PČOV Lacrum Velké Meziříčí - čištění zápachu pomocí fotokatalytické oxidace

Účelem realizace je čištění zápachu z haly PČOV mlékárenských vod (flotace, odvodnění kalů) o kapacitě 3 000 m3/hod…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Název stavby:        PČOV Lacrum Velké Meziříčí
Popis:                   Čištění vzduchu z objektu mlékárny v centru města
Kapacita jednotky: 3 000 m3/hod.
Rok:                      5/2015

Účel realizace (stavby)
Účelem realizace je čištění zápachu z haly PČOV mlékárenských vod (flotace, odvodnění kalů) o kapacitě 3 000 m3/hod. 

Princip technologie fotokatalytického odstraňování zápachů (PCO)
Tento proces kombinuje fotooxidaci za působení UV světla a katalytickou oxidaci. Technologie se obvykle používá v aplikacích, kde jsou odpadní plyny značně zatíženy obtížně oxidovatelnými zapáchajícími nebo organickými látkami. Znečištěný vzduch se vede do reaktoru, v němž krátkovlnné UV světlo iniciuje chemickou reakci. Molekulární vazby zapáchajících složek se štěpí za vzniku radikálů kyslíku, hydroxylu, ozonu a jiných oxidujících iontů. Kromě toho UV světlo štěpí molekuly zapáchajících látek, a tím podporuje oxidační proces. Tím se odstraňují oxidovatelné znečišťující látky jako je sirovodík, amoniak, merkaptany a uhlovodíky a odstraňuje se zápach. Katalyzátor pak slouží ke konečné oxidaci a může působit jako krátkodobý zachycující prostředek. Sloučeniny, které nejsou ihned zoxidovány, reagují na povrchu katalyzátoru a rozkládají se. Katalyzátor může představovat povrchová vrstva aktivního uhlí nebo oxidů kovů podle povahy zpracovávaného odpadního plynu. Katalyzátory nejsou absorbenty, mají pouze katalytický účinek na další oxidační reakce.