Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025524

Projekt je zaměřen na laboratorní ověření možnosti denitrifikace využitím biofiltru založeného na činnosti sirných bakterií. Cílem projektu je ověření možnosti odstranění dusičnanů z odpadních vod tam kde není možné využít obvyklý způsob denitrifikace založený na působení heterotrofních bakterií v anoxickém prostředí za přítomnosti organických látek, jako zdroje uhlíku. Tento způsob odstraňování dusičnanů je využívaný v akvaristice, avšak pro čištění odpadních vod jako terciální dočištění nebyla tato metoda ověřena. V případě úspěšného ověření je metoda denitrifikace založená na činnosti sirných bakterií vhodná především pro extenzivní čištění odpadních vod.

Stanovení návrhových parametrů denitrifikace s využitím nárůstových kultur sirných bakterií

Stanovení návrhových parametrů denitrifikace s využitím nárůstových kultur sirných bakterií

Stanovení návrhových parametrů denitrifikace s využitím nárůstových kultur sirných bakteriíZískejte informace o produktu