Seminář Modrozelená infrastruktura

Modrozelená infrastruktura…

aneb vize, technická řešení a legislativa na modro-zelené téma

Cílem semináře je představit vizi modrozelené infrastruktury, technická řešení a konkrétní situace, ve kterých je můžeme využít. Co rozhoduje při uvažování klíčových manažerů, a jaká řešení podporuje nebo nepodporuje legislativa? Na jaké překážky můžeme narazit, a jak je můžeme překonat?

Témata

  • Srážkové vody v souvislostech – klima, čistota vody v tocích, znečištění srážkových vod, odlehčovací komory
  • Modrozelená infrastruktura a města – klima ve městech, zeleň ve městech, vodní prvky
    - propustné povrchy, recyklace bazénových vod, pyrolýza, …
  • Venkov a modrozelená řešení – čím mohou přispět obce a zemědělství a naopak čím jim může přispět stát
    - MULTIFERM K, úpravny vody
  • Průmysl a modrozelená řešení – využití srážkových vod na nejrůznější účely, čištění odpadních vod, recyklace vod, rekuperace tepla

Termíny a místa konání

30.01.2020 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno

05.02.2020 - Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice 

06.02.2020 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

11.02.2020 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

13.02.2020 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc

18.02.2020 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice

20.02.2020 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 124, 709 24 Ostrava

25.02.2020 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 – Kunratice

26.02.2020 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Čas 

9:00 – 14:00 hod.

Účastnický poplatek

Vložné 400,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).
V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 200,- Kč (+ poštovné).

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bod
- programu celoživotního vzdělávání ČKA 2 body

Způsob platby:

Převodem na účet (číslo účtu: 2108725467/2700 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo přes PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required