Degradace a snížení toxicity problémových a perzistentních kontaminantů při čištění vod prostřednictvím vysoce efektivních reduktivních technologií

Projekt „Degradace a snížení toxicity problémových a perzistentních kontaminantů při čištění vod prostřednictvím vysoce efektivních reduktivních technologií“ s pracovním názvem Alnired byl řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Aplikace v letech 2017 - 2019.

Základním cílem projektu bylo převedení metody vysoce efektivní reduktivní technologie založené na katalytických vlastnostech slitiny Al a Ni v alkalickém vodném prostředí schopné rychle a účinně degradovat halogenované persistentní organické polutanty, endokrinní disruptory a některé anorganické kontaminanty za jejich eliminace či snížení jejich toxicity a persistence do měřítka provozních technologií, které budou následně využívány při sanačních pracích a dekontaminaci odpadních vod komerčními partnery. Obecným cílem projektu bylo zvýšení produktivity a efektivity výzkumných činností při spolupráci obou komerčních partnerů s výzkumnou organizací. Hlavní cíle projektu byly:

  • zvýšení efektivity dekontaminace sanovaných a odpadních vod ve vazbě na plnění předepsaných limitů
  • snížení nákladů na rychlou a účinnou degradaci problematických látek (úplnou eliminací nebo zvýšením jejich biodegradability)
  • snížení poplatků za nadlimitní množství v odpadní vodě vypouštěných polutantů
  • snížení nákladů na pořízení a likvidaci sorpčních materiálů a
  • připravenost na budoucí poptávku po dekontaminaci vod od halogenovaných endokrinních disruptorů, povede k rozšíření produktového portfolia komerčních partnerů projektu, zvýšení jejich atraktivity z hlediska vyšší efektivity dekontaminace, snížení finanční náročnosti a zvýšení flexibility užitnosti.

Technologie je méně náročná na vstupy a snižuje vznik odpadů. S ohledem na zpřísnění emisních limitů pro AOX a zvýšení poplatků za jejich nadlimitní vypouštění, požadavky eliminace vzniku odpadů, řešení zejména starých ekologických zátěží a nutnost připravenosti na chystané normy ohledně endokrinních disruptorů došlo k posílení konkurenceschopnosti obou komerčních partnerů jak v rámci ČR, tak v zahraničí. Kromě zvýšení efektivity sanačních technologií a zavedení nových metod sanace je nyní také minimalizována tvorba odpadů.

Koordinátorem projektového konsorcia byla firma GEOtest, a.s. Dalším členem projektového týmu byla společnost ASIO, spol. s r.o.Získejte informace o produktu

  • Mobil:
  • E-mail: