Potravinářský průmysl

Photo: Potravinářský průmysl

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Michal Šubrt
Ing. Michal Šubrt
Mobil: 727 927 720
E-mail: subrt@asio.cz

Úprava vody se využívá jak pro účely výroby samotného produktu, tak i pro vodu určenou do specifických výrobních procesů jakými jsou např. kotelní voda, pára, CIP, oplachy, … V potravinářském průmyslu jde tedy o vodu produktovou i procesní. Společnost ASIO, spol, s r.o. může svým partnerům a zákazníkům nabídnout zkušenosti s dodávkami technologie pro úpravu vody, která bude optimální pro produkty i procesní vody.

Individuální přístup k problematice a chápání požadavků zákazníka a jeho specifika nám umožňují lépe vidět souvislosti a nabídnout řešení na míru – jiné pro nadnárodní pivovar, jiné pro restauraci, jiné pro mlékárnu. Parametry upravené vody pro jednotlivé potravinářské produkty jsou častokrát limitující pro výslednou kvalitu výrobku.

Pro úpravny vod v potravinářském průmyslu jsou navrhovány prakticky všechny dostupné technologie:
- ionexové technologie – úprava tvrdosti vody, odstranění dusičnanů,
- filtrační technologie,
- membránové technologie – ultrafiltrace a reverzní osmóza,
- technologie pro dezinfekci,
- biotechnologie,
- stripovací technologie.

Nedílnou součástí úpraven vod v potravinářském průmyslu jsou taky zásobní nádrže na upravenou vodu, akumulace surové vody a skladovací nádrže pro provozní chemikálie. I tyto součásti technologických linek úpraven vod běžně vyrábíme a dodáváme.

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required