Vývoj automatizované technologie „Green Box" pro produkci topného bio oleje z odpadních zdrojů

Projekt „Vývoj automatizované technologie, „Green Box“, pro produkci topného bio oleje z odpadních zdrojů“ s pracovním názvem BioHeatingOil byl řešen s finanční podporou sedmého rámcového programu Evropské Unie pro podporu malých a středních firem v letech 2013 – 2015.

Cílem projektu byl vývoj technologie pro přepracování odpadních tuků na palivo. V projektu byla vyvinuta metoda pro produkci topného biooleje -  použitím odpadních zdrojů jako suroviny pro výrobu. Pro technologii Green Box jsou vhodné odpadní materiály jako tuky a oleje z potravinářského průmyslu i tuky a oleje z lapáků tuků, které v současné době nejsou používány pro produkci biopaliva. Namísto toho jsou na další náklady likvidovány.

Konsorcium je řízeno norskou firmou GREEN CUBE MANAGEMENT AS, které doplňují tři malé a střední firmy – ASIO, spol. s r.o. (prolinkování na: www.asio.cz ), norský MALTHE WINJE AUTOMASJON AS a švédský Filtersystem Scandinavia AB. Vědeckovýzkumné instituce zastupuje polský partner INSTYTUT CIEZKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, norský TEKNOLOGISK INSTITUTT AS TI a italský LABOR S.R.L.

Projekt BioHeatingOil měl za cíl vývoj a výrobu robustní a ekonomické automatizované technologie “Green Box” pro produkci topného oleje, použitím odpadních zdrojů ve formě tuku a oleje z potravinářského průmyslu a z lapáků tuků jako vstupní suroviny. Při použití konvenčních technologií, které rovněž používají jako vstupní surovinu tuky a oleje, je kvalita koncového produktu určena kvalitou vstupní suroviny. Taková technologie však zákazníkům nevyhovuje, neboť jejich požadavky na kvalitu koncového produktu se liší od skutečně dosahovaných výsledků. Současné metody navíc nejsou schopny zpracovat odpad z lapáků tuků jako vstupní surovinu, protože odpady z lapáků se kvalitativně velmi liší, a je tudíž složité je zpracovat na požadovanou kvalitu koncového produktu. Tento odpad je proto zpravidla likvidován za poplatek. Technologie „Green Box“ tedy dostupné technologie vylepší a díky procesu, jehož výstupem je produkt o předem určené kvalitě, získá na trhu konkurenční výhodu.

Technologie GREEN BOX

Obr: Vstupy a výstup technologie „Green Box“

Další výhodou technologie Green Box je snížení emisí CO2 díky využití biopaliva namísto fosilních paliv. Vstupní surovinou je navíc odpad, tudíž se jedná o technologii s recyklačním potenciálem. Jiné technologie výroby biopaliv soutěží s potravinářským průmyslem, jelikož využívají vstupní suroviny, které mohou být použity rovněž jako potravina, např. kukuřice nebo řepkový olej.Získejte informace o produktu