Požadavky od potenciálních zákazníků na čištění odpadních vod se liší množstvím upravované vody i požadavky na odtokové limity. Technologie na čištění odpadních vod z průmyslových odvětví (od potravinářství až po strojní průmysl) jsou odlišné a každá problematika vyžaduje precizní technologický návrh. Průmyslové čistírny odpadních vod vyžadují ve velké míře individuální přístup při hledání řešení. Je potřeba brát zřetel na všechny požadavky zákazníka od ekonomických přes technických až po ekologické. Společnost ASIO TECH, spol. s r.o, využívá ve svých technologických výpočtech a projektech tradiční i moderní technologie pro uspokojení všech zákaznických požadavků.

Společnost ASIO TECH, spol. s r.o. zajišťuje svým zákazníkům:

 • Individuální přístup již od počátku projektu a první poptávky
 • Předpilotní laboratorní zkoušky
 • Možnost využít poloprovozní jednotky pro ověření účinnosti čistění
 • Na míru připravenou nabídku přesně podle požadavků
 • Projekční podklady pro realizaci
 • Rychlou realizace na klíč
 • Záruční a pozáruční servis v rámci programu ASIO CARE

Naše služby jsou podpořeny vlastní kovovýrobou a plastovou výrobou, servisním oddělením, montážní skupinou pod vedením šéfmontéra. Návrhy technologie jsou koordinovány s naší laboratoří pod dozorem hlavního technologa. Interní projekční skupina nám dává okamžitou podporu pro realizaci zakázek bez nutnosti využití externích osob. V rámci služby ASIO CARE nabízíme servisní smlouvy, periodické technologické dozory nebo vzdálený přístup, zajistíme vám komfortní provoz a delší životnost technologie.

Základní procesy

 • Mechanické předčištění odpadních vod – automatické česle, rotační síto, separátor pro odstranění hrubých i jemných nečistot mechanickým způsobem
 • Úprava pH – optimalizace hodnoty pH pro další stupeň čištění
 • Chemická předúprava – dávkování vhodných chemických činidel (koagulantu, flokulantu a dalších)
 • Separační stupeň – sedimentační reaktor (ve většině případů diskontinuální), tlakovzdušná flotační jednotka (kontinuální proces), ultrafiltrace
 • Odvodnění kalu – AS-DEHYDRÁTOR, kalolis
 • Biologické dočistění – úprava vody na kvalitu povrchových vod

Kategorie produktů

Získejte informace o produktu