Všechny plastové nádrže jsou vyrobené svařováním z konstrukčních prvků z celistvého a odolného polypropylenu, polyethylenu a jejich kopolymerů. Díky tomu splňují veškeré technologické a hygienické požadavky, jež jsou předpokladem k využití v průmyslové výrobě.

Kromě standardních řešení nabízíme i možnost upravit plastové nádrže na míru - například přidáním technologických přepážek nebo otvorů pro napojení potrubí.Flokulační stanice AS-PROCHEM

Flokulační stanice AS–PROCHEM K je zařízení určené pro kontinuální přípravu roztoku flokulantu a jeho následného dávkování.

Detail produktu
Flokulační stanice AS-PROCHEM

Přístroj na hledání netěsností AS-DTK NET

Hledání netěsností v nádržích a bazénech umístěných pod úrovní terénu je často zapeklitým problémem. Najít místo, kde je netěsnost, kterou uniká do okolí například 200 litrů vody za den je u obetonovaného bazénu nebo samonosné nádrže přinejmenším obvykle nákladné a časově náročné. Obnažit nádrž z venku je tím nejprůkaznějším, ale i nejdražším řešením. Často nic neřeší ani vypuštění nádrže.

Detail produktu
Přístroj na hledání netěsností AS-DTK NET

Nadzemní plastové nádrže AS-NADRZ PP/FR

Plastové nádrže skladovací - nadzemní jsou celoplastové určené ke skladování různých kapalin (i jako nádrže na vodu), granulátů, sypkých materiálů apod., produktů pro potravinářské účely, skladování agresivních látek a chemikálií při respektování hodnot chemické odolnosti použitého materiálu. Průmyslové nádrže není možné použít pro skladování hořlavých kapalin a kapalin obsahujících oxidační činidla (např. koncentrovaná kyselina dusičná, halogeny apod.).

Detail produktu
Nadzemní plastové nádrže AS-NADRZ PP/FR

Míchací válcové plastové nádrže pro průmysl AS-NADRZ PP/M

Průmyslové plastové nádrže míchací válcové slouží především pro rozmíchávání a skladování kapalin v zemědělství, chemickém, potravinářském průmyslu a všude tam, kde je vhodné využít odolnost nádrží vůči agresivním kapalinám. Uplatnění najdou v technologických procesech úpraven vod (např. příprava polyflokulantů apod.).

Detail produktu
Míchací válcové plastové nádrže pro průmysl AS-NADRZ PP/M

Požární nádrž AS-PP

Požární nádrž je zdroj požární vody tam, kde je nutno soustředit požadované množství vody pro požární zásah na jednom místě. Je i vhodným doplňkem kapacity požární vody v případě, kdy nestačí kapacita jiného vodního zdroje. Požární nádrž slouží jako zásobník požární vody. Jejich objemy a umístění je určeno požárními předpisy. Požární nádrže se budují u objektů, kde jejich umístění vyžadují normy a požární předpisy. Požadavky na zdroje požární vody stanovuje ČSN 73 0873.

Detail produktu
Požární nádrž AS-PP

Atypická plastová výroba

Zhotovení atypických plastových výrobků dle specifických požadavků zákazníka. V rámci výroby je možné kombinovat různé technologické postupy a materiály.

Detail produktu
Atypická plastová výroba