Potravinářský průmysl

Photo: Potravinářský průmysl

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Július Telek
Ing. Július Telek
Tel.: 548 428 111
Mobil: 606 704 612
E-mail: telek@asio.cz

K čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu lze využít technologii (flotační jednotku) pod obchodním označením AS-FLOT (flotace).

Konkrétní použití má technologie AS-FLOT v odvětvích, a to:

  • masný průmyslu
  • pivovary
  • porážka dobytka
  • zpracování ryb
  • mlékárny
  • výroba bramborových lupínků apod.
  • sýrárny

Princip technologie AS-FLOT je založen na separačním procesu, který se používá k oddělení dispergovaných částic z kapaliny. Při flotaci se částice znečištění shlukují s mikrobublinkami vzduchu za vzniku flotační pěny lehčí než voda. Pěna je vynášena na hladinu flotátoru, odkud je stahována do zásobníku.
Odpadní vody obsahují specifické rozpuštěné organické znečištění, které se projevuje ve vysokých koncentracích ukazatelů BSK5, CHSK, EL, NL. Rovněž kolísavá je teplota, především odpadních vod z masné výroby.
Podle požadavku na výstupní parametry jsme schopni navrhnout, dodat a zajistit montáž i provozování nejen mechanického předčištění, ale i biologického dočištění. Biologické dočištění se navrhuje tehdy, kdy je požadavek vypouštět vodu do recipientu.
Splaškové odpadní vody se na mechanické předčištění - flotaci nepřivádějí. Jsou zaústěny po samostatném mechanickém předčištění přímo do aktivační části ČOV.

Vybrané reference

Investor Místo Kapacita Q (m3/d) Termín realizace
Řeznictví a uzenářství Šutera, s.r.o. Olešnice 45 2002
Josef Filák Horní Lideč 120 2003
Gordon Prod Bisericani, Rumunsko 90 2005
SVAMAN spol. s r.o. Myjava, Slovensko 210 2006
Kostelecké uzeniny, a.s. Kostelec u Jihlavy 900 2007
Maso V+W, s.r.o. Krnov 20 2007
SC CIA ABOLIV SRL Mihai Viteazu, Rumunsko 80 2007
Drůbeží polotovary NANJUK Kolarovo, Slovensko 40 2007
Drůbež CZ, s.r.o. Kunštát na Moravě 55 2009
MASNA Příbram, spol. s r.o. Příbram 800 2011
Mlékárna Hlinsko, s.r.o. Hlinsko 700 2011
Makovec a.s Držovice 90 2011
TESYCO, spol. s r.o. Seletice 5 2012
Mlékárna Olešnice,RMD Olešnice 200 2013
Jatka Borotice, s.r.o. Borotice 35 2013
Zelenka s.r.o. Židlochovice 85 2013
Petr Hobža Strážnice 92 2013
Beskyd Fryčovice, a.s. Horní Cerekev 30 2013
Mitrovský dvůr, a.s. Mitrov 40 2013
BOHEMILK, a.s. Opočno 700 2014
Lacrum Velké Meziříčí s.r.o. (I. etapa) Velké Meziříčí 400 2014
Lacrum Velké Meziříčí s.r.o. (II. etapa) Velké Meziříčí 320 2014
Beskyd Fryčovice, a.s. Fryčovice 50 2014
 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required