Aplikace inovované reverzní osmózy

Projekt „Aplikace inovované reverzní osmózy“ s pracovním názvem Lars je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Aplikace v letech 2018 - 2019.

Proces reverzní osmózy představuje tlakový demineralizační proces a je dnes široce komerčně využíván zejména v segmentu úpravy vody (úprava vody pitné, studniční, povrchové, speciální- brakické a mořské). Z nástřiku (vstupní zpracovávaná voda) je produkován permeát (upravená demi voda) a retentát (koncentrát odstraněných solí). Integrované technologické řešení zahrnuje vedle reverzně-osmotického procesu vždy také potřebnou předúpravu, dle charakteru a kvality zpracovávané vody (nástřik), jako nutný krok úpravy nástřiku do limitních parametrů pro reverzní osmózu. Dále dle požadavku na konečnou kvalitu produktu také doúpravu, pokud tuto kvalitu nelze dosáhnout přímo procesem reverzní osmózy. Obecně lze tedy integrovanou technologii definovat jako předúprava + reverzní osmóza + doúprava.

Tuto integraci lze pak na základě různých technologicky známých procesů kombinovat do jednoho integrovaného technologického celku s požadavkem na dosažení vysoké výtěžnosti (nad 90 %) a s optimálními parametry pro provozní a investiční náklady a záborem plochy konečné varianty.

Hlavním cílem našeho projektu je návrh integrovaných technologických celků na bázi reverzní osmózy s vysokým výtěžkem nad 90 % s optimálními a konkurenceschopnými parametry provozních a investičních nákladů a záboru plochy oproti stávajícím technologickým řešením.

Dílčí cíle projektu:

  • vývoj technologických řad zařízení zahrnující předúpravu + reverzní osmózy + doúpravu této integrované technologie s kapacitou od 0.5 m3/h do 20 m3/h zpracovávaného nástřiku a s pokrytím kvality produktu od 20 μS/cm až po 2 μS/cm
  • prověření možných energetických úspor těchto nízkokapacitních zařízení o více než 20 %
  • otestování laboratorního prototypu na dvou testovacích lokalitách
  • ověření technologického řešení s výtěžkem reverzní osmózy nad 90 % a vypracování případové studie k projektu

Koordinátorem projektu je firma ASIO, spol. s r.o. Koncovým uživatelem technologického řešení je firma LARS Chemie, spol. s r.o.Získejte informace o produktu