Komplexní řešení vody v domě (případně až ostrovní systémy)

ASIO, spol. s r.o. má v současnosti k dispozici všechny prvky pro řešení vodohospodářské problematiky v domech - od řešení objektů s požadavkem na úsporné a ekologické hospodaření s vodou až po řešení ostrovních systémů, tedy objektů bez přístupu nejen k veřejné kanalizaci, ale i vodovodu.

Vzhledem k tomu, že při řešení vstupují do rozhodovacího procesu nejen technické záležitosti, ale i právní nařízení (např. nutnost věcného břemena), místní podmínky (např. hydrogeologie) a nároky na administrativní vypořádání, není jednoduché vybrat si ideální řešení.

Nechte si nezávazně poradit s řešením vodního hospodářství. Rádi Vám pomůžeme.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Vacek (tel.: 725 488 790, e-mail: vacek@asio.cz)

Co nabízíme:
-          nezávaznou konzultaci s výčtem možností a tipů na komplexní řešení,
-          zpracování cenové nabídky na vybrané výrobky systému,
-          zpracování studie řešení se schématem systému a srovnání nákladů na jednotlivé varianty,
-          zpracování projektové dokumentace1) pro územní rozhodnutí a/nebo stavební povolení.

Pro představu příklady netradičního komplexního řešení:

Dům bez možnosti napojení na kanalizaci a vypouštění do vod podzemních

Případ, kdy není možné napojení objektu na kanalizaci, ani není možné odpadní vody po vyčištění vypouštět do vodního toku a ani nejsou v místě stavby podmínky pro vsakování.

Řešení:

-          minimalizace množství odpadních vod (animace - dům bez napojení na kanalizaci),
-          využití úsporných nebo suchých toalet,
-          maximální využití srážkových vod,
-          recyklace vody - využití šedých vod,
-          recyklace tepla (energie šedých vod, výměníkové jednotky na rekuperaci odpadní vody),
-          likvidace odpadních vod vyvážením.

Ostrovní dům s možností zásaku vyčištěné vody

Případ, kdy je třeba si zajistit i pitnou vodu - např. v oblastech, kde není zdroj pitné vody.

Řešení:

-          získání pitné vody (ze studny nebo dokonce i srážkové vody - novinka!!!),
-          minimalizace spotřeby vody (dům bez napojení na kanalizaci),
-          využití využití srážkových vod,
-          recyklace vody - využití šedých vod,
-          recyklace tepla (energie šedých vod, výměníkové jednotky na rekuperaci odpadní vody),
-          čištění odpadních vod s minimálními nároky na energii - např. vertikální filtr s předčištěním ,
-          likvidace odpadních vod zasakováním.

1) Součástí řešení projektové dokumentace je návrh vlastních zařízení. Vnitřní zdravotně-technické instalace objektu součástí projektu nejsou.

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required