Stanovení návrhových parametrů denitrifikace s využitím nárůstových kultur sirných bakterií

Kontaktní osoby

Photo: Pavel Polášek
Pavel Polášek
Mobil: 725 308 969
E-mail: polasek@asio.cz

Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025524

Projekt je zaměřen na laboratorní ověření možnosti denitrifikace využitím biofiltru založeného na činnosti sirných bakterií. Cílem projektu je ověření možnosti odstranění dusičnanů z odpadních vod tam kde není možné využít obvyklý způsob denitrifikace založený na působení heterotrofních bakterií v anoxickém prostředí za přítomnosti organických látek, jako zdroje uhlíku. Tento způsob odstraňování dusičnanů je využívaný v akvaristice, avšak pro čištění odpadních vod jako terciální dočištění nebyla tato metoda ověřena. V případě úspěšného ověření je metoda denitrifikace založená na činnosti sirných bakterií vhodná především pro extenzivní čištění odpadních vod.

Stanovení návrhových parametrů denitrifikace s využitím nárůstových kultur sirných bakterií

Stanovení návrhových parametrů denitrifikace s využitím nárůstových kultur sirných bakterií

Stanovení návrhových parametrů denitrifikace s využitím nárůstových kultur sirných bakterií

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required