Restaurace McDonald's D1 Exit 66 – Loket - ČOV

Realizace řeší výstavbu restaurace McDonald’s v blízkosti sjezdu 66 z dálnice D1 u obce Loket. Z původních 15 m3/den se zpětně recykluje 12 m3/den. Zbývající 3 m3/den jsou doplňovány z rozvodu pitné vody pro potřebu kuchyně a na mytí rukou…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje

Investor:

McDonald’s, OREGON HOUSE, Řevnická 170/4, Praha 5

Objednatel:

TORA-F a.s. Štefánikova 18/25 Palác AUSTRIA, 150 00 Praha 5

Místo stavby:

Loket, okr. Benešov

Projektant:

VHS ATELIER, s.r.o., Národního odboje 147, 664 41 Troubsko

Datum:

červen 2009

Účel realizace

Realizace řeší výstavbu restaurace McDonald’s v blízkosti sjezdu 66 z dálnice D1 u obce Loket. Z původních 15 m3/den se zpětně recykluje 12 m3/den. Zbývající 3 m3/den jsou doplňovány z rozvodu pitné vody pro potřebu kuchyně a na mytí rukou.

Návrhové parametry                                                              

Velikost: 100
EO množství odpadní vody:   15,0 m3/den                         

Dosahované hodnoty
CHSK:      25-50 mg/l
NL:           5-10 mg/l
BSK5:        5-10 mg/l  

Rozbory:       listopad 2010    únor 2011    

CHSK:              48 mg/l            38 mg/l
BSK5 :                8 mg/l              3 mg/l
    NL:                  3 mg/l              3 mg/l