Recyklace bazénových vod

Dodávka, montáž a zprovoznění technologie na recyklaci bazénových vod Aquacentrum Šutka Praha s kapacitou 60 m3/den v nátoku tak, aby recyklovaná voda nahradila dopouštění pitnou vodou…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje

Místo realizace:                 Aquacentrum Šutka, Praha
Investor:                           ENESA a.s., U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9
Dodavatel technologie:       ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:               2019
Kapacita recyklace vody:    60 m3/den


Účel realizace (stavby)

Dodávka, montáž a zprovoznění technologie na recyklaci bazénových vod Aquacentrum Šutka Praha s kapacitou 60 m3/den v nátoku tak, aby recyklovaná voda nahradila dopouštění pitnou vodou do systému, a tak aby řešení vyhovovalo vyhlášce č. 238/2011 Sb. v platném znění.
Cílem je opětovné použití vody po proplachu pískových filtrů, což umožnuje výrazné snížení spotřeby pitné vody z vodovodního řadu a sníží náklady na energii pro ohřev této vody.


Princip technologie (čištění odpadních vod)

Technologie AS-POOLREC je vystavěna na systému dvoustupňové membránové filtrace včetně několikastupňové předúpravě pracích vod z bazénové pískové filtrace. Výsledný produkt je křišťálově čistá voda splňující parametry vyhlášky 238/2011 Sb., příloha č. 8 a v relevantních ukazatelích také vyhlášky 252/2004 Sb. Technologie je zároveň plně kompatibilní s normou DIN 19645 Typ 1 - Wasser zum Einsatz als Füllwasser und Filterspülwasser.
Recyklační systém AS-POOLREC řeší kromě odstranění veškerých bakterií, virů a obecně mikrobiálního znečištění také radikální snížení TOC, CHSKMn, konduktivity, dusíkatých látek a celkové tvrdosti vody.