Tel.: 548 428 111
Mobil: 606 704 612
E-mail: telek@asio.cz

Technologie čištění průmyslových odpadních vod produkovaných v papírenském průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy a škrobové lepidla.
Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu. K separaci znečištěných odpadních vod lze využít technologii jak pro lepidlové, tak i barevné vody samostastatně nebo směsné vody. Předčištěná voda je vypouštěna do splaškové kanalizace.

Výhody:

 • minimální zastavěná plocha
 • možnost umístění do blízkosti výroby
 • možnost oddělení jak lepidel, tak i nátěrových hmot při odlišném technologickém postupu
 • využitelnost stávajících nádrží a potrubních rozvodů
 • nenáročnost na obsluhu
 • žádné úplaty a pokuty za vypouštění znečištěných odpadních vod
 • minimální provozní náklady
 • návratnost ceny cca 1-3 roky

Použití v průmyslovém odvětví:

 • papírenský
 • dřevařský
 • nábytkářský
 • stavební
 • textilní
 • tiskařský
 • automobilový

Princip čištění odpadních vod na ČOV AS-ASLI

Průběžně vznikající odpadní voda z výroby se homogenizuje v akumulační nádrži, která je míchána pomaluotáčkovým míchadlem a čerpána přes trubkový směšovač do koagulačně sedimentačního reaktoru. Odpadní voda po homogenizaci má přibližně vždy stejnou kvalitu znečištění.
V trubkovém směšovači se odpadní vody upraví alkalickým stabilizátorem na potřebnou hodnotu pH.

Vysrážení znečištění z odpadní vody se provede dávkováním koagulantu. Tímto se zajistí i neutralizace odpadní vody na požadovanou hodnotu pH v souladu s požadavkem na odtoku do splaškové kanalizace.
Pro účinnější filtrovatelnost a odvodnění vysrážených produktů na kalolisu je zajištěno přídavkem organického flokulantu. Vyčištěná odpadní voda splňuje požadavky pro biologické dočištění odpadních vod na biologické čistírně odpadních vod.

Technologické schéma:

Legenda:

1 Srážecí reaktor
2 Akumulační nádrž
3 Odvodňování vysráženého znečištění
4 Homogenizační nádrž kalu
5 Stabilizátor – úprava pH
6 Příprava koagulantu
7 Příprava flokulantu


8 Mechanické předčištění
9 Trubkový směšovač
10 Záchytná vana
11 Kontejner
12 Kalová čerpadla
13 Dočišťovací filtr
14 Podzemní odvodňovací jímka
15 Odtok do kanalizace

PRO BLIŽŠÍ ÚDAJE SI VYŽÁDEJTE PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY!

Vybrané reference

Investor Místo Kapacita Q (m3/d) Termín realizace
ORPA Papír a.s. Lanškroun 5 2004
ORPA Papír a.s. Hostačov 5 2005
Delkeskamp Verpackungswerke GmbH Odry 10 2006
Smurfit Kappa Czech s.r.o. Žimrovice, Slovensko 50 2007
SIA Papīrfabrika Līgatne Ligatne, Lotyšsko 3 500 2008
Thimm Obaly, K.s. Všetaty 30 2009
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. Štúrovo, Slovensko 20 2011
Model obaly, a.s. Moravské Budějovice 5 2011
Mondi Bupak, s.r.o. České Budějovice 60 2012
 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required